Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BE 630 R SUPERTORQUE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BE 630 R SUPERTORQUE. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX BE 630 R SUPERTORQUE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BE 630 R SUPERTORQUE te teleladen.


AEG-ELECTROLUX BE 630 R SUPERTORQUE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4890 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX BE 630 R SUPERTORQUE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bij een andere netspanning zijn de gegevens op het typeplaatje gelgig. [. . . ] Zelfs als de machine is voorzien van een veiligheidskoppeling, omdat deze veiligheidskoppeling alleen werkt als de machine met een ruk blokkeert. Bij het werken in wanden, plafonds of vloeren oppassen voor elektriciteitsdraden, gas- of waterleidingen. vOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM De electronische slagboor-schroevedraaier is universeel te gebruiken voor boren , slagboren , schroeven en tappen. Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik, zoals aangegeven. EC-KONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren dat dit produkt voldoet aan de volgende normen of normatieve dokumenten: EN 50144, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 98/37/EG, 73/23/EEG, 89/336/EEG NETAANSLUITING Alleen aan éénfase-wisselstroom en alleen aan de op het typeplaatje aangegeven netspanning aansluiten. Aansluiting is ook aan kontaktdozen zonder randaarde mogelijk daar de machine is geïsoleerd volgens DIN 57 740VDE 0740 en CEE 20. [. . . ] SYMBOLEN Voor alle werkzaamheden aan de machine de stekker uit de kontaktdoos trekken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX BE 630 R SUPERTORQUE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX BE 630 R SUPERTORQUE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag