Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX B9831-5-M EU R08

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX B9831-5-M EU R08. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX B9831-5-M EU R08 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX B9831-5-M EU R08 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX B9831-5-M EU R08 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1808 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX B9831-5-M EU R08 (1785 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX B9831-5-M EU R08

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] B9831-5 Gebruiksaanwijzing Elektrische inbouwoven 2 Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. [. . . ] Met de toets SNELOPWARMEN kunt u de functie SNELOPWARMEN dan eventueel uitschakelen. De functie SNELOPWARMEN kan tegelijkertijd met de ovenfuncties HETELUCHT MET RING, PIZZA HETELUCHT, CONVENTIONEEL en INFRATHERM gebruikt worden. 1 3 3 36 Bedienen van de oven Klokfuncties KOOKWEKKER Om een korte tijd in te stellen. EINDE Om in te stellen wanneer de oven weer moet worden uitgeschakeld. DAGTIJD Met deze functie kunt u de dagtijd instellen, veranderen of opvragen (zie ook het hoofdstuk , , Voor het in gebruik nemen"). Aanwijzingen bij de klokfuncties Na het kiezen van een klokfunctie knippert het bijbehorende pictogram ca. Gedurende deze tijd kunt u met de toetsen of de gewenste tijd worden ingesteld. Na het instellen van de gewenste tijd knippert het bijbehorende pictogram opnieuw ca. De ingestelde tijd begint af te lopen. 2 3 Gebruik van de restwarmte met de klokfunctie DUUR en EINDE Bij gebruik van de klokfuncties DUUR en EINDE schakelt de oven de verwarmingselementen uit als 90% van de ingestelde of berekende tijd is bereikt. De beschikbare restwarmte wordt gebruikt om het gaarproces tot het verlopen van de ingestelde tijd voort te zetten (3 tot 20 min. ). De indicatie tijdfuncties geeft de gebruiksduur van de gekozen ovenfunctie aan, wanneer geen van de klokfuncties KOOKWEKKER , DUUR of EINDE is ingesteld. Bedienen van de oven KOOKWEKKER 1. Druk zo vaak op de toets SELECTIE totdat KOOKWEKKER en het pictogram aangegeven worden. 37 888c 14. 35 KOOKWEKKER __ wmP-+ 2. en de 00. 00 888c 14. 35 KOOKWEKKER __ 03. 50 wm-P+P Na ca. Na het verstrijken van de tijd klinkt er gedurende 2 minuten een signaal. Signaal uitschakelen: Druk op een willekeurige toets. --OVENFUNCTIES 888c 14. 35 03. 49 wm-+ 888c 14. 38 KOOKWEKKER 00. 00 wm-+ 38 Bedienen van de oven DUUR 1. Druk zo vaak op de toets SELECTIE totdat DUUR en het pictogram aangegeven worden. ___ 200c 14. 35 wmP-+ 3. Het pictogram brandt. 14. 35 DUUR ___ 00. 30 wm-P+P CONVENTIONEEL 200c14. 35 00. 29 wm-+ Na het verstrijken van de tijd klinkt er gedurende 2 minuten een signaal. knip- CONVENTIONEEL 200c15. 05 00. 00 wm-+ Signaal uitschakelen: Druk op een willekeurige toets. Bedienen van de oven EINDE 1. Druk zo vaak op de toets SELECTIE totdat EINDE en het pictogram aangegeven worden. 39 200c 14. 35 EINDE ___ wmP-+ 3. Het pictogram brandt. 14. 35 EINDE ___ 15. 25 wm-P+P CONVENTIONEEL 200c14. 35 15. 25 wm-+ Na het verstrijken van de tijd klinkt er gedurende 2 minuten een signaal. knip- CONVENTIONEEL 200c15. 25 00. 00 wm-+ Signaal uitschakelen: Druk op een willekeurige toets. 40 Bedienen van de oven DUUR en EINDE gecombineerd 3 DUUR en EINDE kunnen gelijktijdig worden gebruikt wanneer de oven op een later tijdstip automatisch moet worden in- en uitgeschakeld. Met de functie DUUR de benodigde bereidingstijd voor het gerecht instellen, Bijvoorbeeld: 1 uur. 200c 12. 05 wm-+ 3. Met de functie EINDE het tijdstip instellen waarop het gerecht klaar moet zijn, Bijvoorbeeld: 14:05 uur. DUUR ___ 01. 00 200c 12. 05 EINDE ___ 14. 05 wm-+ In de tekstregel staat INGESTELD. INGESTELD 200c 12. 05 14. 05 wm-+ De oven wordt automatisch ingeschakeld op het berekende tijdstip, Bijvoorbeeld: 13:05 uur. Na het verstrijken van de ingestelde duur klinkt er gedurende 2 minuten een signaal en de oven wordt automatisch uitgeschakeld, Bijvoorbeeld: 14:05 uur. CONVENTIONEEL 200c 12. 05 01. 00 wm-+ Bedienen van de oven DAGTIJD wijzigen 41 3 U kunt de dagtijd alleen wijzigen, als de kinderbeveiliging is uitgeschakeld, de klokfuncties DUUR of EINDE niet zijn ingesteld en er geen ovenfunctie is ingesteld. [. . . ] 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX B9831-5-M EU R08

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX B9831-5-M EU R08 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag