Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BSB 18 STX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BSB 18 STX. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX BSB 18 STX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BSB 18 STX te teleladen.


AEG-ELECTROLUX BSB 18 STX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2069 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX BSB 18 STX (1673 ko)
   AEG-ELECTROLUX BSB 18 STX (1673 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX BSB 18 STX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De werkelijke waarden zijn afhankelijk van het te bewerken material en de kwaliteit van de gebruikte schroeven. [. . . ] Onder extreme belasting of extreme temperaturen kan uit de accu accuvloeistof lopen. Bij oogcontact direct minstens 10 minuten grondig spoelen en onmiddelijk een arts raadplegen. Het gedurende het werken vrijkomende stof is doorgaans schadelijk voor de gezondheid en mag niet met het lichaam in aanraking komen. VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM BBM 12 STX-R, BBM 14 STX-R, BBM 18 STX-R: De akkuschroevedraaier is te gebruiken voor boor-en schoefwerkzaamheden, onafhankelijk van een netaansluiting. BSB 12 STX-R, BSB 14 STX-R, BSB 18 STX-R: De accu elektronic slagboorschrovedraaier is te gebruiken om te boren, slagboren en te schroeven, onafhankelijk van een netaansluiting. Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik, zoals aangegeven. EC - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Wij verklaren dat dit produkt voldoet aan de volgende normen of normatieve dokumenten: EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 98/37/EEG, 89/336/EEG Manager Product Development WERKRICHTLIJNEN Bedien de versnellingsschakelaar alléén wanneer de machine stilstaat en nooit wanneer de machine ingeschakeld is. AKKU Nieuwe wisselakku's bereiken hun volle kapaciteit na 4-5 laad-/ ontlaadcycli. [. . . ] Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake oude elektrische en lektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recycle bedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX BSB 18 STX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX BSB 18 STX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag