Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX C3100-5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX C3100-5. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX C3100-5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX C3100-5 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX C3100-5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1430 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX C3100-5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] C3100-5 Gebruiksaanwijzing Elektrisch inbouwfornuis Gaskookplaat 2 Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. [. . . ] Zet de klemhendel (A) aan de beide deurscharnieren terug in de oorspronkelijke positie. 4. Bakovendeur sluiten. Reiniging en onderhoud 45 Het glas van deur van de bakoven 1 De bakovendeur is uitgerust met drie achter elkaar aangebrachte glasplaten. De binnenste glasplaten kunnen eraf gehaald worden, tijdens het reinigen. Als er kracht wordt uitgeoefend, vooral aan de zijkanten van de voorruit, kan het glas breken. Klemhendel (A) aan de beide scharnieren van de deur volledig uitklappen. 3. Pak de deurafschermer (B) aan de bovenkant van de deuraan beide kanten vast en druk deze naar binnen om de klemvergrendeling los te maken. Trek vervolgens de deurafschermer van boven eraf. 46 Reiniging en onderhoud 5. Pak de glasplaten een voor een aan de rand vast en trek ze uit de geleiding vanaf boven eruit. 3 Reinig de glasplaten Reinig grondig de glasplaten met spoelmiddel. Schuif aan de onderkant van deur de glasplaten een voor een schuin vanaf boven in het profiel van de deur en laat ze zakken. Pak de deurafschermer (B) aan de zijkanten vast, breng deze aan de binnenkant van de rand van de deur aan en steek vervolgens de deurafschermer (B) op de bovenkant van de deur. Reiniging en onderhoud 47 3 Aan de openzijde van de deurafschermer (B) bevindt zich een geleiderail (C). Deze moet tussen de buitenste deurruit en de geleidehoek (D) erin worden geschoven. Zet de klemhendel (A) aan de beide deurscharnieren terug in de oorspronkelijke positie. 5. Bakovendeur sluiten. 48 Wat te doen als . . . Wat te doen als . . . Storing Mogelijke oorzaak Oplossing De knop werd niet stevig genoeg Schakelaar stevig tot de klik iningedrukt. De stop van de elektrische installatie (zekeringenkast) is doorgeslagen. De branders gaan uit in maximale stand, ook na meerdere startpogingen. Droog of reinig de ontsteking of steek het gas aan met een gasaansteker of lucifer. Wanneer de stoppen herhaaldelijk doorslaan, de klantenservice informeren. Stel de temperatuurkeuzeknop in op de voor het gerecht vereiste temperatuur. Wanneer de stoppen herhaal delijk doorslaan, klantenservice informeren. Dagtijd instellen (zie voor eerste gebruik). De oven wordt niet warm, ondanks dat deze aan Storing in de stroomvoorziening. De stop van de elektrische installatie (zekeringenkast) is doorgeslagen. Stroomuitval. 1 Wanneer u de storing met de hierboven gegeven aanwijzingen niet kunt verhelpen, wend u zich dan a. u. b. [. . . ] 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX C3100-5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX C3100-5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag