Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BP8715001M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BP8715001M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX BP8715001M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BP8715001M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX BP8715001M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3861 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX BP8715001M (3946 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX BP8715001M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 33 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren. Ga naar onze website voor: Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www. aeg. com Registreer uw product voor een betere service: www. aeg. com/productregistration Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www. aeg. com/shop KLANTENSERVICE Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan. [. . . ] • Eco-functies - zie " Verwarmingsfuncties ". 6. 5 Controlelampje bij voorverwarmen Wanneer u een verwarmingsfunctie inschakelt, gaat het balkje op het display branden. Het balkje geeft aan dat de oventemperatuur toeneemt. 6. 6 Snel opwarmen indicatielampje Deze functie verkort de opwarmtijd. U ziet dat het lampje aan en uit gaat. 6. 7 Restwarmte Wanneer u het apparaat uitschakelt, geeft het display de restwarmte aan. KLOKFUNCTIES 7. 1 Klokfuncties Symbool Functie Beschrijving Om een afteltijd in te stellen (max. Voor het instellen van de uitschakeltijd van een verwarmingsfunctie (max. 23 uur en 59 min). Als u de klokfuncties Duur en Eindtijd gebruikt, schakelt het apparaat de verwar- Kookwekker Duur Eindtijd Als u de tijd voor een klokfunctie instelt, begint het aftellen van de tijd na 5 seconden. 14 www. aeg. com mingselementen na 90 % van de ingestelde tijd uit. Het apparaat gebruikt de restwarmte om de kookprocedure voort te zetten totdat de tijd is verstreken (3 - 20 minuten). 1. Druk herhaaldelijk op totdat het display de benodigde klokfunctie en het bijhorende symbool weergeeft. • U kunt de functie in- of uitschakelen in het menu Basis instellingen . • Voorwaarden voor de functie: – De ingestelde temperatuur is hoger dan 80 °C. • Met Duur en Eindtijd moet u de verwarmingsfunctie en temperatuur eerst instellen. • U kunt de Duur en Eindtijd tegelijkertijd gebruiken als u wilt dat het apparaat op een later tijdstip wordt geactiveerd of juist uitgezet. • Wanneer u de vleesthermometer gebruikt (indien van toepassing), werken de functies en Eindtijd niet. De functie Heat + Hold blijft aan staan als u de verwarmingsfuncties verandert. 7. 3 Verleng tijd De functie Verleng tijd zorgt dat de verwarmingsfunctie door blijft gaan als de Duur is geëindigd. • Van toepassing op alle verwarmingsfuncties met Duur of Automatisch wegen. • Niet van toepassing op verwarmingsfuncties met Vleesthermometer . Het display toont het bericht Verleng tijd gedurende vijf minuten. 3. 7. 2 Heat + Hold De functie Heat + Hold houdt het voorbereide gerecht gedurende 30 minuten warm op 80 °C. Deze functie wordt ingeschakeld wanneer de bak- of braadprocedure is geëindigd. Druk op om te activeren (of om te annuleren). AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S 8. 1 Kook- en bakassistent met Receptenautomaat Dit apparaat bevat een serie recepten die u kunt gebruiken. Wanneer u de functie Handmatig gebruikt, past het apparaat automatische instellingen toe. Bij sommige programma's moet het voedsel na 30 minuten worden gekeerd. Op het display verschijnt een herinnering. 5. 8. 2 Kook- en bakassistent met Automatisch wegen Deze functie berekent automatisch de braadtijd. Zie de veiligheidshoofdstukken . 1. 9. 1 Vleesthermometer De vleesthermometer meet de kerntemperatuur van het vlees. [. . . ] Houd de glasplaten goed vast om te voorkomen dat ze vallen. Maak de deur schoon met een natte spons en wrijf droog met een zachte doek. Vermijd het gebruik van schuursponsjes, staalwol en zure of schurende producten, deze kunnen de oppervlakken beschadigen. king. Zorg er na de installatie voor dat het oppervlak van de glazen plaatrand niet ruw aanvoelt. De deur en de glasplaten installeren Plaats de glasplaten na reiniging in omgekeerde volgorde terug. De eerste glasplaat heeft een klein puntje bovenaan, de tweede glasplaat heeft een zwarte rand. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX BP8715001M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX BP8715001M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag