Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX CS5000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX CS5000. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX CS5000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX CS5000 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX CS5000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10750 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX CS5000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 3) Bean container lid Centre lid for the ground coffee L Geachte klant, gebruiksaanwijwij verzoeken u deze Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze later te raadplegen en geef hem aan eventuele latere eigenaars van het apparaat door. 4 4 5 6 7 Veiligheidsvoorschriften Eerste ingebruikneming Apparaat opstellen en aansluiten Met water vullen Koffiebonenreservoir vullen Eerste keer inschakelen Koffie zetten met bonen Instellen van het maalmechanisme Koffie zetten met voorgemalen koffie Heet water maken 64 64 64 64 65 66 66 67 67 67 68 70 70 71 71 72 72 73 73 73 74 75 10 Betekenis van de normale controlelampjes 11 Betekenis van de alarmlampjes en wat te doen als ze gaan branden 12 Problemen die opgelost kunnen worden voordat u de klantendienst belt 13 Technische gegevens 14 Afvalverwerking 15 Service 76 Deze gebruiksaanwijzing geldt voor de volautomatische koffiemachines van de modellen CS 5000 en CS 5200. Maatlepel voor de voorgemalen koffie Vak voor de maatlepel Vulschacht voor de voorgemalen koffie Servicedeurtje Uittrekbaar koffiedikreservoir Zwenkvak Koffiezeteenheid Draaiknop voor het instellen van de maalgraad Koffiebonenreservoir Typeplaatje (onderkant van het apparaat) Vloeibaar ontkalkingsmiddel en teststrookje 3 Melkopschuimer (afneembaar) Melkopschuimmondstuk (afneembaar) a Knop om servicedeurtje te openen Watertank (uitneembaar) b Afdruipbakje (afneembaar) Afdruiprooster c In de hoogte verstelbare koffieuitloop d Bedieningspaneel (zie afbeelding 3) e Deksel voor koffiebonenreservoir f Deksel voor koffiebonenreservoir g Draaiknop hoeveelheid koffie (weinig, normaal of veel) Draaiknop hoeveelheid gemalen koffie (voor milde, normale of sterke koffie) Bereidingstoets voor één kopje Bereidingstoets voor twee kopjes AAN/UIT-toets van de koffiemachine Keuzetoets functie , , Stoom" Toets voor selectie van gemalen koffie (uitschakelen van het maalmechanisme) Toets , , Spoelen" en , , Ontkalken" Controlelampje 1 kopje en koffietemperatuur OK Controlelampje 2 kopje en koffietemperatuur OK Controlelampje stoom en stoomtemperatuur OK Controlelampje selectie gemalen koffie (maalmechanisme uitgeschakeld) Controlelampje , , Alarm kalk" Controlelampje , , Geen water" of , , Watertank niet ingezet" Controlelampje , , Koffiedikreservoir vol" of , , Koffiedikreservoir niet ingezet" Controlelampje , , Algemeen alarm" De veiligheid van dit apparaat voldoet aan de officiële regels der techniek en de wet in het kader van veilige apparaten. Toch voelen wij ons als fabrikant verplicht u op de volgende veiligheidsvoorschriften te wijzen. [. . . ] Zodra het controlelampje continu brandt en niet meer knippert, heeft de temperatuur van de koffiemachine de optimale waarde voor het produceren van stoom heeft bereikt. Dompel onmiddellijk hierna, binnen twee minuten (anders gaat de machine automatisch terug naar de functie koffie), de melkopschuimer in de kop of kan met melk (afb. Let erop dat u de melkopschuimer niet zo diep in de melk dompelt dat de luchtaanzuigopening aan de bovenkant van de melkopschui- Uit de melkopschuimer komt de stoom, die de melk opschuimt en deze een romige consistentie geeft. Om een romiger melkschuim te krijgen dompelt u de melkopschuimer in de melk en beweegt u het kannetje langzaam van beneden naar boven. ) 0 Zodra het gewenste schuim bereikt is, kunt u de stoomafgifte stoppen door de stoomknop helemaal naar rechts te draaien (afb. 0 Laat enkele seconden lang wat water of stoom afgeven door de stoomknop helemaal naar links te draaien (afb. Aanwijzing: Onmiddellijk na het maken van de cappuccino en het uitzetten van de functie "Stoom" met de stoomtoets (afb. 22) is de temperatuur van de koffiemachine nog te hoog om koffie te zetten (de controlelampjes en knipperen om aan te geven dat de temperatuur niet goed is om weer koffie te zetten). Daarom moet u ongeveer 10 minuten wachten voordat u weer koffie zet, om de koffiemachine iets te laten afkoelen. TIP: Om ervoor te zorgen dat de koffiemachine na het uitschakelen van de functie "Stoom" sneller afkoelt, opent u de stoomdraaiknop en laat u het water uit de melkopschuimer in een bakje lopen tot de controlelampjes en niet meer knipperen. Belangrijk: Om hygiënische redenen is het aan te raden dit proces elke keer uit te voeren om te voorkomen dat er melk binnen in de melkopschuimer vastkoekt. Open met uw andere hand de bajonetsluiting van de melkopschuimer door deze iets met de klok mee te draaien. Monteer het melkopschuimmondstuk weer door het op het stoompijpje te zetten en krachtig omhoog te draaien. Monteer de melkopschuimer weer door deze omhoog te schuiven en tegen de klok in te draaien (afb. Laat de koffiemachine vóór elke reinigingsbeurt altijd afkoelen en verbreek de verbinding met het elektriciteitsnet. Dompel de koffiemachine nooit in water: dit is een elektrisch apparaat. Gebruik voor het reinigen van de koffiemachine geen oplos- of schuurmiddelen. Het is belangrijk dat de melkopschuimer na elk gebruik schoongemaakt wordt. 0 Elke keer als het controlelampje continu brandt, moet het koffiedikreservoir gereinigd worden (beschreven in paragraaf 9. Als deze markering zichtbaar wordt (enkele millimeters onder het afdruipbakje), moet het afdruipbakje geleegd en gereinigd worden. 0 0 Controleer of de openingen van de koffieuitloop niet verstopt zijn. Voor het schoonmaken daarvan kunt u de opgedroogde koffie met een naald ver- 0 wijderen (afb. [. . . ] 0 Gebruik een koffiemengsel dat geschikt is voor volautomatische koffiemachines. Als er op de toetsen en wordt gedrukt, komt er geen koffie, maar water uit de machine · De gemalen koffie is misschien vast blijven zitten in de vulschacht. 0 Verwijder de gemalen koffie die de vulschacht verstopt met een mes (zie hoofdstuk 6 , , Koffie zetten met voorgemalen koffie", pagina 70 ­ opmerking 5). Als er op de toets wordt gedrukt, wordt de machine niet ingeschakeld De koffiemachine is niet aan het stroomnet aangesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX CS5000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX CS5000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag