Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX CF350

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX CF350. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX CF350 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX CF350 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX CF350 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3126 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX CF350 (3128 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX CF350

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] CF 3. . Kaffee-Espresso-Vollautomat Fully Automatic Espresso-Maker Volautomatische koffie- en espressomachine Máquina automática para Café Expresso Máquina de café Espresso- totalmente automática Machine à café/expresso entièrement automatique Gebrauchsanweisung Operating instructions Gebruiksaanwijzing Instrucciones de uso Instruções de serviço Mode d'emploi A B K C L D M E F N G H I J O P 1 2 Q U R S V T 2 a g b h c d e f i j k 3 3 a b 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 15 16 17 18 2. 1. 19 20 21 22 23 24 25 26 5 3. 1. 27 28 30 31 29 32 33 6 2. 3. 34 35 36 max. 37 38 39 7 8 l l Geachte klant, gebruiksaanwijwij verzoeken u deze zing zorgvuldig door te lezen. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze later te raadplegen en geef hem aan eventuele latere eigenaars van het apparaat door. Inhoud 1 1. 1 1. 2 1. 3 2 3 4 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 7 7. 1 7. 2 7. 3 8 9 Legenda Uitrusting (afbeelding 1) Bovenaanzicht (afbeelding 2) Bedieningspaneel (afbeelding 3) Koffie en espresso Veiligheidsvoorschriften Overzicht van de menupunten Eerste ingebruikneming Apparaat opstellen en aansluiten Met water vullen Eerste keer inschakelen Apparaat inschakelen Apparaat uitschakelen Waterhardheid instellen Koffie zetten met bonen Koffiebonenreservoir vullen Kopgrootte kiezen Koffiemaalhoeveelheid kiezen Aantal koppen instellen en koffie maken Koffie zetten met poeder Poederschacht vullen Kopgrootte kiezen Aantal koppen instellen en koffie tappen Melk opschuimen Heet water maken 58 58 58 58 59 59 61 61 61 61 62 62 63 63 64 64 64 64 65 65 65 66 66 66 67 10 Kopvulhoeveelheid en koffiemaalhoeveelheid programmeren 67 10. 1 Kopvulhoeveelheid en koffiemaalhoeveelheid veranderen en opslaan 67 10. 2 Koffiemaalhoeveelheid veranderen en opslaan 68 11 Maalgraad instellen 12 Menu-instellingen 12. 1 Taal instellen 12. 2 Koffietemperatuur instellen 12. 3 Uitschakeltijd instellen 12. 4 Aantal getapte kopjes koffie en de kopvulhoeveelheden oproepen 12. 5 Apparaat terugzetten op de fabrieksinstelling (reset) 12. 6 Displaytaal terugzetten 13 Reiniging en verzorging 13. 1 Regelmatige reiniging 13. 2 Hoogteverstelling schoonmaken 13. 3 Koffiedikreservoir legen 13. 4 Maalmechanisme reinigen 13. 5 Koffiezeteenheid reinigen 13. 6 Reinigingsprogramma uitvoeren 13. 7 Ontkalkingsprogramma uitvoeren 14 Bestellen van accessoires 15 Wat te doen als . . . [. . . ] Deze instelling kunt u als volgt veranderen: Druk op de toets "Menu" (afbeelding 3, f) . Op de display verschijnt de ingestelde taal (bij het eerste gebruik dus de fabrieksinstelling "DEUTSCH"). Druk op de bladertoetsen of (afbeelding 3, c of d) tot de gewenste taal verschijnt. 0 Wanneer de gewenste taal wordt weergegeven, bevestigt u deze met de toets "OK" (afbeelding 3, g). De display springt na het programmeren automatisch terug naar het menupunt "TAAL" in het hoofdmenu. 0 Om terug te gaan naar de koffiemodus drukt u op de toets "Menu" (afbeelding 3, f) of wacht u ca. tot het apparaat automatisch terugspringt naar de koffiemodus. 3 Vreemde elementen uit het maalmechanisme verwijderen Vreemde elementen in het maalmechanisme, zoals steentjes, kunnen het maalmechanisme beschadigen. Het apparaat beschikt over een zogenaamde steenbeveiliging, die bij aanwezigheid 12. 2 Koffietemperatuur instellen van een vreemd element een gelijkmaU kunt kiezen uit 5 temperatuurnitig, hard ratelend geluid veroorzaakt. De niveaus voor de koffietempeAls u dit geluid tijdens het malen hoort, ratuur zijn als volgt gedefinieerd: schakel het apparaat dan meteen uit en · "TEMPERATUUR 1" = "Matig warm" verwijder de vreemde elementen zoals · "TEMPERATUUR 2" = "Warm" beschreven in , , Maalmechanisme reini· "TEMPERATUUR 3" = "Normaal" gen" pagina 72. · "TEMPERATUUR 4" = "Heet" · "TEMPERATUUR 5" = "Extra heet" De fabrieksinstelling is "TEMPERATUUR 3". Deze instelling kunt u als volgt veranderen: 0 Druk op de toets "Menu" (afbeelding 3, f) . 0 Druk op de bladertoetsen of (afbeelding 3, c of d) tot het menupunt "TEMPERATUUR" verschijnt. 69 l 0 Bevestig het menupunt met de toets "OK" (afbeelding 3, g). 0 Kies desgewenst met de bladertoetsen of (afbeelding 3, c of d) een andere temperatuur. 0 Wanneer de gewenste temperatuur wordt weergegeven, bevestigt u deze met de toets "OK" (afbeelding 3, g). 0 Kies desgewenst met de bladertoetsen of (afbeelding 3, c of d) een andere uitschakeltijd. 0 Wanneer de gewenste uitschakeltijd wordt weergegeven, bevestigt u deze met de toets "OK" (afbeelding 3, g). De display springt na het programmeren automatisch terug naar het menupunt "UITSCHAKELTIJD" in het hoofdmenu. 0 Om terug te gaan naar de koffiemodus drukt u op de toets "Menu" (afbeelding 3, f) of wacht u ca. tot het apparaat automatisch terugspringt naar de koffiemodus. 3 De display springt na het programmeren automatisch terug naar het menupunt "TEMPERATUUR" in het hoofdmenu. 0 Om terug te gaan naar de koffiemodus drukt u op de toets "Menu" (afbeelding 12. 4 3, f) of wacht u ca. tot het apparaat automatisch terugspringt naar de koffiemodus. 3 Aantal getapte kopjes koffie en de kopvulhoeveelheden oproepen Het apparaat biedt de mogelijkheid het aantal van alle tot nu toe met het apparaat gezette kopjes koffie op te roepen. Bovendien kunt u de voor de drie kopgrootten geprogrammeerde kopvulhoeveelheden laten weergeven. [. . . ] ­ koffietemperatuur verhogen, zie , , Koffietemperatuur instellen" pagina 69. ­ Maalhoeveelheid te laag ingesteld: maalhoeveelheid hoger instellen, zie , , Koffiemaalhoeveelheid veranderen en opslaan" pagina 68. ­ Maalgraad te grof ingesteld: maalgraad fijner instellen, zie , , Maalgraad instellen" pagina 69. ­ Koffiezeteenheid reinigen, zie , , Koffiezeteenheid reinigen" pagina 73. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX CF350

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX CF350 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag