Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP3300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP3300. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP3300 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP3300 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP3300 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2562 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP3300 (2560 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP3300

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] CP 33. . Kaffee-Espresso-Vollautomat Fully Automatic Espresso-Maker Machine à café/expresso entièrement automatique Máquina automática para Café Expresso Máquina de café Espresso- totalmente automática Volautomatische koffie- en espressomachine Gebrauchsanweisung Operating instructions Mode d'emploi Instrucciones de uso Instruções de serviço Gebruiksaanwijzing A B C K D L E F G M H I J N O 1 2 P T Q R U S 2 a e b f g h i c d j k 3 3 a b 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 5 27 28 29 30 32 31 33 6 34 35 36 37 38 39 40 41 42 7 8 l Geachte klant, gebruiksaanwijwij verzoeken u deze zing zorgvuldig door te lezen. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze later te raadplegen en geef hem aan eventuele latere eigenaars van het apparaat door. Inhoud 1 1. 1 1. 2 1. 3 2 3 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 6 6. 1 6. 2 6. 3 7 8 Legenda Uitrusting (afbeelding 1) Bovenaanzicht (afbeelding 2) Bedieningspaneel (afbeelding 3) Koffie en espresso Veiligheidsvoorschriften 110 110 110 110 111 111 9 Kopvulhoeveelheid veranderen en opslaan 118 118 118 119 119 120 120 120 121 121 121 122 123 123 124 125 126 127 127 10 Koffiemaalhoeveelheid veranderen en opslaan 11 Maalgraad instellen 12 Koffietemperatuur instellen 13 Uitschakeltijd instellen 14 Apparaat terugzetten (reset) 15 Reiniging en verzorging 15. 1 Regelmatige reiniging 15. 2 Hoogteverstelling schoonmaken 15. 3 Koffiedikreservoir legen 15. 4 Maalmechanisme reinigen 15. 5 Koffiezeteenheid reinigen 15. 6 Reinigingsprogramma uitvoeren 15. 7 Ontkalkingsprogramma uitvoeren 15. 8 Bestellen van accessoires 16 Wat te doen als . . . 17 Aantal getapte kopjes koffie oproepen 18 Technische gegevens 19 Afvalverwerking Eerste ingebruikneming 113 Apparaat opstellen en aansluiten 113 Met water vullen 113 Apparaat inschakelen 113 Apparaat uitschakelen 114 Waterhardheid instellen 114 Koffie zetten met bonen Koffiebonenreservoir vullen Kopgrootte kiezen Koffiemaalhoeveelheid kiezen Koffie tappen Koffie zetten met poeder Poederschacht vullen Kopgrootte kiezen Koffie tappen Melk opschuimen Heet water maken 115 115 115 115 116 116 116 116 116 116 118 109 l 1 1. 1 A B C D E F G H I J K L M N O Legenda Uitrusting (afbeelding 1) 1. 2 Bovenaanzicht (afbeelding 2) P Afzetvlak voor kopjes Q Vulopening voor poeder met deksel (vulopening voor gemalen koffie) R Positie-instelling voor bonenreservoir S Ontgrendeling servicedeur T Ontgrendeling voor verwijderen van maalring U Hendel voor instelling van maalgraad Bovenaanzicht (zie afbeelding 2) Bonenreservoir met deksel Servicedeur Draaiknop voor stoom en heet water In de hoogte verstelbare uitloop met uitlooppijpjes Stoompijpje voor stoom en heet water met afneembaar opschuimhulpstuk Koffiedikreservoir (uitneembaar) 1. 3 Afdruiprooster a Vlotter van het afdruipbakje Afdruipbakje b Typeplaatje (boven achter de servicedeur) c Bedieningspaneel (zie afbeelding 3) Watertank met peilindicatie d (uitneembaar) Teststrook voor waterhardheid e Maatlepel met reinigingskwast f Bedieningspaneel (afbeelding 3) Toets voor 2 kopjes koffie (met indicatielampje) Toets voor 1 kopje koffie (met indicatielampje) Toets "Koffiemaalhoeveelheid" (met indicatielampjes) Toets "Kopgrootte" (met indicatielampjes) Toets "Stoomkeuze" (met indicatielampje) Toets "Aan/uit" Indicatielampje "Apparaat warmt op" Indicatielampje "Koffiedikreservoir legen" Indicatielampje "Watertank vullen" Toets "Ontkalken" (met indicatielampje) Toets "Reinigen" (met indicatielampje) g h i j k 110 l 2 · Koffie en espresso Uw volautomatische machine garandeert zeer eenvoudige bediening, bij het koffiezetten en bij onderhoud en verzorging. De uitstekende, individuele smaak wordt bereikt door het voorkooksysteem: vóór het eigenlijke zetten wordt de gemalen koffie vochtig gemaakt om het volledige aroma vrij te maken, de individueel instelbare hoeveelheid water per kop tussen een kleine espresso en een grote koffie met crema, de individueel instelbare koffietemperatuur waarmee de koffie wordt gezet, de keuzemogelijkheid tussen een normaal en een sterk kopje koffie, de op de branding van de bonen instelbare maalgraad, en niet op de laatste plaats door de gegarandeerde crema, het schuimlaagje dat de espressokoffie voor kenners zo uniek maakt. [. . . ] Met de Toets "Reinigen" (afbeelding 3, k) opslaan en de modus "Koffietemperatuur instellen" verlaten. 0 0 Vreemde elementen uit het maalmechanisme verwijderen Vreemde elementen in het maalmechanisme, zoals steentjes, kunnen het maalmechanisme beschadigen. Het apparaat beschikt over een zogenaamde steenbeveiliging, die bij aanwezigheid van een vreemd element een gelijkmatig, hard ratelend geluid veroorzaakt. Als u dit geluid tijdens het malen hoort, schakel het apparaat dan meteen uit en verwijder de vreemde elementen zoals beschreven in de paragraaf "Maalmechanisme reinigen" pagina 121. 0 0 0 0 0 12 Koffietemperatuur instellen U kunt kiezen uit 5 temperatuurniveaus. In de modus "Koffietemperatuur instellen" brandt het indicatielampje voor het reguleren van de koffiemaalhoeveelheid, dat in dit geval de koffietemperatuur aangeeft. De niveaus voor de koffietemperatuur worden als volgt aangegeven: "Matig warm" 13 Uitschakeltijd instellen Als het apparaat lang niet wordt gebruikt, wordt het om redenen van energiebesparing automatisch uitgeschakeld. U kunt uit 5 uitschakeltijden kiezen (automatische uitschakeling na 1 tot 5 uur). In de modus "Uitschakeltijd instellen" brandt het indicatielampje voor het reguleren van de koffiemaalhoeveel- 119 l heid, die in dit geval de uitschakeltijd aangeeft. De uitschakeltijden worden als volgt aangegeven: 1 uur 2 uur 3 uur 4 uur 5 uur Dit geldt voor de volgende instellingen: kopvulhoeveelheden maalhoeveelheden koffietemperaturen waterhardheid Schakel het apparaat in en wacht tot het in de basistoestand is. 0 Druk gelijktijdig op de Toets "Ontkalken" (afbeelding 3, j) en de Toets "Reinigen" (afbeelding 3, k) . 3 seconden ingedrukt tot het apparaat even uitgeschakeld wordt en vervolgens met de fabrieksinstellingen weer ingeschakeld wordt. · · · · 0 15 Reiniging en verzorging Houd uw apparaat altijd schoon om voor constante koffiekwaliteit en storingsvrije werking te zorgen. 0 0 0 0 0 In de fabriek is de uitschakeltijd op 3 uur ingesteld. Deze instelling kunt u als volgt veranderen: Schakel het apparaat in en wacht tot 15. 1 het in de basistoestand is. 1 Druk gelijktijdig op de Toets voor 2 kopjes koffie (afbeelding 3, a) en de Toets "Aan/uit" (afbeelding 3, f) . 1 seconde ingedrukt tot er nog maar één van de uitschakeltijdlampjes brandt. 1 Met de Toets "Koffiemaalhoeveelheid" (afbeelding 3, c) (tijd verlengen) of de Toets "Kopgrootte" (afbeelding 3, d) (tijd verkorten) kiest u de uitscha1 keltijd. Met de Toets "Reinigen" (afbeelding 3, 0 k) opslaan en Modus "Uitschakeltijd instellen" verlaten. Regelmatige reiniging Attentie!Veeg de ommanteling van binnen en van buiten alleen met een vochtige doek af. Was het apparaat of onderdelen van het apparaat nooit in de vaatwasmachine. 14 Apparaat terugzetten (reset) Met deze functie worden alle tevoren veranderde waarden weer op de fabrieksinstellingen teruggezet. Attentie!Nooit water in het bonenreservoir doen; daardoor wordt het maalmechanisme beschadigd. Neem dagelijks de watertank (afbeelding 7) van het apparaat en giet het resterende water weg. 0 Leeg het koffiedikreservoir dagelijks; zie paragraaf "Koffiedikreservoir legen" pagina 121. Doe dit uiterlijk als de rode Vlotter van het afdruipbakje (afbeelding 1, I) door de opening in het afdruiprooster te voorschijn komt. 120 l 0 Reinig regelmatig, minstens eens per 3 week, Watertank (afbeelding 1, M), Afdruipbakje (afbeelding 1, J), Afdruiprooster (afbeelding 1, H) en Koffiedikreservoir (afbeelding 1, G) met 15. 4 warm water, mild afwasmiddel en evt. [. . . ] ­ Luchtaanzuigopening van het opschuimhulpstuk verstopt: opschuimhulpstuk reinigen, zie pagina 117. ­ Resten van koffiebonen op/naast het maalmechanisme: resten van koffiebonen bij het maalmechanisme verwijderen, zie pagina 121. 125 l ­ Resten van koffiebonen in de sluiting van het bonenreservoir klem geraakt: sluiting van het bonenreservoir van bonenresten ontdoen . . . ­ Maalmechanisme door vreemde elementen geblokkeerd: vreemde elementen volgens handleiding verwijderen, zie "Maalmechanisme reinigen" pagina 121. ­ De koffiezeteenheid staat niet in de basispositie: ­ apparaat weer in elkaar zetten en inschakelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP3300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP3300 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag