Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2700. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2700 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2700 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2700 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6795 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2700

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Um die Brüheinheit zu entnehmen, betätigen Sie die Verriegelungselemente in folgender Reihenfolge (Bild 30): Verriegelungshebel hochschieben. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze later te raadplegen en geef hem aan eventuele latere eigenaars van het apparaat door. 3 7 8 9 Legenda Uitrusting (afbeelding 1) Bovenaanzicht (afbeelding 2) Bedieningspaneel (afbeelding 3) Koffie en espresso Veiligheidsvoorschriften Eerste ingebruikneming Apparaat opstellen en aansluiten Met water vullen Apparaat inschakelen Apparaat uitschakelen Waterhardheid instellen Koffie zetten met bonen Koffiebonenreservoir vullen Kopgrootte kiezen Koffiemaalhoeveelheid kiezen Koffie tappen Koffie zetten met poeder Poederschacht vullen Kopgrootte kiezen Koffie tappen Melk opschuimen Heet water maken Kopvulhoeveelheid veranderen en opslaan 50 50 50 50 51 51 53 53 53 53 54 54 54 55 55 55 55 56 56 56 56 56 58 58 10 Koffiemaalhoeveelheid veranderen en opslaan 11 Maalgraad instellen 12 Koffietemperatuur instellen 13 Uitschakeltijd instellen 14 Apparaat terugzetten (reset) 15 Reiniging en verzorging 15. 2 Bovenaanzicht (afbeelding 2) P Afzetvlak voor kopjes Q Vulopening voor poeder met deksel (vulopening voor gemalen koffie) R Positie-instelling voor bonenreservoir S Ontgrendeling servicedeur T Ontgrendeling voor verwijderen van maalring U Hendel voor instelling van maalgraad Bovenaanzicht (zie afbeelding 2) Bonenreservoir met deksel Servicedeur Draaiknop voor stoom en heet water In de hoogte verstelbare uitloop met uitlooppijpjes Stoompijpje voor stoom en heet water met afneembaar opschuimhulpstuk Koffiedikreservoir (uitneembaar) 1. [. . . ] Druk gelijktijdig de Toets voor 1 kopje koffie (afbeelding 3, b) en de Toets “Stoomkeuze” (afbeelding 3, g) in. Houd deze ingedrukt en druk dan tevens op de Toets “Aan/uit” (afbeelding 3, h) . 1 seconde ingedrukt tot het Indicatielampje “Apparaat warmt op” (afbeelding 3, i) en een van de indicatielampjes voor de koffietemperatuur branden. 0 0 0 0 Vreemde elementen uit het maalmechanisme verwijderen Vreemde elementen in het maalmechanisme, zoals steentjes, kunnen het maalmechanisme beschadigen. Het apparaat beschikt over een zogenaamde steenbeveiliging, die bij aanwezigheid van een vreemd element een gelijkmatig, hard ratelend geluid veroorzaakt. Als u dit geluid tijdens het malen hoort, schakel het apparaat dan meteen uit en verwijder de vreemde elementen zoals beschreven in de paragraaf "Maalmechanisme reinigen" pagina 61. 0 0 0 13 Uitschakeltijd instellen Als het apparaat lang niet wordt gebruikt, wordt het om redenen van energiebesparing automatisch uitgeschakeld. U kunt uit 5 uitschakeltijden kiezen (automatische uitschakeling na 1 tot 5 uur). 12 Koffietemperatuur instellen U kunt kiezen uit 5 temperatuurniveaus. November 2007 6:30 18 l In de modus “Uitschakeltijd instellen” brandt het indicatielampje voor het reguleren van de koffiemaalhoeveelheid, die in dit geval de uitschakeltijd aangeeft. De uitschakeltijden worden als volgt aangegeven: 1 uur 2 uur 3 uur 4 uur 5 uur In de fabriek is de uitschakeltijd op 3 uur ingesteld. Deze instelling kunt u als volgt veranderen: Schakel het apparaat in en wacht tot het in de basistoestand is. Druk gelijktijdig op de Toets voor 2 15 kopjes koffie (afbeelding 3, a) en de Toets “Aan/uit” (afbeelding 3, h) . 14 Apparaat terugzetten (reset) Met deze functie worden alle tevoren veranderde waarden weer op de fabrieksinstellingen teruggezet. Dit geldt voor de volgende instellingen: kopvulhoeveelheden maalhoeveelheden koffietemperaturen waterhardheid Schakel het apparaat in en wacht tot het in de basistoestand is. 3 seconden ingedrukt tot het apparaat even uitgeschakeld wordt en vervolgens met de fabrieksinstellingen weer ingeschakeld wordt. € • • • 0 0 0 0 Reiniging en verzorging Houd uw apparaat altijd schoon om voor constante koffiekwaliteit en storingsvrije werking te zorgen. Veeg de ommanteling van binnen en van buiten alleen met een vochtige doek af. Nooit water in het bonenreservoir doen; daardoor wordt het maalmechanisme beschadigd. Doe dit uiterlijk als de rode Vlotter van het afdruipbakje (afbeelding 1, I) door 3 de opening in het afdruiprooster te voorschijn komt. 1 0 Neem van tijd tot tijd het bonenreservoir uit het apparaat en verwijder achtergebleven resten. 0 0 Neem elke keer na het opschuimen van melk het opschuimhulpstuk van de machine en reinig dit grondig om mel0 kresten te verwijderen. [. . . ] € Maalmechanisme door vreemde elementen geblokkeerd: vreemde elementenvolgens handleiding verwijderen, zie "Maalmechanisme reinigen" pagina 61. € De koffiezeteenheid staat niet in de basispositie: – apparaat weer in elkaar zetten en inschakelen. € nu het apparaat normaal uitschakelen; koffiezeteenheid gaat naar basispositie. € koffiezeteenheid eruit halen, zie "Koffiezeteenheid reinigen" pagina 62. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2700 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag