Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BA0300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BA0300. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX BA0300 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX BA0300 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX BA0300 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (436 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX BA0300 (20 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX BA0300

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Probeer altijd het product tegen een muur te plaatsen, maar laat - zoals vermeld in de installatie-aanwijzingen - voldoende ruimte voor ventilatie. Vooraleer het toestel te ontdooien, schoon te maken of te onderhouden, moet het worden uitgeschakeld en het snoer uitgetrokken. Laat ze bij het ontdooien van het toestel op natuurlijke wijze smelten. Herstellingen die door onervaren personen worden uitgevoerd, kunnen leiden tot kwetsuren of tot een totaal verkeerde werking. [. . . ] Installatie-aanwijzingen De koelkast is uitgerust met een elektrisch verwarmde absorberende koelingseenheid, die nagenoeg geruisloos functioneert. De koelkast kan als dusdanig worden geïnstalleerd of ingebouwd, waarbij, voor een doeltreffende werking en een maximale koelingsefficiëntie, rekening moet worden gehouden met onderstaande voorwaarden: BELANGRIJK: Volg de onderstaande installatie-instructies. De garantie geldt alleen voor toestellen diegeïnstalleerd zijn volgens de beschrijving. De ventilatie moet uitgevoerd zijn zoals getoond in de alternatieven A, B, C of D. Afbeelding 3. 5 5. Gebruik van het toestel Om de koelkast in gebruik te nemen, steekt u de stekker in het stopcontact, dat u activeert. De koelkast heeft ongeveer 6 uur nodig om bij normale kamertemperatuur een binnentemperatuur van 6°C te bereiken. 5. 1. Regeling van de temperatuur Normaal wordt de thermostaatknop ingesteld op de middelste stand (Afbeelding 4); deze instelling hangt evenwel af van het opgeslagen volume en de plaats van installatie. U kan de temperatuur zo nodig wijzigen door de knop hoger te zetten voor een koudere temperatuur, of lager voor een warmere temperatuur. Het effect van de wijziging kan u aflezen van een thermometer die u geruime tijd in de koelkast laat liggen - de tijd die nodig is om de koelkast te laten functioneren volgens de nieuwe instellingen. 6. Laat voor een doeltreffende en gelijkmatige koeling wat ruimte tussen de opgeslagen producten. Als de artikelen te dicht opeen worden gestapeld, kan dit resulteren in onaanvaardbare temperatuurschommelingen. Op de koelelementen treedt automatisch ijsvorming op. Deze ijslaag mag echter niet te dik worden omdat die dan als isolatie fungeert en de koeling negatief beïnvloedt. Als uw toestel uitgerust is met een semiautomatische ontdooiing, dan ziet u in het midden van de thermostaatknop een drukknop (afbeelding 4). Om te ontdooien, duwt u de knop in het midden van de thermostaatknop in, zonder de thermostaatknop zelf te veranderen - laat deze in normale stand staan. De ontdooiknop zal ingedrukt blijven en het koelapparaat wordt buiten werking gesteld tot het ijs gesmolten is. De ontdooiknop zal automatisch weer in zijn oorspronkelijke stand springen en de koelkast zal opnieuw in werking treden. De tijd voor het ontdooien is afhankelijk van de dikte van de ijslaag en de kamertemperatuur. De ijslaag smelt en het smeltwater drupt van het opvangkanaal via een gootje naar de verdamper onderaan de koelkast (afbeelding 5). Het smeltwater verdampt automatisch in de lucht; u hoeft de verdamper dan ook niet manueel leeg te maken. Ontdooien, schoonmaken en onderhoud Afbeelding 4. Afbeelding 5. 8. [. . . ] Als er voor de installatie van dit toestel elektrische werken nodig zijn, dan dient een erkende elektricien of een bevoegd persoon deze uit te voeren. De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid bij niet-naleving van deze veiligheidsmaatregelen. Elektrische vereisten Voor u de koelkast aanzet, dient u na te gaan of het voltage hetzelfde is als dat vermeld op het gegevensplaatje van het toestel. Nadat u het toestel uitgepakt heeft, brengt u het verpakkingsmateriaal best naar een inzamelpunt in uw buurt. Na afloop van de nuttige levensduur moet het toestel afgeleverd worden bij een gespecialiseerd inzamel- en recyclagebedrijf, dat de nog bruikbare materialen terugwint. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX BA0300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX BA0300 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag