Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DB 530

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DB 530. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DB 530 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DB 530 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DB 530 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (304 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX DB 530 (291 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DB 530

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente. KLAntEnsErviCE wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan. [. . . ] Deze gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende uitvoeringen van het apparaat. Het is mogelijk dat er een aantal kenmerken worden beschreven die niet van toepassing zijn op uw apparaat. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit onjuiste of niet overeenkomstig de regels der kunst uitgevoerde installaties. De minimale veiligheidsafstand tussen de kookplaat en de wasemkap bedraagt 650 mm (sommige modellen kunnen lager worden geïnstalleerd, raadpleeg de paragrafen afmetingen en installatie). Controleer of de netspanning correspondeert met de spanning die aangegeven is op het plaatje aan de binnenkant van de wasemkap. Voor apparaten van klasse i dient u zich ervan te verzekeren dat het elektriciteitsnet in uw huis over een goede aarding beschikt. Verbind de wasemkap met de luchtuitlaat door middel van een leiding met een diameter van 120 mm of groter. Sluit de wasemkap niet aan op afvoerpijpen van rook die geproduceerd is door verbranding (verwarmingsketels, open haarden etc. Als er in het vertrek zowel de wasemkap als apparaten die niet op elektriciteit werken (bijvoorbeeld gasapparaten) worden gebruikt, moet ervoor worden gezorgd dat het vertrek voldoende geventileerd wordt. Als u de toetsen blijft aanraken, wordt de hoge snelheid De ledbalk brand volledig -> Hoge snelheid ingeschakeld ingesteld die op 10 minuten is geprogrammeerd. Na de 10 minuten daalt de hoge snelheid automatisch naar een lager niveau en gaat de laatste led uit. Door de toets 5 seconden aan te raken wordt het Knipperen toets C betekent dat het alarm van de actieve koolstoffilters alarm van de actieve koolstoffilters in- of uitgeschakeld. is ingeschakeld Knipperen toets a betekent dat het alarm van de actieve koolstoffilters is uitgeschakeld Verhoogt de lichtsterkte. Als bij een actief filteralarm op deze toets wordt gedrukt, Na de procedure gaat de eerder getoonde signalering uit:Toets aan wordt het alarm gereset. Deze signaleringen zijn alleen signaleert dat de metalen vetfilters moeten worden gewassen. Toets knippert signaleert dat de actieve koolstoffilters moeten worden vervangen en dat ook de metalen vetfilters moeten worden gewassen. Bij inschakeling verandert de lichtsterkte van de toets van een sterkte van 50% naar 100%. Bij uitschakeling verandert de lichtsterkte van de toets van een sterkte van 100% naar 50%. [. . . ] Telkens wanneer de afzuigkap op het elektriciteitsnet wordt aangesloten, schakelt het systeem de kalibratie van de geursensor in. Deze kalibratie wordt gesignaleerd doordat de toets H eenmaal per seconde knippert. Het systeem is standaard voor een elektrische kookplaat ingesteld, maar tijdens de kalibratie kan het type kookplaat worden gekozen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DB 530

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DB 530 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag