Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX B9871-5-M EU R08

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX B9871-5-M EU R08. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX B9871-5-M EU R08 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX B9871-5-M EU R08 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX B9871-5-M EU R08 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1153 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX B9871-5-M EU R08 (1151 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX B9871-5-M EU R08

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] B9871-5 Gebruiksaanwijzing Elektrische inbouwoven 2 Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. [. . . ] De beschikbare restwarmte wordt gebruikt om het gaarproces tot het verlopen van de ingestelde tijd voort te zetten (3 tot 20 min. ). De indicatie tijdfuncties geeft de gebruiksduur van de gekozen ovenfunctie aan, wanneer geen van de klokfuncties KOOKWEKKER , DUUR of EINDE is ingesteld. 38 Bedienen van de oven KOOKWEKKER 1. Druk zo vaak op de toets SELECTIE totdat KOOKWEKKER en het pictogram aangegeven worden. 888c 14. 35 KOOKWEKKER __ wmP-+ 2. en de 00. 00 888c 14. 35 KOOKWEKKER __ 03. 50 wm-P+P Na ca. Na het verstrijken van de tijd klinkt er gedurende 2 minuten een signaal. Signaal uitschakelen: Druk op een willekeurige toets. --OVENFUNCTIES 888c 14. 35 03. 49 wm-+ 888c 14. 38 KOOKWEKKER 00. 00 wm-+ Bedienen van de oven DUUR 1. Druk zo vaak op de toets SELECTIE totdat DUUR en het pictogram aangegeven worden. 39 ___ 200c 14. 35 wmP-+ 3. Het pictogram brandt. 14. 35 DUUR ___ 00. 30 wm-P+P CONVENTIONEEL 200c14. 35 00. 29 wm-+ Na het verstrijken van de tijd klinkt er gedurende 2 minuten een signaal. knip- CONVENTIONEEL 200c15. 05 00. 00 wm-+ Signaal uitschakelen: Druk op een willekeurige toets. 40 Bedienen van de oven EINDE 1. Druk zo vaak op de toets SELECTIE totdat EINDE en het pictogram aangegeven worden. 200c 14. 35 EINDE ___ wmP-+ 3. Het pictogram brandt. 14. 35 EINDE ___ 15. 25 wm-P+P CONVENTIONEEL 200c14. 35 15. 25 wm-+ Na het verstrijken van de tijd klinkt er gedurende 2 minuten een signaal. knip- CONVENTIONEEL 200c15. 25 00. 00 wm-+ Signaal uitschakelen: Druk op een willekeurige toets. Bedienen van de oven DUUR en EINDE gecombineerd 41 3 DUUR en EINDE kunnen gelijktijdig worden gebruikt wanneer de oven op een later tijdstip automatisch moet worden in- en uitgeschakeld. Met de functie DUUR de benodigde bereidingstijd voor het gerecht instellen, Bijvoorbeeld: 1 uur. 200c 12. 05 wm-+ 3. Met de functie EINDE het tijdstip instellen waarop het gerecht klaar moet zijn, Bijvoorbeeld: 14:05 uur. DUUR ___ 01. 00 200c 12. 05 EINDE ___ 14. 05 wm-+ In de tekstregel staat INGESTELD. INGESTELD 200c 12. 05 14. 05 wm-+ De oven wordt automatisch ingeschakeld op het berekende tijdstip, Bijvoorbeeld: 13:05 uur. Na het verstrijken van de ingestelde duur klinkt er gedurende 2 minuten een signaal en de oven wordt automatisch uitgeschakeld, Bijvoorbeeld: 14:05 uur. CONVENTIONEEL 200c 12. 05 01. 00 wm-+ 42 Bedienen van de oven DAGTIJD wijzigen 3 U kunt de dagtijd alleen wijzigen, als de kinderbeveiliging is uitgeschakeld, de klokfuncties DUUR of EINDE niet zijn ingesteld en er geen ovenfunctie is ingesteld. Toets SELECTIE zo vaak indrukken tot DAGTIJD en het symbool wordt aangegeven. DAGTIJD 888c 12. 25 wmP-+ 3. de ge- 88. 88 888c 13. 25 DAGTIJD 88. 88 wm-P+P 4. Het apparaat is klaar voor gebruik. --OVENFUNCTIES 888c 13. 25 88. 88 wmP-+ Bedienen van de oven 43 Extra functies KINDERSLOT van de oven Zodra de KINDERSLOT is ingeschakeld, kan het apparaat niet worden gebruikt. Druk zo lang tegelijkertijd op de toetsen SELECTIE en tot in de indicatie KINDERSLOT verschijnt. Het KINDERSLOTis nu ingeschakeld. KINDERSLOT 280c 12. 28 wmP-P+ KINDERSLOT uitschakelen 1. Druk zo lang tegelijkertijd op de knoppen SELECTIE en totdat in de display KINDERSLOT verschijnt. Het KINDERSLOTis nu uitgeschakeld en de oven weer klaar voor gebruik. 88. 89 44 Bedienen van de oven TOETSVERGRENDELING Met deze functie voorkomt u dat ingestelde ovenfuncties per abuis worden gewijzigd. [. . . ] 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX B9871-5-M EU R08

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX B9871-5-M EU R08 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag