Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BSB14G2LI-KIT2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BSB14G2LI-KIT2. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX BSB14G2LI-KIT2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BSB14G2LI-KIT2 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX BSB14G2LI-KIT2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2537 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX BSB14G2LI-KIT2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1, 81 kg Informatie over geluid en trillingen Meetwaarden vastgesteld volgens EN 60 745. Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald volgens EN 60745. 1, 5 m/s2 *1 Gemeten volgens de AEG Standard N 877318 WAARSCHUWING De in deze aanwijzingen vermelde trillingsdruk is gemeten volgens een in EN 60745 genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt voor de onderlinge vergelijking van apparaten. [. . . ] 1, 5 m/s2 *1 Gemeten volgens de AEG Standard N 877318 WAARSCHUWING De in deze aanwijzingen vermelde trillingsdruk is gemeten volgens een in EN 60745 genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt voor de onderlinge vergelijking van apparaten. Hij is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting. De aangegeven trillingsdruk geldt voor de meest gebruikelijke toepassingen van het elektrische apparaat. Wanneer het elektrische gereedschap echter voor andere doeleinden, met andere dan de voorgeschreven hulpstukken gebruikt of niet naar behoren onderhouden wordt, kan de trillingsdruk afwijken. dit kan de waarde van de trillingsdruk over de hele werkperiode aanzienlijk verhogen. Voor een nauwkeurige inschatting van de trillingsdruk moeten ook de tijden in aanmerking worden genomen dat het apparaat uitgeschakeld is of weliswaar loopt, maar niet werkelijk in gebruik is. dit kan de waarde van de trillingsdruk over de hele werkperiode aanzienlijk verminderen. Bepaal extra veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener tegen de inwerking van trillingen, bijvoorbeeld: onderhoud van elektrische gereedschappen en apparaten, warmhouden van de handen, organisatie van de werkprocessen. EC - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Wij verklaren dat dit produkt voldoet aan de volgende normen of normatieve dokumenten: EN 60745-1: 2009+A11(2010), EN 60745-2-1:2010, EN 60745-2-2:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 2011/65/EG (RoHs), 2004/108/ EG, 2006/42/EG SYMBOLEN Graag instructies zorgvuldig doorlezen vóórdat u de machine in gebruik neemt. Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake oude elektrische en lektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recycle bedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen. Winnenden, 2012-05-24 Rainer Kumpf Manager Product Development Gemachtigd voor samenstelling van de technische documenten AKKU Nieuwe wisselakku’s bereiken hun volle kapaciteit na 4-5 laad-/ontlaadcycli. Langere tijd niet toegepaste wisselakku’s vóór gebruik altijd naladen. Een temperatuur boven de 50°C vermindert de capaciteit van de accu. Voor een optimale levensduur moeten de accu‘s na het gebruik volledig opgeladen worden. Voor een zo lang mogelijke levensduur van de accu's dienen deze na het opladen uit het laadtoestel te worden verwijderd. OVERBELASTINGSBEVEILIGING VAN DE ACCU Het accupak is uitgerust met een overbelastingsbeveiliging die de accu tegen overbelasting beschermt en een lange levensduur garandeert. [. . . ] Voor een zo lang mogelijke levensduur van de accu's dienen deze na het opladen uit het laadtoestel te worden verwijderd. OVERBELASTINGSBEVEILIGING VAN DE ACCU Het accupak is uitgerust met een overbelastingsbeveiliging die de accu tegen overbelasting beschermt en een lange levensduur garandeert. Bij extreem sterke belasting schakelt de accuelektronica de machine automatisch uit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX BSB14G2LI-KIT2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX BSB14G2LI-KIT2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag