Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX COMP.370S CH/S/DK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX COMP.370S CH/S/DK. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX COMP.370S CH/S/DK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX COMP.370S CH/S/DK te teleladen.


AEG-ELECTROLUX COMP.370S CH/S/DK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (744 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX COMP.370S CH/S/DK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De kinderen moeten altijd gecontroleerd worden zodat zij niet met het apparaat spelen. De wasemkap NOOIT als steunvlak gebruiken tenzij dit niet uitdrukkelijk is aangegeven. Altijd voor een goede ventilatie van de ruimte zorgen als de wasemkap tegelijkertijd wordt gebruikt met andere apparaten die gas en andere brandstoffen toepassen. [. . . ] Het gebruik van open vlammen is schadelijk voor de filters en kan brand veroorzaken, daarom moet het absoluut vermeden worden. Het frituren moet geschieden onder voortdurend toezicht om te voorkomen dat verhit vet in brand raakt. De bereikbare onderdelen kunnen bijzonder warm worden als deze tegelijkertijd met kookapparaten gebruikt worden. Wat betreft technische- en veiligheidsmaatregelen voor de rookafvoer zich strikt houden aan de regelingen voorzien door de plaatselijke bevoegde autoriteiten. De wasemkap moet regelmatig schoongemaakt worden, zowel binnen als buiten (MINSTENS EENMAAL PER MAAND, neem in ieder geval hetgeen in deze handleiding is aangegeven in acht). Het niet in acht nemen van de reinigingsnormen van de wasemkap en van de vervanging en reiniging van de filters kan brandgevaar veroorzaken. Zorg altijd dat de lampjes in de kap aanwezig en goed gemonteerd zijn om het gevaar voor elektrische schokken te voorkomen. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade aan het apparaat of brand veroorzaakt door het niet in acht nemen van de aanwijzingen uit deze handleiding wordt afgewezen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de motor of schade t. Brand die het gevolg zijn van ondeskundig onderhoud of niet opvolgen van de bovengenoemde veiligheidsvoorschriften. Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw 8-14 Het metalen vetfilter moet eenmaal per maand worden gereinigd met neutrale reinigingsmiddelen, met de hand of in de vaatwasmachine op lage temperaturen en met een kort programma. Door hem in de vaatwasmachine te wassen kan het metalen vetfilter ontkleuren, maar dit is niet van invloed op de eigenschappen, die beslist niet veranderen. 13 De koolstoffilter kan om de twee maanden gewassen worden in warm water en met geschikte wasmiddelen of in de vaatmachine op 65°C (in het geval van een reiniging in de vaatmachine voer een volledige wascyclus uit en zonder vaten). [. . . ] Verwijder het overtollige water zonder de filter te beschadigen, daarna het matje uit de plastic structuur verwijderen en om deze goed te drogen doe het matje in de over voor 10 minuten op 100°C. Vervang het matje om de 3 jaar en elke keer dat het doek beschadigt is. Maak de beschadigde lamp los en vervang deze met een nieuwe van 11WG23 (PL). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX COMP.370S CH/S/DK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX COMP.370S CH/S/DK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag