Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX CG6200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX CG6200. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX CG6200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX CG6200 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX CG6200 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13725 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX CG6200 (13719 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX CG6200

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Switch on the machine with the main switch on the rear of the machine (Fig. L Geachte klant, gebruiksaanwijwij verzoeken u deze Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze later te raadplegen en geef hem aan eventuele latere eigenaars van het apparaat door. 7 Koffie en espresso Veiligheidsvoorschriften Speciale modus Eerste ingebruikneming Apparaat opstellen en aansluiten Met water vullen Koffiebonenreservoir vullen Eerste keer inschakelen Apparaat inschakelen Apparaat uitschakelen Waterhardheid instellen 78 78 78 78 79 79 81 81 81 81 81 82 82 82 83 10 Heet water maken 11 Maalgraad instellen 12 Koffietemperatuur instellen 13 Reiniging en verzorging 13. 5 Ontkalkingsprogramma uitvoeren 14 Bestellen van accessoires 15 Wat moet u doen als op de display de volgende melding verschijnt. [. . . ] Belangrijk: Om hygiënische redenen is het aan te raden het hierna beschreven proces elke keer na het opschuimen van melk uit te voeren. Draai de draaiknop voor stoom en heet water met de klok mee helemaal door naar de stand . Pak daarvoor het zwenkbare pijpje bij de zwarte greep vast en open de bajonetsluiting door het stoompijpje iets tegen de klok in te draaien. 0 Controleer of de twee in afbeelding 26 gemarkeerde gaten niet verstopt zijn. 0 Monteer het binnendeel weer door het voorzichtig op het zwenkbare pijpje te schuiven. 0 Monteer het stoompijpje weer door het weer op zijn plaats te schuiven en tegen de klok in te draaien. Heet water maken Het hete water kan gebruikt worden om kopjes voor te verwarmen en voor het maken van hete dranken, zoals thee of instant-soep. Activeer het heetwaterpijpje alleen als u een kopje 0 Zet een bakje onder het heetwaterpijpje. 0 Draai de draaiknop voor stoom en heet water in de stand (afbeelding 10). Het is aan te raden niet langer dan 2 minuten achter elkaar heet water te maken. 0 Na de afgifte van heet water draait u de draaiknop voor stoom en heet water terug naar de stand (afbeelding 10) en verwijdert u het bakje. Anders komt de koffie bij het zetten van 2 kopjes eventueel druppelsgewijs. Als de koffieafgifte te snel of te langzaam (druppelsgewijs) is, kunt u de maalgraad tijdens het malen veranderen. Het effect van deze correcties merkt u echter pas na minstens 2 keer koffie zetten. Vreemde elementen uit het maalmechanisme verwijderen Vreemde elementen in het maalmechanisme, zoals steentjes, kunnen het maalmechanisme beschadigen. Een vreemd element in de koffie veroorzaakt een gelijkmatig hard ratelend geluid. Als u dit geluid tijdens het malen hoort, schakel het apparaat dan meteen uit en neem contact op met de klantendienst. Als het maalwerk door een vreemd element geblokkeerd of beschadigd wordt, wordt dit eventueel niet door de garantie gedekt. U kunt de instelling als volgt veranderen: Druk op de toets "P" (afbeelding 4). Bovendien branden de 3 kleine symbolen boven de toetsen , en om de momentele functie van de toetsen aan te geven; zie , , Speciale modus" pagina 81. De temperaturen worden als volgt aangegeven: Temperatuur laag Temperatuur medium Temperatuur hoog Kies desgewenst met de bladertoetsen "<" of ">" (afbeelding 5) een andere temperatuur. De knop voor de maalgraadinstelling (afbeelding 2, T en afbeelding 27) mag alleen gedraaid worden zolang het maalmechanisme tijdens het koffie zetten koffiebonen maalt. [. . . ] De procedure herhalen, daarbij eerst de draaiknop "Koffiesterkte / voorgemalen koffie" in de juiste stand zetten, zoals beschreven bij , , Koffie zetten met poeder" pagina 86. De voorgemalen koffie is in de machine gedaan terwijl deze uitgeschakeld was. De koffiezeteenheid uit de machine nemen en de machine zorgvuldig reinigen zoals beschreven bij , , Koffiezeteen· heid reinigen" pagina 91. Ter bescherming tegen krassen in ieder geval de oorspronkelijke plastic zak gebruiken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX CG6200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX CG6200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag