Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BS 12 C IQ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BS 12 C IQ. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX BS 12 C IQ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BS 12 C IQ te teleladen.


AEG-ELECTROLUX BS 12 C IQ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2075 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX BS 12 C IQ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM De akku-boorschroevedraaier is te gebruiken voor boor-en schoefwerkzaamheden, onafhankelijk van een netaansluiting. het snellaadapparaat is geschikt voor het opladen van AEG wisselakku's van PCLS. Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik, zoals aangegeven. [. . . ] Een temperatuur boven de 50°C vermindert de capaciteit van de accu. OVERBELASTINGSBEVEILIGING VAN DE ACCU Het accupak is uitgerust met een overbelastingsbeveiliging die de accu tegen overbelasting beschermt en een lange levensduur garandeert. Bij extreem sterke belasting schakelt de accuelektronica de machine automatisch uit. Wanneer de machine niet meer start, is het accupak mogelijkerwijs ontladen en moet het in het laadtoestel worden opgeladen. KENMERKEN Nadat de accu in de schacht van de lader is gestoken, wordt de accu automatisch geladen (rode LED brandt constant, groene LED knippert). Wanneer een te warme of te koude accu in de lader wordt gestoken (rood lampje flikkert), wordt de accu automatisch geladen zodra hij de correcte laadtemperatuur heeft bereikt (Li-Ion 0°C. De oplaadtijd varieert afhankelijk van de temperatuur van de batterij, de benodigde lading en het soort batterijpak dat wordt opgeladen. Zodra de accu volledig is geladen, schakelt de lader op bewaarladen om de volledige accu-capaciteit te behouden (groen controlelampje licht continu op). De accu kan desnoods continu in de lader blijven zonder risico van overladen. Indien beide LED's gelijktijdig knipperen, dan is óf de accu niet volledig opgeschoven óf het ligt aan een fout in de accu of lader. Uit veiligheidsgronden lader en accu direct buiten bedrijf stellen en bij een officieel AEG servicecentrum laten testen. Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake oude elektrische en lektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recycle bedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen. WAARSCHUWING De in deze aanwijzingen vermelde trillingsdruk is gemeten volgens een in EN 60745 genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt voor de onderlinge vergelijking van apparaten. Hij is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting. De aangegeven trillingsdruk geldt voor de meest gebruikelijke toepassingen van het elektrische apparaat. Wanneer het elektrische gereedschap echter voor andere doeleinden, met andere dan de voorgeschreven hulpstukken gebruikt of niet naar behoren onderhouden wordt, kan de trillingsdruk afwijken. dit kan de waarde van de trillingsdruk over de hele werkperiode aanzienlijk verhogen. Voor een nauwkeurige inschatting van de trillingsdruk moeten ook de tijden in aanmerking worden genomen dat het apparaat uitgeschakeld is of weliswaar loopt, maar niet werkelijk in gebruik is. [. . . ] Met het laadapparaat kunnen de volgende wisselakku's worden gelade Spanning Type akku Kapaciteit Aantal cellen 12 V L1215 <=1, 5 Ah 3 Met het laadapparaat mogen géén niet-oplaadbare akku's worden geladen. In de wisselakku-opnameschacht van het laadapparaat mogen géén metaaldeeltjes komen (kortsluitingsgevaar !Wisselakku's en laadapparaten niet openen en alleen in droge ruimtes opslaan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX BS 12 C IQ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX BS 12 C IQ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag