Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3267 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 (3270 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] CP 2. . . Kaffee-Espresso-Vollautomat Fully Automatic Espresso-Maker Volautomatische koffie- en espressomachine Máquina automática para Café Expresso Máquina de café Espresso- totalmente automática Machine à café/expresso entièrement automatique Gebrauchsanweisung Operating instructions Gebruiksaanwijzing Instrucciones de uso Instruções de serviço Mode d'emploi A B C K D L E F G M H I J N O 1 2 P T Q R U S 2 a g b h c d e f i j k 3 3 a b 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 5 27 28 29 30 32 31 33 6 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 7 8 l Uitrusting l Bovenaanzicht (afbeelding2)1) A (zie afbeelding B C D E F G H I J K L M N O Bonenreservoir met deksel Servicedeur Draaiknop voor stoom en heet water In de hoogte verstelbare uitloop met uitlooppijpjes Stoompijpje voor stoom en heet water met afneembaar opschuimhulpstuk Koffiedikreservoir (uitneembaar) Afdruiprooster Vlotter van het afdruipbakje Afdruipbakje Typeplaatje (boven achter de servicedeur) Bedieningspaneel (zie afbeelding 3) Watertank met peilindicatie (uitneembaar) Teststrook voor waterhardheid Maatlepel met reinigingskwast Bovenaanzicht (afbeelding 2) P Afzetvlak voor kopjes Q Vulopening voor poeder met deksel (vulopening voor gemalen koffie) R Positie-instelling voor bonenreservoir S Ontgrendeling servicedeur T Ontgrendeling voor verwijderen van maalring U Hendel voor instelling van maalgraad Bedieningspaneel (afbeelding 3) a b c d e f g h i j k Toets voor 2 kopjes koffie (met indicatielampje) Toets voor 1 kopje koffie (met indicatielampje) Toets "Koffiemaalhoeveelheid" (met indicatielampjes) Toets "Kopvulhoeveelheid" (met indicatielampjes) Toets "Ontkalken" (met indicatielampje) Toets "Reinigen" (met indicatielampje) Toets "Stoomkeuze" (met indicatielampje) Toets "Aan/uit" (met indicatielampje) Indicatielampje "Apparaat warmt op" Indicatielampje "Koffiedikreservoir legen" Indicatielampje "Watertank vullen" 45 l Geachte klant, wij verzoeken u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze later te raadplegen en geef hem aan eventuele latere eigenaars van het apparaat door. Uw volautomatische AEG machine garandeert zeer eenvoudige bediening, bij het koffiezetten en bij onderhoud en verzorging. De uitstekende, individuele smaak wordt bereikt door het voorkooksysteem: vóór het eigenlijke zetten wordt de gemalen koffie vochtig gemaakt om het volledige aroma vrij te maken, de individueel instelbare hoeveelheid water per kop tussen een kleine espresso en een grote koffie met crema, de individueel instelbare koffietemperatuur waarmee de koffie wordt gezet, de keuzemogelijkheid tussen een normaal en een sterk kopje koffie, de op de branding van de bonen instelbare maalgraad, en niet op de laatste plaats door de gegarandeerde crema, het schuimlaagje dat de espressokoffie voor kenners zo uniek maakt. [. . . ] 0 Houd deze ingedrukt en druk dan tevens op de Toets "Aan/uit" (afbeelding 3, h) . 3 seconden ingedrukt tot het Indicatielampje "Apparaat warmt op" (afbeelding 3, i) en een van de indicatielampjes voor de koffietemperatuur branden. 0 Met de Toets "Koffiemaalhoeveelheid" (afbeelding 3, c) (temp. verhogen) of de Toets "Kopvulhoeveelheid" (afbeelding 3, d) (temp. 0 Met de Toets "Reinigen" (afbeelding 3, f) opslaan en de modus "Koffietemperatuur instellen" verlaten. 54 l 11 Uitschakeltijd instellen Als het apparaat lang niet wordt gebruikt, wordt het om redenen van veiligheid en energiebesparing automatisch uitgeschakeld. U kunt uit 5 uitschakeltijden kiezen (automatische uitschakeling na 1 tot 5 uur). In de modus "Uitschakeltijd instellen" brandt het indicatielampje voor het reguleren van de koffiemaalhoeveelheid, die in dit geval de uitschakeltijd aangeeft. De uitschakeltijden worden als volgt aangegeven: 1 uur 2 uur 3 uur 4 uur 5 uur In de fabriek is de uitschakeltijd op 3 uur ingesteld. Deze instelling kunt u als volgt veranderen: Schakel het apparaat uit. Druk gelijktijdig op de Toets voor 2 kopjes koffie (afbeelding 3, a) en de Toets "Aan/uit" (afbeelding 3, h) . 3 seconden ingedrukt tot het indicatielampje van de Toets "Aan/uit" (afbeelding 3, h) en een van de uitschakeltijdlampjes branden. Met de Toets "Koffiemaalhoeveelheid" (afbeelding 3, c) (tijd verlengen) of de Toets "Kopvulhoeveelheid" (afbeelding 3, d) (tijd verkorten) kiest u de uitschakeltijden. Met de Toets "Reinigen" (afbeelding 3, f) opslaan en Modus "Uitschakeltijden instellen" verlaten. 12 Apparaat terugzetten (reset) Met deze functie worden alle tevoren veranderde waarden weer op de fabrieksinstellingen teruggezet. Dit geldt voor de volgende instellingen: kopvulhoeveelheden maalhoeveelheden koffietemperaturen Druk gelijktijdig op de Toets "Ontkalken" (afbeelding 3, e) en de Toets "Reinigen" (afbeelding 3, f). 3 seconden ingedrukt tot het apparaat even uitgeschakeld wordt en vervolgens met de fabrieksinstellingen weer ingeschakeld wordt. Het apparaat is nu teruggezet. · · · 0 13 Reiniging en verzorging Houd uw apparaat altijd schoon om voor constante koffiekwaliteit en storingsvrije werking te zorgen. 13. 1 Regelmatige reiniging 1 0 0 Attentie!Veeg de ommanteling van binnen en van buiten alleen met een vochtige doek af. Was het apparaat of onderdelen van het apparaat nooit in de vaatwasmachine. 1 1 0 0 Attentie!Nooit water in het bonenreservoir doen; daardoor wordt het maalmechanisme beschadigd. 0 Neem dagelijks de watertank (afbeelding 7) van het apparaat en giet het resterende water weg. 0 Leeg het koffiedikreservoir dagelijks; zie paragraaf "Koffiedikreservoir legen" pagina 56. 55 l 0 Maak het afdruipbakje regelmatig leeg. 3 Doe dit uiterlijk als de rode Vlotter van het afdruipbakje (afbeelding 1, I) door de opening in het afdruiprooster te voorschijn komt. [. . . ] ­ Koffiezeteenheid is verstopt: zie paragraaf "Koffiezeteenheid reinigen" pagina 57, koffiekoek helemaal uit de koffiezeteenheid verwijderen, maalhoeveelheid lager instellen. ­ Koffiezeteenheid is te vol geraakt: zie paragraaf "Koffiezeteenheid reinigen" pagina 57, koffiekoek hele- · · · 60 l · . . . ­ Maalmechanisme door vreemde elementen geblokkeerd: vreemde elementenvolgens handleiding verwijderen, zie paragraaf "Maalmechanisme reinigen" pagina 56. ­ Koffiezeteenheid reinigen, zie paragraaf "Koffiezeteenheid reinigen", pagina 57. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag