Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX CHDL 4150

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX CHDL 4150. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX CHDL 4150 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX CHDL 4150 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX CHDL 4150 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (465 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX CHDL 4150

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval. Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. [. . . ] Het apparaat functioneert als afzuigkap alleen optimaal als u het volgende in acht neemt: - korte, rechte afvoerverbindingen - zo min mogelijk bochten in de buis - buizen niet met scherpe hoeken maar met flauwe bochten laten verlopen - zo groot mogelijke buisdiameter (bij voorkeur dezelfde diameter als de afvoeropening). Als u deze basisregels niet in acht neemt, moet u rekening houden met aanzienlijk vermogensverlies en verhoogd bedrijfsgeluid. Het apparaat wordt als afzuigkap geleverd en kan in combinatie met een koolfilter (extra leverbaar accessoire) als recirculatiekap worden gebruikt. Als u de kap als afzuigkap gaat gebruiken, raden we u aan het koolfilter te verwijderen. De lucht wordt met behulp van een op de afvoeropening aan te brengen buis naar buiten afgevoerd, afb. Voor de beste afzuigprestaties moet de afvoerbuis dezelfde diameter hebben als de afvoeropening. Alleen 5708 D: Dit model is voorzien van twee afvoeropeningen daarom zijn 2 pijpen voor de rookafvoer nodig. Alleen voor model DL 4150- HL 4150 - CHDL 4150: Als een afvoerbuis in wand of dak met een diameter van 100 mm al aanwezig is, kan het meegeleverde verloopstuk, 120/100 mm, worden gebruikt. Voor gebruik als recirculatiekap is een origineel koolfilter (extra leverbaar accessoire) nodig. Wij raden u aan de kap enkele minuten voordat u met koken begint in te schakelen en ca. 15 minuten nadat u klaar bent met koken verder te laten lopen, opdat alle luchtjes worden verwijderd. Motorschakelaar: voor in- en uitschakelen van de motor voor het afzuigen van kookluchtjes resp. Voordat u werkzaamheden aan het apparaat gaat uitvoeren, eerst de stekker uit het stopcontact trekken. De metalen vetfilters hebben de taak om de vetdeeltjes die bij het koken ontstaan, op te zuigen en worden altijd, d. Zowel bij gebruik als afzuigkap als bij gebruik als recirculatiekap, gebruikt. De metalen vetfilters moeten elke 4 weken worden gedemonteerd en in de afwasautomaat of met de hand worden schoongemaakt. DL 4150 - CHDL 4150 - DL 6250 - HL 4150 Schuif de vergrendelingen van de metalen vetfilters eerst in tegengestelde richting en trek de cassette dan naar beneden, afb. 570 D - 5708 D De grepen omhoog klappen en de ontgrendelingen aan de zijkant indrukken. 1 uur in heet water met een vetoplossend schoonmaakmiddel weken en daarna met heet water afspoelen. Machinaal reinigen van de metalen vetfilters kan tot lichte verkleuringen leiden, die echter geen invloed op de werking hebben. Het koolfilter moet worden gebruikt, als het apparaat als recirculatiekap wordt gebruikt. Daarvoor is een origineel koolfilter nodig (zie Extra leverbare accessoires). [. . . ] Klantenservice Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op geeft, kunt u de volgende afdelingen raadplegen: Consumentenbelangen (voor algemene, product- of tel. Deze nummers vindt u op de binnenzijde van de afzuigkap, nadat u de vetfilters hebt losgenomen en kunt u het beste hieronder noteren. Zo vergemakkelijkt u de diagnose en de beslissing of bezoek van een servicetechnicus nodig is. Aan de hand van deze informatie kan onze service-afdeling de juiste voorbereidingen treffen, zodat het apparaat bij het eerste bezoek van de servicetechnicus weer hersteld kan worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX CHDL 4150

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX CHDL 4150 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag