Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DB 413 S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DB 413 S. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DB 413 S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DB 413 S te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DB 413 S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (276 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX DB 413 S (266 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DB 413 S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het apparaat mag alleen worden aangesloten aan een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (ook kinderen) die door gebrek aan ervaring en kennis niet in staat zijn het veilig te bedienen of door personen (ook kinderen) met een lichamelijke, sensorische of geestelijke handicap, tenzij zij het veilige gebruik van het apparaat eerst hebben geleerd van een verantwoordelijke persoon en het aanvankelijk onder toezicht van deze persoon gebruiken. Ook als u het vertrek maar even verlaat, moet u de stekker uit het stopcontact trekken. Geef de gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. [. . . ] Trek altijd de stekker uit het stoppcontact voordat u het stoomstrijkijzer reinigt, water bijvult of het apparaat leegt. Het stoomstrijkijzer moet altijd onder toezicht blijven zodra de stekker in het stopcontact gestoken is. Het stoomstrijkijzer mag alleen op een solide oppervlak op zijn neerzetvlak gezet worden. Het stoomstrijkijzer moet op een solide oppervlak gebruikt en neergezet worden. Het snoer niet knikken en het niet om het nog hete stoomstrijkijzer wikkelen. Het stoomstrijkijzer mag niet meer gebruikt worden als het gevallen is, zichtbare beschadigingen heeft of ondicht is. Om beschadigingen aan het snoer te verhelpen is er speciaal gereedschap nodig. Als het snoer beschadigd is, mag het, om gevaar te voorkomen, alleen worden vervangen door de fabrikant, een vakhandelaar of een daarvoor gekwalificeerde persoon. Reparaties aan dit apparaat mogen alleen door vakkundige personen worden uitgevoerd. Neem voor reparaties contact op met de klantendienst of met uw erkende vakhandelaar. Zodra het stoomstrijkijzer horizontaal wordt gehouden, begint de stoomproductie. Als u het stoomstrijkijzer weer rechtop neerzet, wordt de stoomtoevoer automatisch gestopt. De druppelstop onderbreekt de stoomproductie onmiddellijk als er een te lage temperatuur is gekozen. Bij het eerste gebruik of als u lang niet gestreken hebt, moet u meermaals op de knop voor de sprayfunctie (afb. ­ In warme, droge lucht ('s winters) is een kleinere stoomwolk normaal, omdat de stoom door de droge lucht ongecondenseerd wordt opgenomen. Stekker uit het stopcontact trekken, gevuld apparaat schuin naar voren kantelen (afb. ­ Stoomknop pas op een andere stand dan , , " zetten als de temperatuur voor het stoomstrijken bereikt is. Als de temperatuur te laag is ingesteld voor stoomgebruik, hoger instellen. Wrijf de nog warme zool met azijnwater of een niet krassend reinigingsmiddel schoon. ­ Bij het droog strijken kunnen er pluizen in de stoomkamers komen en gaan smeulen. [. . . ] ­ Bij het droog strijken kunnen er pluizen in de stoomkamers komen en gaan smeulen. Het stoomstrijkijzer is voorzien van een automatisch ontkalkingssysteem, waardoor de stoomkamer veel langzamer verkalkt raakt. Er mag geen azijn en ook geen in de handel verkrijgbaar ontkalkingsmiddel in de watertank worden gedaan!Wij bevelen aan het stoomstrijkijzer minstens eens per maand te reinigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DB 413 S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DB 413 S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag