Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BS 14 X LI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BS 14 X LI. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX BS 14 X LI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BS 14 X LI te teleladen.


AEG-ELECTROLUX BS 14 X LI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1285 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX BS 14 X LI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald volgens EN 60745. 1, 5 m/s2 *1 Gemeten volgens de AEG norm N 877318 *2 De opgegeven waarden zijn richtwaarden. [. . . ] dit kan de waarde van de trillingsdruk over de hele werkperiode aanzienlijk verminderen. Bepaal extra veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener tegen de inwerking van trillingen, bijvoorbeeld: onderhoud van elektrische gereedschappen en apparaten, warmhouden van de handen, organisatie van de werkprocessen. Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen door - ook die in de bijgeleverde brochure. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Houd het apparaat alléén vast aan de geïsoleerde grijpvlakken als u werkzaamheden uitvoert waarbij de schroef verborgen stroomleidingen zou kunnen raken. Het contact van de schroef met een spanningvoerende leiding kan de metalen apparaatdelen onder spanning zetten en zo tot een elektrische schok leiden. Spanen of splinters mogen bij draaiende machine niet worden verwijderd. Bij het werken in wanden, plafonds of vloeren oppassen voor elektriciteitsdraden, gas- of waterleidingen. AEG biedt namelijk een milieuvriendelijke recyclingmethode voor uw oude akku's. Onder extreme belasting of extreme temperaturen kan uit de accu accu-vloeistof lopen. Bij oogcontact direct minstens 10 minuten grondig spoelen en onmiddelijk een arts raadplegen. VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM De akku-boorschroevedraaier is te gebruiken voor boor-en schoefwerkzaamheden, onafhankelijk van een netaansluiting. [. . . ] SYMBOLEN Graag instructies zorgvuldig doorlezen vóórdat u de machine in gebruik neemt. Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake oude elektrische en lektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recycle bedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX BS 14 X LI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX BS 14 X LI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag