Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DB8060

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DB8060. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DB8060 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DB8060 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DB8060 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3737 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DB8060

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg dat de ventilatieruimte van 5 mm tussen het werkblad en de voorkant van de unit eronder geopend blijft. Als er een scheur in het oppervlak zit, haalt u de stekker uit het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen. Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen. De wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die van kracht zijn in het land waar het apparaat wordt gebruikt dienen in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften, correcte recycling overeenkomstig de voorschriften, veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrische installaties, enz. [. . . ] Als u zich hier niet aan houdt, kan het bij het openen van deuren of ramen gebeuren dat er hete pannen van het apparaat worden geduwd. Laat de aansluitingen in de klemmen correct installeren door een gekwalificeerde elektricien. In het geval van een eenfase- of tweefase-aansluiting, moet het geschikte net- Vervang een voedingskabel door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax 90°C of hoger). Het apparaat moet met een poolschakelaar op een elektrisch circuit zijn aangesloten, Montage Met een contactopening van minstens 3 mm, zodat het apparaat te allen tijde uitgeschakeld kan worden. U moet beschikken over de correcte isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers. Als u een beveiligingsdoos gebruikt (extra toebehoren), dan zijn de voorste ventilatieruimte van 5 mm en de beschermmat onder het apparaat niet nodig. 1 Inductiekookzone 2300 W met powerfunctie 3200 W 2 Inductiekookzone 2300 W met powerfunctie 3200 W 3 Inductiekookzone 2300 W met powerfunctie 3200 W 4 Bedieningspaneel 5 Inductiekookzone 2300 W met powerfunctie 3200 W Timerindicatie van de kookzones Het timerdisplay Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt. De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct in de bodem van de pan. In- en uitschakeling 1 seconde aan om het apparaat Raak in­ of uit te schakelen. U iets hebt gemorst of iets langer dan 10 seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd (een pan, doek, etc. Het geluid klinkt enige tijd en het apparaat wordt uitDe tijden van Automatisch uitschakelen Temperatuurinstelling De kookzone wordt uitgeschakeld na 1-2 6 uur Het apparaat wordt te heet (b. Als u het apparaat uitschakelt met , treedt de kinderbeveiliging weer in werking. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u alleen de geluiden horen als: Aanraakt u de kookwekker af gaat de Timer met aftelfunctie gaat af als u iets op het bedieningspaneel plaatst. Plaats de pannen op het kruis dat op het oppervlak staat waarop u kookt. Inductiekookzones passen zich tot op zekere hoogte automatisch aan de afmeting van het kookgerei aan. Pannen voor inductiekookzones Bij een inductiekookzone zorgt een sterk elektro-magnetisch veld ervoor dat de pan erg snel heet wordt. Een beetje water op de hoogste kookstand binnen korte tijd wordt verwarmd. lawaai tijdens gebruik Als u dit hoort: · Krakend geluid: de pan is gemaakt van verschillende materialen (sandwich-constructie). Fluitend geluid: bij gebruik van één of meer kookzones met een hoge kookstand en als de pan is gemaakt van verschillende materialen (sandwich-constructie) · Deze geluiden zijn normaal en hebben niets met een defect te maken. energie besparen · Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan. Öko Timer (Eco-timer) Om energie te besparen schakelt het verwarmingselement van de kookzone eerder uit dan het signaal van de timer met aftelfunctie klinkt. Het verschil in werkingstijd hangt af van het niveau van de kookstand en de tijd dat u kookt. [. . . ] Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet De Powerfunctie is het beste geschikt voor het verwarmen van grote hoeveelheden water. Volgens recente wetenschappelijke informatie kan het intensief bruinen van levensmiddelen (met Name in producten die zetmeel bevatten), een gezondheidsrisico vormen tengevolge van acrylamides. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te bruinen. Reinig het apparaat telkens na gebruik Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DB8060

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DB8060 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag