Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BM5B53BG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BM5B53BG. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX BM5B53BG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BM5B53BG te teleladen.


AEG-ELECTROLUX BM5B53BG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4635 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX BM5B53BG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans avis préalable. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso. Wij houden ons het recht voor om veranderingen aan te brengen zonder voorafgaande mededeling. 2 1. Veiligheidsregels Veilige bedieningsmethoden voor zittrekkers BELANGRIJK: DEZE MAAIMACHINE KAN HANDEN EN VOETEN AMPUTEREN EN VOORWERPEN WEGSLINGEREN. [. . . ] The cutting result is best with high engine speed (blades rotate quickly) and low gear (machine goes slowly). If the grass is not too long and thick the drive speed can be increased by selecting a higher gear or reducing the motor speed, without affecting the cutting result. Cutting becomes more even and the cut grass is more evenly distributed over the surface. Total time taken is not greater, since higher drive speed can be selected without affecting the cutting results. The cutting results will be worse since the wheels will sink into the soft lawn. · Conseils pour la tonte Retirer de la pelouse, les pierres et autres objets qui pourraient être propulsés par les lames et devenir ainsi des projectiles dangereux. Localiser et marquer les pierres et autres obstacles fixes afin d'éviter une éventuelle collision pendant la tonte. Commencer par couper assez haut, puis réduire progressivement cette hauteur de coupe jusqu'à obtention du résultat souhaité. Le meilleur résultat de coupe sera obtenu avec un régime de rotation du moteur élevé (Les lames tournent très vite) et une vitesse d'avancement réduite (Le tracteur avance lentement). Si l'herbe n'est pas trop haute, ni trop dense, la vitesse d'avancement du tracteur peut être augmentée, en choisissant le rapport de boîte de vitesses supérieur ou en réduisant le régime du moteur, sans affecter la qualité de la coupe. La coupe est plus régulière et l'herbe est mieux répartie sur la surface. I migliori risultati si ottengono con un elevato regime del motore (lame che girano veloci) e marcia bassa (la macchina si muive lentamente). Se l'erba non è alta o folta è possibile passare ad una marcia superiore o diminuire il regime senza peggiorare sensibilmente il risultato. Il taglio è più uniforme e il tagliato si distribuisce più uniformemente su tutta la superficie. Il risultato non è soddisfaciente dato che le ruote affondano nella superfice del tappeto erboso. · · · · Maaitips Verwijder stenen en andere voorwerpen van het gazon, die weggeworpen kunnen worden door de messen. Localiseer en markeer grotere stenen of andere vastevoorwerpen, om ze bij het maaien te kunnen vermijden. Start met een hoge maaihoogte en verlaag deze tot gewenste maairesultaat is verkregen. Het maairesultaat wordt het beste met een hoog toerental (de messen roteren snel) en een lage versnelling (de machine beweegt zich langzaam). Is het gras niet al te hoog en dicht begroeid, kan de rijsnelheid toenemen door een hogere versnelling te kiezen, of door het toerental te verla-gen, zonder dat het maairesultaat merkbaar minder wordt. Het maaien geschiedt gelijkmatiger en het gemaaide gras wordt ook gelijkmatiger over het oppervlak verdeeld. Het totale tijdsbestek voor het maaien wordt niet langer, daar een grotere rijsnelheid kan worden toegepast, zonder dat het maairesultaat minder wordt. [. . . ] Fixed blades · Tested by: . . . . . . . . . . . . . . . EHP Orangeburg · Width of cut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SNCH 11, Route de Luxembourg L-5230 Sandweiler/TUVRheinland Complies with the provisions and current amendments of the following European directives: · 98/37/EC · 89/336/EEC · 2000/14/EC: #e13*2000/ 14*2000/14*0051*00 Conformity Assessment procedure, Annex VIII Done at: Electrolux Home Products Name of signatory: Orangeburg, SC, 29115, USA Mr. 04, 2004 Signature: ________________________ General Manager Technical documentation maintained by: Name of signatory: Electrolux Home Products Mr. Scott Kendall Orangeburg, SC, 29115 USA Product CertificaSignature: ___________________________ tion Manager Hecho en: Electrolux Home Products Nombre de la persona que firma: Orangeburg, SC, 29115, USA Mr. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX BM5B53BG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX BM5B53BG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag