Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX CAL61.205

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX CAL61.205. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX CAL61.205 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX CAL61.205 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX CAL61.205 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (448 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX CAL61.205 (477 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX CAL61.205

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente. GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR: - Producten - Brochures - Gebruikershandleidingen - Oplossen van problemen - Service-informatie www. aeg. com LEGENDA Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie. Algemene informatie en tips Milieu-informatie Wijzigingen voorbehouden. NEDERLANDS 3 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken ­ functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren. ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te laten functioneren. [. . . ] Het gerecht heeft te lang in de oven gestaan. Een stroomonderbreking. Als de kookzone heet moet zijn, neem dan contact op met de klantenservice. NEDERLANDS 35 MONTAGE WAARSCHUWING!Zie het hoofdstuk 'Veiligheidsinformatie'. TECHNISCHE GEGEVENS Afmetingen Hoogte Breedte Diepte Ovencapaciteit Spanning Frequentie 850 mm 600 mm 600 mm 74 l 230 V 50 Hz ANTI-KANTELBESCHERMING LET OP!Zorg dat u de anti-kantelbescherming op de correcte hoogte installeert. 1. LOCATIE VAN HET APPARAAT U kunt uw vrijstaand apparaat met kasten aan een of twee zijden en in de hoek plaatsen. B A A Minimum afstanden Afmetingen A B mm 2 685 Stel de correcte hoogte in en bepaal waar op het apparaat u de anti-kantelbescherming gaat plaatsen. Installeer de anti-kantelbescherming 77 mm onder het bovenvlak van het apparaat en 49 mm van de linkerkant van het apparaat in de ronde opening op een steun (zie afb. ). Schroef de beveiliging stevig in solide materiaal of gebruik geschikte versteviging (muur). U vindt de opening aan de linkerachterkant van het apparaat (zie afb. ). Til de voorkant van het apparaat op (1) en plaats dit in het midden van de ruimte tussen de kastjes (2). Als de afstand tussen de aanrechtkastjes groter is dan de breedte van het apparaat, moet u de zijmetingen aanpassen als u het apparaat wilt centreren. Zorg ervoor dat het oppervlak achter het apparaat glad is. WATERPAS ZETTEN Gebruik kleine pootjes aan de onderkant van het apparaat om het kookoppervlak aan de bovenkant waterpas met andere oppervlakken te brengen. 36 www. aeg. com 49 mm 77 mm 1 2 ELEKTRISCHE INSTALLATIE De fabrikant is niet verantwoordelijk indien u deze veiligheidsmaatregelen uit hoofdstuk 'Veiligheidsinformatie' niet opvolgt. Geschikte kabelsoorten: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F. FRANÇAIS 37 SOMMAIRE 39 43 45 46 47 49 50 52 53 55 68 71 72 CONSIGNES DE SÉCURITÉ DESCRIPTION DE L'APPAREIL AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION TABLE DE CUISSON - UTILISATION QUOTIDIENNE TABLE DE CUISSON - CONSEILS TABLE DE CUISSON - ENTRETIEN ET NETTOYAGE FOUR - UTILISATION QUOTIDIENNE FOUR - FONCTIONS DE L'HORLOGE FOUR - UTILISATION DES ACCESSOIRES FOUR - CONSEILS FOUR - ENTRETIEN ET NETTOYAGE EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT INSTALLATION EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Recyclez les matériaux portant le symbole . · N'installez pas l'appareil sur un socle. SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES PERSONNES VULNÉRABLES · Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger. · Ne laissez jamais les emballages à la portée des enfants. · Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsque la porte est ouverte et pendant ou après le fonctionnement de l'appareil. · Si l'appareil est équipé d'une sécurité enfants (mécanique ou électronique), utilisez-la. Celle-ci empêche les enfants (ou les animaux) de manipuler l'appareil accidentellement. AVERTISSEMENTS IMPORTANTS · Ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier vous-même les caractéristi- BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE · Ne confiez l'installation et le raccordement de l'appareil qu'à un professionnel qualifié. Cela vise à éviter les ris- 40 www. aeg. com · · · · · · · · · · · · · ques de dommages structurels ou corporels. Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Les renseignements concernant la tension se trouvent sur la plaque signalétique. Les dispositifs d'isolement comprennent : des coupe-circuits, des fusibles (les fusibles à visser doivent être retirés du support), des disjoncteurs différentiels et des contacteurs. L'installation électrique doit être équipée d'un dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le dispositif d'isolement doit présenter une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm. [. . . ] Risque de choc électrique. 70 www. aeg. com Avant de remplacer l'éclairage du four : · Éteignez le four. · Retirez les fusibles de la boîte à fusibles ou coupez le disjoncteur. Placez un chiffon sur la sole du four afin de protéger l'éclairage du four et le diffuseur en verre. Le diffuseur de l'éclairage se trouve dans le fond de l'intérieur du four. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX CAL61.205

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX CAL61.205 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag