Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX B9878-5-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX B9878-5-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX B9878-5-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX B9878-5-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX B9878-5-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (0 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX B9878-5-M (2141 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX B9878-5-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] . 45 45 45 45 45 46 48 50 51 52 54 Wat is er aan de hand als . . . 59 4 Gebruiksaanwijzing 1 Veiligheidsvoorschriften 5 Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen: ­ 73/23/EEG van 19. 02. 1973 Laagspanningsrichtlijn ­ 89/336/EEG van 03. 05. 1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG ­ 93/68/EEG van 22. 07. 93 CE-markeringsrichtlijn Elektrische veiligheid · Het apparaat mag uitsluitend door een erkend installateur worden aangesloten. · In geval van storingen of beschadiging van het apparaat: zekeringen in de huisinstallatie uitschakelen. · Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd. [. . . ] Met de knop OK gaat u naar het menu RECEPTEN. ý ý ý ý 01. 5ü5 ýý ýý ____ BAKKEN 280ûcþ ýýý þüþ1ü2. 2ü8 ý ýþ ýþ ý ý 01. 5ü5 ýý ýý wmpOPoSa-+ 3. Met de pijlknoppen en kiest u het gewenste soort recept uit. ____ BRADEN 280ûcþ ýýý þüþ1ü2. 2ü8 ý ýþ ýþ ý ý 01. 5ü5 ýý ýý wPmpOoSa-+ 4. Met de knop OK gaat u bijvoorbeeld naar het menu BRADEN. _______ BRADEN 280ûcþ ýýý þüþ1ü2. 2ü0 ý ýþ ýþ ý ý 00. 5ü4 ýý ýý wmpOPoSa-+ 5. Wijzigt u in de volgende paar seconden uw keuze niet, dan accepteert de oven de instelling en begint met verwarmen. _______ 280ûcþ ýýý UIENTAART þüþ1ü2. 2ü0 ý ýþ ýþ ý ý wPmpOoSa-+ ÒÓ 00. 5ü5 íý ýý 31 _______ 6. íý ýýý ýþ ýþ ý ý ýý ­ In de tijdweergave knip280ûcþ þüþ1ü3. 1ü5 ý 00. 0ü0 peren "0:00:00" en het pictogram . Druk op een willekeurige toets om het signaal uit te schakelen. ÒÓ 3 Start uitstellen Het programma kan op een bepaalde tijd automatisch worden gestart (zie klokfunctie EINDE ). U kunt de klokfunctie EINDE alleen instellen wanneer het programma nog niet langer dan twee minuten loopt. Kooktijd voortijdig beëindigen Druk lang op de toets OPTIE of selecteer met de pijlknoppen het menuonderdeel TERUG. of _____ 280ûcþ ýýý OVERIGEN þüþ1ü2. 2ü0 ý ýþ ýþ ý ý wmpOPoSa-+ _______ 5. Met de pijlknoppen en KANT EN KLAAR DEEG selecteert u het gewenste ýý ýýý ýþ ýþ ý ý menuonderdeel. ýý 160ûcþ þüþ1ü3. 0ü5 ý 00. 0ü0 Op de display verschijnt een voorstel voor de temperawPmPpOoSa-+ tuur. Zodra het apparaat ingeschakeld wordt, wordt ook de display weer ingeschakeld. Na het uitschakelen van het apparaat wordt de restwarmte niet aangegeven. ­ DISPLAY UIT GELUID ­ TOETSVOLUME ­ TOETSVOLUME AAN ­ TOETSVOLUME UIT ­ ALARMTOON ­ ALARMTOON AAN ­ ALARMTOON UIT TAAL - LANGUAGE MENU ­ NEDERLANDS ­ . . . FABRIEKSINSTELLING ­ RESET Hiermee zet u alle instellingen terug op de stand bij aflevering. Hiermee geeft u aan of er een signaal moet klinken wanneer u een handeling probeert te verrichten die op dat moment niet mogelijk is. 36 INSTELLINGEN aanpassen 1. Met de richtingtoetsen en gaat u naar de instelling die u wilt aanpassen. Daarna bevindt u zich weer in het menu Ovenfuncties. 37 Klokfuncties KOOKWEKKER Om een korte tijd in te stellen. EINDE Om in te stellen wanneer de oven weer moet worden uitgeschakeld. DAGTIJD Met deze functie kunt u de dagtijd instellen, veranderen of opvragen (zie ook het hoofdstuk , , Voor het in gebruik nemen"). Aanwijzingen bij de klokfuncties · Na het kiezen van een klokfunctie knippert het bijbehorende pictogram ca. Gedurende deze tijd kunt u met de toetsen of de gewenste tijd worden ingesteld. · Na het instellen van de gewenste tijd knippert het bijbehorende pictogram opnieuw ca. [. . . ] Plaats de uitsparingen aan de onderkant van de bakovendeur op de scharnieren van de bakoven. Zet de klemhendel (A) aan de beide deurscharnieren terug in de oorspronkelijke positie. 4. Bakovendeur sluiten. 53 Het glas van deur van de bakoven De bakovendeur is uitgerust met vier achter elkaar aangebrachte glasplaten. De binnenste glasplaten kunnen eraf gehaald worden, tijdens het reinigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX B9878-5-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX B9878-5-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag