Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX C100 VOXTEL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX C100 VOXTEL. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX C100 VOXTEL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX C100 VOXTEL te teleladen.


AEG-ELECTROLUX C100 VOXTEL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1950 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX C100 VOXTEL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Drücken Sie die Speichertaste Geben Sie die Speicherplatznummer (0-9) der gewünschten Nummer ein. Daarom krijgt u bij dit product een verkorte installatiehandleiding, zodat er minder papier wordt gebruikt en er dus minder bomen moeten worden gekapt. 2 DE VERPAKKING VAN UW TELEFOON VERWIJDEREN In de doos zit het volgende: Basisstation Handset Spiraalsnoer van de handset Telefoonsnoer voor basisstation Gebruikershandleiding Muursteun Bewaar het verpakkingsmateriaal op een veilige plek zodat u het later kunt gebruiken als u het toestel moet vervoeren. 3 (Zie P1) # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 UW TELEFOON Betekenis Bel LED - Deze LED knippert als de telefoon overgaat bij een binnenkomende oproep. [. . . ] Misschien moet u de schroeven verder aandraaien zodat de telefoon stevig vastzit en niet wiebelt. Plaats de handset op de houder, met de haak zodanig op de houder geplaatst dat hij in de opening onder het oorstuk op de handset past. 1 Belvolume Op de achterkant van het basisstation zit de schakelaar waarmee u het volume van de beltoon kunt . U kunt de oproep beëindigen door de handset weer op de houder van het basisstation te plaatsen. 5 Laatste nummer opnieuw kiezen Neem de handset op en luister of u een kiestoon hoort. Druk op de toets nummerherhaling >De telefoon kiest automatisch het laatste nummer dat u hebt gebeld (maximaal 32 cijfers). >Als de microfoon van de hanset is gedempt, kan de persoon waarmee u belt u niet horen, maar hoort u hem of haar wel. Als het geluid weer moet worden ingeschakeld, drukt u weer op de Mute toets . 7 Gebruik met een PBX Als u uw Voxtel C100 met een PBX gebruikt en er staat in de gebruikshandleiding van de PBX dat u op de Flash toets moet drukken. 8 Een pauze in een telefoonnummer invoegen Bij sommige PBX systemen moet er een toegangsnummer worden gedraaid (meestal een 0 of 9) voor een externe lijn. Druk op de Pauze toets meteen na het toegangsnummer; er wordt dan een pauze van ongeveer 3, 6 seconden ingevoegd en het gewenste nummer kan meteen worden gekozen. Opmerking: Als u de Pauze toets gebruikt, wordt de pauze automatisch ingevoegd. Druk op de Pauze toets om een pauze in te voegen als u nummers in het geheugen wilt opslaan waarvoor een pauze nodig is. 9 Een nummer onder één van de direkte-geheugentoetsen M1-M8 opslaan Neem de handset op en druk op de toets voor opslaan . Druk op een van de toetsen M1-M8 om het nummer in het geselecteerde geheugen op te slaan. >Als u meer dan 32 cijfers probeert op te slaan, worden alleen de eerste 32 cijfers opgeslagen. 10 Een nummer (0-9) in de indirekte-geheugens opslaan Neem de handset op en druk op de toets voor opslaan . Druk op de toets voor opslaan en daarna op een van de toetsen 0-9 om het nummer in het geselecteerde geheugen op te slaan. Neem de handset op en druk op de toets M1-M8 >Het nummer wordt automatisch gekozen. 12 Een nummer (0-9) uit het indirekte-geheugen kiezen Zo kiest u een nummer uit de indirekte-geheugens (0-9) Neem de handset op. [. . . ] De batterijen moeten worden verwijderd voordat het toestel wordt weggegooid. Verwijder de batterijen op een milieuvriendelijke manier volgens de voorschriften van uw land. 26 10 REINIGING EN ZORG Reinig geen onderdelen van het toestel met benzeen, thinners of andere chemicaliën met oplosmiddelen. daardoor kan permanente schade ontstaan die niet onder de garantie valt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX C100 VOXTEL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX C100 VOXTEL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag