Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BKS 18 LI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BKS 18 LI. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX BKS 18 LI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BKS 18 LI te teleladen.


AEG-ELECTROLUX BKS 18 LI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3040 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX BKS 18 LI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] dit kan de waarde van de trillingsdruk over de hele werkperiode aanzienlijk verhogen. Voor een nauwkeurige inschatting van de trillingsdruk moeten ook de tijden in aanmerking worden genomen dat het apparaat uitgeschakeld is of weliswaar loopt, maar niet werkelijk in gebruik is. dit kan de waarde van de trillingsdruk over de hele werkperiode aanzienlijk verminderen. Bepaal extra veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener tegen de inwerking van trillingen, bijvoorbeeld: onderhoud van elektrische gereedschappen en apparaten, warmhouden van de handen, organisatie van de werkprocessen. [. . . ] Terugslag kan worden voorkomen door geschikte voorzorgsmaatregelen, zoals hieronder beschreven. Houd de zaagmachine met beide handen vast en houd uw armen zo dat u stand kunt houden ten opzichte van de terugslagkrachten. Blijf altijd opzij van het zaagblad en breng het zaagblad nooit in één lijn met uw lichaam. De bedienende persoon kan de terugslagkrachten echter beheersen wanneer geschikte maatregelen zijn getroffen. Als het zaagblad vastklemt of het zagen om een andere reden wordt onderbroken, laat u de aan/uit-schakelaar los en houd u de zaagmachine in het materiaal rustig tot het zaagblad volledig stilstaat. Probeer nooit om de zaagmachine uit het werkstuk te verwijderen of de machine achteruit te trekken zolang het zaagblad beweegt of een terugslag kan optreden. Spoor de oorzaak van het klemmen van het zaagblad op en verwijder deze door geschikte maatregelen. Als u een zaagmachine die in het werkstuk steekt weer wilt starten, centreert u het zaagblad in de zaagopening en controleert u of de zaagtanden niet in het werkstuk zijn vastgehaakt. Als het zaagblad klemt, kan het uit het werkstuk bewegen of een terugslag veroorzaken als de zaagmachine opnieuw wordt gestart. Ondersteun grote platen om het risico van een terugslag door een klemmend zaagblad te verminderen. Platen moeten aan beide zijden worden ondersteund, in de buurt van de zaagopening en aan de rand. Zaagbladen met stompe of verkeerd gerichte tanden veroorzaken door een te nauwe zaagopening een verhoogde wrijving, vastklemmen van het zaagblad of terugslag. Draai voor het zagen de instellingen voor de zaagdiepte en de zaaghoek vast. Als tijdens het zagen de instellingen veranderen, kan het zaagblad vastklemmen kan een terugslag optreden. Wees bijzonder voorzichtig als u invallend zaagt in een verborgen gedeelte, bijvoorbeeld een bestaande wand. Het invallende zaagblad kan bij het zagen in verborgen objecten blokkeren en een terugslag veroorzaken. Gebruik de zaagmachine niet als de onderste beschermkap niet vrij kan bewegen en niet onmiddellijk sluit. Open de beschermkap met de terugtrekhendel en controleer dat deze vrij beweegt en bij alle zaaghoeken en zaagdiepten het zaagblad of andere delen niet aanraakt. Laat voor het gebruik van de machine onderhoud uitvoeren als de onderste beschermkap en de veer niet correct werken. beschadigde delen , plakkende aanslag of ophoping van spanen laten de onderste beschermkap vertraagd werken. Open de onderste beschermkap alleen met de hand bij bijzondere zaagwerkzaamheden, zoals invallend zagen en haaks zagen. Open de onderste beschermkap met de terugtrekhendel en laat deze los zodra het zaagblad in het werkstuk is binnengedrongen. [. . . ] Bij extreem sterke belasting schakelt de accuelektronica de machine automatisch uit. Wanneer de machine niet meer start, is het accupak mogelijkerwijs ontladen en moet het in het laadtoestel worden opgeladen. Indien componenten die moeten worden vervangen niet zijn beschreven, neem dan contact op met een officieel AEG servicecentrum (zie onze lijst met servicecentra). Onder vermelding van het tiencijferige nummer op het machineplaatje is desgewenst een doorsnedetekening van de machine verkrijgbaar bij: AEG Electric Tools, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX BKS 18 LI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX BKS 18 LI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag