Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BST18/0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BST18/0. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX BST18/0 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BST18/0 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX BST18/0 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (717 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX BST18/0

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd het apparaat alléén aan de geïsoleerde grijpvlakken vast, wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het snijgereedschap verborgen stroomleidingen of de eigen apparaatkabel zou kunnen raken. Het contact van het snijgereedschap met een spanningvoerende leiding kan de metalen apparaatdelen onder spanning zetten en zo tot een elektrische schok leiden. [. . . ] Spanen of splinters mogen bij draaiende machine niet worden verwijderd. Het gedurende het werken vrijkomende stof is doorgaans schadelijk voor de gezondheid en mag niet met het lichaam in aanraking komen. Gescheurde zaagbladen of welke van vorm veranderd zijn, mogen niet gebruikt worden. Insteekzagen is alleen in zachte materialen (hout, lichte bouwstoffen voor wanden) mogelijk. Bij hardere materialen (metalen) moet een boring overeenkomstig de grootte van het zaagblad aangebracht worden. Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik, zoals aangegeven. AKKU Nieuwe wisselakku's bereiken hun volle kapaciteit na 4-5 laad-/ ontlaadcycli. Langere tijd niet toegepaste wisselakku's vóór gebruik altijd naladen. Een temperatuur boven de 50°C vermindert de capaciteit van de accu. Onderdelen welke niet vermeld worden, kunnen het beste door de AEG servicedienst verwisseld worden (zie Serviceadressen). [. . . ] Onderdelen welke niet vermeld worden, kunnen het beste door de AEG servicedienst verwisseld worden (zie Serviceadressen). Onder vermelding van het tiencijferige nummer op het machineplaatje is desgewenst een doorsnedetekening van de machine verkrijgbaar bij: AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX BST18/0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX BST18/0 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag