Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BW301-B4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BW301-B4. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX BW301-B4 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BW301-B4 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX BW301-B4 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (80 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX BW301-B4

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige eigenaar van het apparaat. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat. Inhoud Gebruiksaanwijzing Veiligheidsvoorschriften Beschrijving van het apparaat Totaalaanzicht Bedieningspaneel Uitrusting oven Accessoires oven Voor het in gebruik nemen Dagtijd instellen en wijzigen Reinigen voor het in gebruik nemen Bedienen van de oven Oven in- en uitschakelen Ovenfuncties Rooster en baakplaat plaatsen Klokfuncties Toepassingen, tabellen en tips Bakken Braden Vlak-grilleren 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 10 15 15 18 19 Wecken Reiniging en onderhoud Buitenkant apparaat Binnenkant oven Accessoires Inschuifroosters Ovenverlichting Bovenwand van de oven Bakovendeur Het glas van deur van de bakoven Wat is er aan de hand als . . . Afvalverwerking 20 21 21 21 21 21 23 23 24 26 29 30 Montageaanwijzing 31 Veiligheidsinstructies voor de installateur 31 Garantie/Adres service-afdeling 35 Adres service-afdeling Service 37 39 In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: 1 3 2 Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen van schade aan het apparaat. Algemene informatie en tips Milieu-informatie Gebruiksaanwijzing 3 Gebruiksaanwijzing 1 Veiligheidsvoorschriften Elektrische veiligheid Het apparaat mag uitsluitend door een erkend installateur worden aangesloten. [. . . ] Plaats de glazen zodanig op de bakplaat, dat ze elkaar niet aanraken. 1/2 liter water in de bakplaat, zodat er voldoende vocht in de oven ontstaat. Zodra de vloeistof in de eerste glazen begint te parelen (bij 1-liter-glazen na ca. 35-60 minuten), schakelt u de oven uit of verlaagt u de temperatuur tot 100C (zie de tabel). Wecktabel De opgegeven wecktijden en temperaturen zijn richtwaarden. Product Bessen Aardbeien, bosbessen, frambozen, rijpe kruisbessen Onrijpe kruisbessen Steenvruchten Peren, kweeperen, pruimen Groente Wortels1) Komkommers Gemengd tafelzuur Koolrabi, erwten, asperges 160-170 160-170 160-170 160-170 50-60 50-60 50-60 50-60 5-10 --15 15-20 160-170 35-45 10-15 160-170 160-170 35-45 35-45 --10-15 Temperatuur inC Wecken tot het parelen begint in min. Doorkoken bij 100C in min. 1) In de uitgeschakelde oven laten staan Reiniging en onderhoud 21 Reiniging en onderhoud 1 Waarschuwing: Voor het reinigen moet het apparaat zijn uitgeschakeld en zijn afgekoeld. Waarschuwing: Om veiligheidsredenen het apparaat niet reingen met een stoom- of hogedrukreiniger. Let op: geen schuurmiddelen, scherp reinigingsgereedschap of schuursponsjes gebruiken. Geen bijtende schuurmiddelen of scherpe metalen schrapers gebruiken om het glas van de ovendeur te reinigen. Hierdoor kan het oppervlak bekrast raken en kan het glas uiteindelijk breken. Buitenkant apparaat De voorkant van het apparaat met een zachte doek en een warm sopje afnemen. Bij een metalen front een in de handel verkrijgbaar onderhoudsmiddel gebruiken. Geen schuurmiddelen en schuursponsjes gebruiken. Binnenkant oven Reinig het apparaat na elk gebruik. Als er kracht wordt uitgeoefend, vooral aan de zijkanten van de voorruit, kan het glas breken. Klemhendel (A) aan de beide scharnieren van de deur volledig uitklappen. Reiniging en onderhoud 27 3. Pak de deurafschermer (B) aan de bovenkant van de deuraan beide kanten vast en druk deze naar binnen om de klemvergrendeling los te maken. Pak de glasplaat van deur aan de bovenrand vast en trek het uit de geleiding naar boven. Reinig de glasplaat Reinig grondig de glasplaat met spoelmiddel. Schuif aan de onderkant van deur de glasplaat schuin vanaf boven in het profiel van de deur en laat deze zakken. 2. Pak de deurafschermer (B) aan de zijkanten vast, breng deze aan de binnenkant van de rand van de deur aan en steek vervolgens de deurafschermer (B) op de bovenkant van de deur. 28 Reiniging en onderhoud 3 Aan de openzijde van de deurafschermer (B) bevindt zich een geleiderail (C). Deze moet tussen de buitenste deurruit en de geleidehoek (D) erin worden geschoven. Zet de klemhendel (A) aan de beide deurscharnieren terug in de oorspronkelijke positie. 5. Bakovendeur sluiten. Wat is er aan de hand als . . . 29 Wat is er aan de hand als . . . Storing De oven wordt niet warm Mogelijke oorzaak De oven is niet ingeschakeld De dagtijd is niet ingesteld De vereiste instellingen zijn niet uitgevoerd Oplossing Oven inschakelen Dagtijd instellen Instellingen controleren De zekering in de huisinstalla- Controleer de zekering tie (stoppenkast) is gespronNeem contact op met een ergen kend elektro-installateur als de zekeringen meermaals springen De ovenverlichting valt uit De lamp van de ovenverlichting is defect Lamp van de ovenverlichting vervangen Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met onze service-afdeling. 1 3 3 Waarschuwing!Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden. [. . . ] 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX BW301-B4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX BW301-B4 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag