Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP3500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP3500. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP3500 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP3500 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP3500 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3497 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP3500 (3499 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP3500

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] CP 3. . . Kaffee-Espresso-Vollautomat Fully Automatic Espresso-Maker Volautomatische koffie- en espressomachine Máquina automática para Café Expresso Máquina de café Espresso- totalmente automática Machine à café/expresso entièrement automatique Gebrauchsanweisung Operating instructions Gebruiksaanwijzing Instrucciones de uso Instruções de serviço Mode d'emploi 1 d Achtung: Zum Entkalken min. 400 ml warmes Wasser in den Wassertank einfüllen! 1 s q Obs!För avkalkning fyll på minst 400 ml varmt vatten i vattentanken! 1 g Attention: Fill the water tank for descaling with at least 400 ml of warm water! 1 Huomio: Täytä vesisäiliöön vähintään 400 ml lämmintä vettä kalkinpoistoa varten! 1 l Attentie!Vul de watertank voor het ontkalken met minstens 400 ml warm water! 1 c Upozornìní: Pøi odvápòování nalijte do zásobníku na vodu min. [. . . ] Instellen terwijl het maalmechanisme stilstaat, kan beschadigingen aan het apparaat veroorzaken. Tijdens het malen verandert u de instelling van de maalgraad met de 0 Hendel voor instelling van maalgraad (afbeelding 2, V) en (afbeelding 19). De standen van de hendel hebben de volgende effecten: fijne maling voor 0 "intensieve smaak" middelfijne maling voor "normale smaak" grove maling voor "lichte koffie" U kunt uit een aantal talen kiezen. Deze instelling kunt u als volgt veranderen: Druk op de toets "Menu" (afbeelding 3, f) . Op de display verschijnt de ingestelde taal (bij het eerste gebruik dus de fabrieksinstelling "DEUTSCH"). Druk op de bladertoetsen of (afbeelding 3, c of d) tot de gewenste taal verschijnt. 0 Wanneer de gewenste taal wordt weergegeven, bevestigt u deze met de toets "OK" (afbeelding 3, g). De display springt na het programmeren automatisch terug naar het menupunt "TAAL" in het hoofdmenu. 0 Om terug te gaan naar de koffiemodus drukt u op de toets "Menu" (afbeelding 3, f) of wacht u ca. tot het apparaat automatisch terugspringt naar de koffiemodus. 3 Vreemde elementen uit het maalmechanisme verwijderen Vreemde elementen in het maalmechanisme, zoals steentjes, kunnen het maalmechanisme beschadigen. Het apparaat beschikt over een zogenaamde steenbeveiliging, die bij aanwezigheid 12. 2 Koffietemperatuur instellen van een vreemd element een gelijkmaU kunt kiezen uit 5 temperatuurnitig, hard ratelend geluid veroorzaakt. De niveaus voor de koffietempeAls u dit geluid tijdens het malen hoort, ratuur zijn als volgt gedefinieerd: schakel het apparaat dan meteen uit en · "TEMPERATUUR 1" = "Matig warm" verwijder de vreemde elementen zoals · "TEMPERATUUR 2" = "Warm" beschreven in , , Maalmechanisme reini· "TEMPERATUUR 3" = "Normaal" gen" pagina 72. · "TEMPERATUUR 4" = "Heet" · "TEMPERATUUR 5" = "Extra heet" De fabrieksinstelling is "TEMPERATUUR 3". Deze instelling kunt u als volgt veranderen: 0 Druk op de toets "Menu" (afbeelding 3, f) . 0 Druk op de bladertoetsen of (afbeelding 3, c of d) tot het menupunt "TEMPERATUUR" verschijnt. 69 l 0 Bevestig het menupunt met de toets "OK" (afbeelding 3, g). 0 Kies desgewenst met de bladertoetsen of (afbeelding 3, c of d) een andere temperatuur. 0 Wanneer de gewenste temperatuur wordt weergegeven, bevestigt u deze met de toets "OK" (afbeelding 3, g). 0 Kies desgewenst met de bladertoetsen of (afbeelding 3, c of d) een andere uitschakeltijd. 0 Wanneer de gewenste uitschakeltijd wordt weergegeven, bevestigt u deze met de toets "OK" (afbeelding 3, g). De display springt na het programmeren automatisch terug naar het menupunt "UITSCHAKELTIJD" in het hoofdmenu. 0 Om terug te gaan naar de koffiemodus drukt u op de toets "Menu" (afbeelding 3, f) of wacht u ca. tot het apparaat automatisch terugspringt naar de koffiemodus. 3 De display springt na het programmeren automatisch terug naar het menupunt "TEMPERATUUR" in het hoofdmenu. [. . . ] ­ koffietemperatuur verhogen, zie , , Koffietemperatuur instellen" pagina 69. ­ Maalhoeveelheid te laag ingesteld: maalhoeveelheid hoger instellen, zie , , Koffiemaalhoeveelheid veranderen en opslaan" pagina 68. ­ Maalgraad te grof ingesteld: maalgraad fijner instellen, zie , , Maalgraad instellen" pagina 69. ­ Koffiezeteenheid reinigen, zie , , Koffiezeteenheid reinigen" pagina 73. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP3500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP3500 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag