Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BST 18 X LI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BST 18 X LI. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX BST 18 X LI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BST 18 X LI te teleladen.


AEG-ELECTROLUX BST 18 X LI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2188 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX BST 18 X LI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen door - ook die in de bijgeleverde brochure. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. [. . . ] Bij hardere materialen (metalen) moet een boring overeenkomstig de grootte van het zaagblad aangebracht worden. Bij het werken in wanden, plafonds of vloeren oppassen voor elektriciteitsdraden, gas- of waterleidingen. AEG biedt namelijk een milieuvriendelijke recyclingmethode voor uw oude akku's. In de wisselakku-opnameschacht van het laadapparaat mogen géén metaaldeeltjes komen (kortsluitingsgevaar !Wisselakku's en laadapparaten niet openen en alleen in droge ruimtes opslaan. Onder extreme belasting of extreme temperaturen kan uit de accu accu-vloeistof lopen. Bij oogcontact direct minstens 10 minuten grondig spoelen en onmiddelijk een arts raadplegen. EC - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Wij verklaren dat dit produkt voldoet aan de volgende normen of normatieve dokumenten: EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 98/37/EG, 89/336/ EEG VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM De decoupeerzaag zaagt hout, kunststof en metaal. Men kan ermee rechtzagen, verstekzagen, bochten zagen en insteekzagen. Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik, zoals aangegeven. [. . . ] SYMBOLEN Graag instructies zorgvuldig doorlezen vóórdat u de machine in gebruik neemt. Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake oude elektrische en lektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recycle bedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX BST 18 X LI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX BST 18 X LI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag