Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX CO60B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX CO60B. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX CO60B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX CO60B te teleladen.


AEG-ELECTROLUX CO60B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (57 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX CO60B (58 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX CO60B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dan zult u alle processen perfect en zeer efficiënt kunnen besturen. Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren, zodat u nog eens iets kunt nalezen. En wilt u dit boekje doorgeven aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Wij wensen u veel succes met uw nieuwe apparaat. In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen van schade aan het apparaat. [. . . ] Gebruik een vochtige doek om het bedieningspaneel en de behuizing af te vegen. 24 Wat moet u doen als. . . Wat moet u doen als. . . Zelf problemen oplossen Als de droger tijdens het uitvoeren van een programma een foutmelding weergeeft (een of meerdere lampjes branden op het bedieningspaneel), kijk dan eerst of u het probleem zelf kunt oplossen aan de hand van onderstaande tabel. Als u het probleem niet kunt oplossen: Schakel de machine uit en weer aan. Als de foutmelding nog steeds wordt weergegeven, neem dan contact op met onze klantenservice en vertel welke lampjes knipperen. Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Stekker is niet in het stopcontact of Steek de stekker in het stopcontact. de zekering werkt niet op de juiste Controleer de zekering in de zekemanier. Selecteer een ander programma wanneer u de volgende keer droogt (zie het hoofdstuk "Programmatabel"). Houd u aan de geadviseerde beladingsvolumes. Zorg dat de ventilatiesleuven in het Ventilatiesleuven in het gebied van gebied van de sokkel niet zijn afgede sokkel afgedekt. Reinig het oppervlak aan de binRestanten op binnenkant oppervlak nenkant van de trommel en de trommel of trommelribbels. Geleiding van water op installatieplaats verschilt van standaardinstellingen van machine. Herprogrammeer de standaardinstelling voor de droogtegraad (zie het hoofdstuk "Machine-instellingen"). Wat moet u doen als. . . 25 Vuldeur sluit niet. Fijne zeef of filter met grote mazen Plaats de fijne zeef en/of klik het niet op hun plaats vergrendeld. filter met grote mazen vast. Als op een toets wordt Draai de programmakeuzeknop op gedrukt, gaat boven de Wasbeveiliging. Nadat het toets START/PAUZE tij- programma is gestart, kan deze op- UIT. · Uiteindelijke vochtigheidsgraad (tijdens katoen kastdroog, katoen strijkdroog en synthetica kastdroog) · Condensatie-efficiëntie (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de cyclus katoen kastdroog met nominale en halve lading Alle cycli moeten gecontroleerd worden in overeenstemming met IEC 61121 (Trommeldrogers voor huishoudelijk gebruik ­ Methode voor het meten van de gebruikseigenschappen). Installatie Plaatsing van het apparaat · Voor uw gemak wordt geadviseerd de machine dichtbij de wasmachine te plaatsen. · De wasdroger moet op een schone plaats worden geïnstalleerd, waar geen vuilophoping kan plaatsvinden. · Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken wanneer de droger in gebruik is, moet deze op een stabiel horizontaal vlak geplaatst worden. · Zodra het apparaat op zijn definitieve plaats staat, dient gecontroleerd te worden of de droger wel helemaal horizontaal staat met behulp van een luchtbelwaterpas. Is dit niet het geval, stel dan de stelpootjes af totdat dit wel het geval is. Belemmer de speling tussen het apparaat en de vloer niet met hoogpolig tapijt, houten strips of dergelijke. Hierdoor kan er hitte worden opgebouwd die storing kan veroorzaken bij de bediening van dit apparaat. 30 Installatie De hete lucht die door de wasdroger wordt uitgestoten kan temperaturen bereiken tot 60°C. Het apparaat mag daarom niet geïnstalleerd worden op vloeren die niet bestendig zijn tegen hoge temperaturen. Bij het bedienen van de wasdroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan +5°C en niet hoger dan +35°C, omdat dit de prestaties van het apparaat in de weg kan staan. Het apparaat mag niet worden geplaatst achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met scharnieren aan de tegenovergestelde zijde als die van het apparaat. Verwijdering van de transportbeveiliging LET OP!Voordat u de droger in gebruik neemt moeten alle transportbeveiligingen verwijderd worden. [. . . ] Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX CO60B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX CO60B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag