Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX B9820-5-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX B9820-5-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX B9820-5-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX B9820-5-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX B9820-5-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1212 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX B9820-5-M (1210 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX B9820-5-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] B9820-5 Gebruiksaanwijzing Multi-stoomgaaronderbouwoven 2 Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. [. . . ] DIEPVRIES PIZZA Voor het bakken van kant-en-klaarproducten zoals bijv. Meer informatie over deze functies vindt u in de gids "Tabellen, tips en recepten". 35 EIGEN VOORKEUZE Met deze functie kunt u de optimale instellingen voor eigen recepten opslaan. De eerste drie "eigen recepten" zijn direct oproepbaar in het menu Oven functies. Er staan 10 geheugenplaatsen voor recepten en 10 voor recepten met ingestelde kerntemperatuur van de vleesthermometer ter beschikking. Instellingen voor "eigen recepten" opslaan Instellingen voor een bekend recept opslaan 1. Eventueel met de toets SELECTIE naar de klokfunctie DUUR len en gewenste bereidingstijd invoeren (zie hoofdstuk "Klokfuncties") of met de toets SELECTIE naar de functie CULISENSOR overschakelen en gewenste kerntemperatuur invoeren (zie hoofdstuk "CULISENSOR"). Met de toets OK het voorgestelde menuonderdeel VOORKEUZE OPSLAAN kiezen. De eerste letter in de tekstregel knippert. __ VOORKEUZE OPSLAAN 280ûcþ ýýý ý þüþ1ü2. 2ü8 ý ýþ ýþ ý wm¸¹Pº»¼-+ __ ý ý ý 88. 8ú9 ýý ýý VOORKEUZE 1 280ûcþ ýýý ý þüþ1ü2. 2ü8 ý ýþ ýþ ý 88. 8ú9 ýý ýý wm¸¹Pº»¼-+ 6. de gewenste letter in alfabetische volgorde uitkiezen. __ VOORKEUZE 1 280ûcþ ýýý ý þüþ1ü2. 2ü8 ý ýþ ýþ ý 88. 8ú9 ýý ýý wPmP¸¹º»¼-+ 36 3 7. Na het beëindigen van het schrijfproces de toets OK lang indrukken. De instellingen kunnen ook tijdens of aan het einde van een bak-/ braadproces worden opgeslagen. PAPAS PIZZA _ 280ûcþ ýýý ýþ ýþ ý ý þüþ1ü2. 2ü8 ý wm¸¹º»¼-+P ý 88. 8ú9 ýý ýý OPGESLAGEN 280ûcþ ýýý 3 ý þüþ1ü2. 2ü8 ý ýþ ýþ ý wm¸¹Pº»¼-+ ý 88. 8ú9 ýý ýý Instellingen voor "eigen recepten" oproepen. 1. opgeslainschakelen. ýýý __________________ _ PAPAS PIZZA ý 230ûcþÝÜÜÜþ1ü2. 2ü9 ý ýþ ýþ ý wmP¸¹º»¼-+ ý 88. 8ú9 ýý ýý 3 De eerste drie opgeslagen "eigen recepten" kunt u direct in het menu Ovenfunctie oproepen. Overige "eigen recepten" kunt u oproepen in het EIGEN VOORKEUZE onder het menuonderdeel START VOORKEUZE. Geheugenplaats overschrijven Bezette geheugenplaatsen kunnen altijd worden overschreven. U gaat hierbij te werk zoals beschreven in hoofdstuk "Instellingen voor eigen recepten opslaan". Echter bij punt 5 in plaats van de voorgestelde vrije geheugenplaats met de toets het recept kiezen dat u wilt overschrijven. 37 INSTELLINGEN 3 Onafhankelijk van de desbetreffende toepassing in de oven, kunt u verschillende basisinstellingen wijzigen. Ze blijven permanent ingesteld, tot u deze weer wijzigt. HEAT+HOLD ­ HEAT+HOLD AAN ­ HEAT+HOLD UIT VERLENGEN TIJD ­ VERLENGEN TIJD AAN ­ VERLENGEN TIJD UIT SNELOPWARMEN ­ SNELOPWARMEN AAN ­ SNELOPWARMEN UIT RESTWARMTE ­ INDICATIE AAN ­ INDICATIE UIT DISPLAY ­ DISPLAY AAN ­ DISPLAY UIT GELUID ­ TOETSVOLUME ­ TOETSVOLUME AAN ­ TOETSVOLUME UIT ­ ALARMTOON ­ ALARMTOON AAN ­ ALARMTOON UIT TAAL - LANGUAGE MENU ­ NEDERLANDS. FABRIEKSINSTELLING ­ RESET Voor het terugzetten van alle instellingen naar de fabrieksinstellingen. Voor het instellen van de taal op het display Om in te stellen of iedere toetsbediening bevestigd moet worden met een geluidssignaal. Om in te stellen of niet uitvoerbare bedieningsstappen met een geluidssignaal beantwoord moeten worden. Na het uitschakelen van het apparaat verdwijnt ook de indicatie dagtijd. Zodra het apparaat wordt ingeschakeld, schakelt ook het display automatisch in. Na het uitschakelen van het apparaat wordt de restwarmte niet aangegeven. De functie SNELOPWARMEN wordt automatisch bij geschikte ovenfuncties ingeschakeld. [. . . ] Deurafdekking(B) links en rechts vastpakken, tegen de binnenkant van de deurrand plaatsen en deurafdekking(B) op de bovenkant van de deur vastdrukken. 62 3 Aan de open zijde van de deurafdekking(B) bevindt zich een geleiderail(C). Deze moet tussen de buitenste deurruit en het geleidingsprofiel(D) worden geschoven. Klemhendel(A) bij beide deurscharnieren in de oorspronkelijke positie terugklappen. 6. Ovendeur sluiten. 63 Wat is er aan de hand als . . . Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Schakel de oven in Stel de tijd in Controleer de instellingen De oven wordt niet warm De oven is niet ingeschakeld De tijd is niet ingesteld De noodzakelijke instellingen zijn niet uitgevoerd De automatische uitschakeling Zie Automatische uitschakeheeft de oven uitgeschakeld ling De zekering in de stoppenkast Controleer de zekeringen Als is doorgebrand de zekeringen keer op keer worden uitgeschakeld, neem dan contact op met een erkend elektro-installateur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX B9820-5-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX B9820-5-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag