Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BTV 9900 M INSTALLATION

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BTV 9900 M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX BTV 9900 M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BTV 9900 M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX BTV 9900 M INSTALLATION: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1658 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX BTV 9900 MINSTALLATION

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock may occur. To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below: IMPORTANT: The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code: Blue : Neutral Brown : Live As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows; · The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black. · The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red. Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug. [. . . ] 15 Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 : SELECT O K : ENTER M : BACK E : EXIT Inst. Menu[Inst. ] Beeld Toon Inst. Progr Eerst Draai EXT-a Kloki Taal Telet a e e a n Eigenschappen , mma s gebruik n nsluit. 16, 17 Eerste gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Taal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 : SELECT O K : ENTER M : BACK E : EXIT Eigenschappen Menu[Eigenschap Beeld Toon Inst. 22, 23 : SELECT O K : ENTER M : BACK E : EXIT 13 LC-13_15_20SH1E_NL_P10-14. p65 13 04. 10. 22, 19:11 Handige functies Beeldinstellingen Stel het beeld in naar uw wensen. Zie de hieronder staande tabel voor de instelbare items. Geluidsinstellingen Pas de geluidskwaliteit en het volume aan uw wensen aan. Zie de hieronder staande tabel voor de instelbare items. 1 2 3 Druk op MENU om het menuscherm te verkijgen. · Het beeldschermmenu kan direct worden weergegeven door het indrukken van de Rode toets. 1 2 Druk op MENU om het menuscherm te verkijgen. · Het geluidsmenuscherm kan direct worden weergegeven door het indrukken van de Groene toets. Druk op \/| en selecteer "Beeld". Druk op \/| en selecteer "Toon". Druk op '/" om het gewenste onderdeel te selecteren. M e n3 [ Drukoop ] u To n '/" om het gewenste onderdeel te selecteren. B C H K T S R e o e l i c e e n l e n h s l t d u t e e d Toon rast erheid r rpte t Inst. [ 50] 0] [ 0] [ 0] [ 0] [ Eigenschappen eeld B + + + + 4 5 T G H L B T A S R o e o a a o V t e o l o a l o e s n u g g a n u r e Eig [ [ [ ns [ luidspr. i tisch z tig ins en geheug nvoeren oeken tellen en wissen /aanpassen 5 Druk op '/" om het gewenste item te selecteren en : SELECT K : ENTER M : te E : EXIT druk op \/|Oom het item inBACK stellen. L K A O S a l u p t n e d s a d u i l r r syste o syste aan van t zoekf e e a u m m f nctie Nederland PAL B/G 3 Druk op '/" om het gewenste item te selecteren en : SELECT K : ENTER M : te E : EXIT druk op \/|Oom het item inBACK stellen. K F N K A O a r a l u v n e a e d e a q m u i r al uent. r systeem o systeem slaan 1 2 E P B U 9 2 A / i 9 4. 25MHz 12 L G t : SELECT O K : ENTER M : BACK E : EXIT OPMERKING · U kunt het "Kleur systeem" en het "Audio systeem" alleen veranderen, als u bij "Land" de optie "Ander land" heeft geselecteerd. 6 Druk op '/" om "Opslaan vanaf" te selecteren en druk op OK om het "Opslaan vanaf" scherm te verkrijgen. 0 1 2 3 4 5 6 7 S S S S E E E 6 8 10 11 3 5 6 8 9 0 1 2 3 4 5 E E E E E E E E 1 1 3 3 3 5 5 9 0 1 6 7 8 0 3 1 1 1 1 2 2 2 2 6 7 8 9 0 1 2 3 EEE54 56 57 4 Druk op END om deze functie te verlaten. Omschrijving Het kanaal verandert naar een hoger of lager kanaal. :SELECT O K :ENTER M :BACK E :EXIT Geselecteerd item Keuze/Instelbereik Kanaal Frequent. 0­199 1 1 1 1 1 1 044 ­ 859 (MHz) De ontvangbare frequenties hangen mede af van het TV norm, de plaats waar u het toestel gebruikt en het bereik. !, t, enz. ) Auto, PAL, SECAM B/G, I, D/K, L/L', Auto Aan Uit Kleurnorm TV norm Kanaalnummers met een "()(ROOD)" teken aan de linkerkant zijn ingesteld op overslaan. Naam 7 Druk op '/"/\/| om de programmapositie te selecteren, om te bepalen waar de programma's opgeslagen dienen te worden en druk op OK om terug te keren naar het instelscherm automatisch zoeken. 0 1 2 3 4 5 6 7 S S S S E E E 6 8 10 11 3 5 6 1 1 1 1 1 1 8 9 0 1 2 3 4 5 E E E E E E E E 1 1 3 3 3 5 5 9 0 1 6 7 8 0 3 1 1 1 1 2 2 2 2 6 7 8 9 0 1 2 3 EEE54 56 57 Kleur systeem Audio systeem Overslaan OPMERKING OPMERKING · Zie blz. 6 voor details aangaande het zoekproces. · Afhankelijk van het kleur systeem van de kanalen kan het overschakelen tussen de kanalen langzaam gaan. Wilt u het overschakelen van kanalen versnellen, stel dan "Auto. " in "Kleur systeem" in op het huidige ontvangstsysteem (PAL of SECAM). 16 LC-13_15_20SH1E_NL_P15-18. p65 16 04. 10. 22, 18:54 Handige functies (vervolg) [3] Sorteren U kunt de kanaalnummers voor de diverse kanalen veranderen als u dat wilt. 4 Als u een reeks kanalen wilt wissen, druk op '/"/\/| om het laatste kanaal van de te wissen reeks te selecteren. 0 1 2 3 4 5 6 7 S S S S E E E 6 8 10 11 3 5 6 8 9 0 1 2 3 4 5 E E E E E E E E 1 1 3 3 3 5 5 9 0 1 6 7 8 0 3 1 1 1 1 2 2 2 2 6 7 8 9 0 1 2 3 EEE54 56 57 1 1 1 1 1 1 1 2 Voer de stappen 1 om 3 in [1] Automatisch zoeken uit en open het "Programma's" scherm. Druk op '/" om "Sorteren" te selecteren en druk op OK. A H S P N u a o r a t n r o a o d t g m m m e r a a r . i tisch z tig ins en geheug nvoeren oeken tellen en wissen /aanpassen 5 Druk op OK om de geselecteerde kanalen (het geselecteerde kanaal) te wissen. Alle daarop volgende kanalen schuiven nu het gewiste aantal kanaalnummers op. Druk op END om deze functie te verlaten. 6 [5] Naam invoeren/aanpassen U kunt voor een kanaal een naam invoeren of veranderen. 3 Druk op '/"/\/| om het gewenste kanaal te : SELECT O druk op M om selecteren en K : ENTER OK: BACKte E : EXIT sorteren. · Als u op OK drukt, schakelt u de verplaatsfunctie in. Druk op '/" om het op dit moment geselecteerde kanaal te verplaatsen naar een ander kanaalnummer. [. . . ] · Controleer of het venstertje van de sensor voor de afstandsbediening niet bloot staat aan sterke verlichting. · Het is mogelijk dat er door invloeden van buitenaf zoals bliksem, statische elektriciteit enz. Schakel in dit geval de netspanning van het toestel uit en weer in of trek de stekker uit het stopcontact en steek hem er na 1 of 2 minuten weer in. 4 4 ­ Het apparaat werkt niet juist. Belangrijke informatie betreffende het gebruik in warme en koude ruimten · Wanneer het apparaat in een koude ruimte wordt gebruikt (bijv. in een kantoor met lage temperatuur), kunnen er nabeelden zijn of kan het beeld enigszins vertraagd zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX BTV 9900 M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX BTV 9900 M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag