Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX B9820-5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX B9820-5. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX B9820-5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX B9820-5 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX B9820-5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1374 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX B9820-5 (1371 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX B9820-5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] B9820-5 Gebruiksaanwijzing Elektrische inbouwoven 2 Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen. Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem te allen tijde raadplegen. [. . . ] Met de toets OK het voorgestelde menuonderdeel VOORKEUZE OPSLAAN kiezen. De volgende vrije geheugenplaats wordt aangegeven. __ VOORKEUZE OPSLAAN 280ûcþ ýýý ý þüþ1ü2. 2ü8 ý ýþ ýþ ý wm¸¹Pº»¼-+ __ ý ý 88. 8ú9 ýý ýý 5. De eerste letter in de tekstregel knippert. VOORKEUZE 1 280ûcþ ýýý ý þüþ1ü2. 2ü8 ý ýþ ýþ ý 88. 8ú9 ýý ýý wm¸¹Pº»¼-+ 28 Bedienen van de oven 6. de gewenste letter in alfabetische volgorde uitkiezen. __ VOORKEUZE 1 280ûcþ ýýý ý þüþ1ü2. 2ü8 ý ýþ ýþ ý wPmP¸¹º»¼-+ 7. Na het beëindigen van het schrijfproces de toets OK lang indrukken. De instellingen kunnen ook tijdens of aan het einde van een bak-/braadproces worden opgeslagen. ý ý ý 88. 8ú9 ýý ýý PAPAS PIZZA _ 280ûcþ ýýý ýþ ýþ ý ý þüþ1ü2. 2ü8 ý 88. 8ú9 ýý ýý 3 3 wm¸¹º»¼-+P OPGESLAGEN 280ûcþ ýýý ýþ ýþ ý ýý ýý ý þüþ1ü2. 2ü8 ý 88. 8ú9 wm¸¹Pº»¼-+ inschakelen. Instellingen voor "eigen recepten" oproepen. 1. opgeslagen __________________ _ PAPAS PIZZA ýýý ý 230ûcþÝÜÜÜþ1ü2. 2ü9 ý ýþ ýþ ý wmP¸¹º»¼-+ ý 88. 8ú9 ýý ýý 3 De eerste drie opgeslagen "eigen recepten" kunt u direct in het menu Ovenfunctie oproepen. Overige "eigen recepten" kunt u oproepen in het EIGEN VOORKEUZE onder het menuonderdeel START VOORKEUZE. Geheugenplaats overschrijven Bezette geheugenplaatsen kunnen altijd worden overschreven. U gaat hierbij te werk zoals beschreven in hoofdstuk "Instellingen voor eigen recepten opslaan". Echter bij punt 5 in plaats van de voorgestelde vrije geheugenplaats met de toets het recept kiezen dat u wilt overschrijven. Bedienen van de oven 29 3 INSTELLINGEN Onafhankelijk van de desbetreffende toepassing in de oven, kunt u verschillende basisinstellingen wijzigen. Ze blijven permanent ingesteld, tot u deze weer wijzigt. HEAT+HOLD ­ HEAT+HOLD AAN ­ HEAT+HOLD UIT VERLENGEN TIJD ­ VERLENGEN TIJD AAN ­ VERLENGEN TIJD UIT SNELOPWARMEN ­ SNELOPWARMEN AAN ­ SNELOPWARMEN UIT RESTWARMTE ­ INDICATIE AAN ­ INDICATIE UIT DISPLAY ­ DISPLAY AAN Na het uitschakelen van het apparaat wordt de dagtijd aangegeven. Na het uitschakelen van het apparaat verdwijnt ook de indicatie dagtijd. Zodra het apparaat wordt ingeschakeld, schakelt ook het display automatisch in. Om in te stellen of iedere toetsbediening bevestigd moet worden met een geluidssignaal. Om in te stellen of niet uitvoerbare bedieningsstappen met een geluidssignaal beantwoord moeten worden. Na het uitschakelen van het apparaat wordt de restwarmte niet aangegeven. De functie SNELOPWARMEN wordt automatisch bij geschikte ovenfuncties ingeschakeld. De functie SNELOPWARMEN wordt niet automatisch bij geschikte ovenfuncties ingeschakeld. De functie VERLENGEN TIJD wordt aangeboden als een tijdsduur is ingesteld en verstreken is. De functie HEAT+HOLD wordt na het verstrijken van een ingestelde tijdsduur of eindtijd in het menu Keuze aangeboden en kan worden ingeschakeld. De functie HEAT+HOLD wordt niet in het menu Keuze aangeboden. ­ DISPLAY UIT GELUID ­ TOETSVOLUME ­ TOETSVOLUME AAN ­ TOETSVOLUME UIT ­ ALARMTOON ­ ALARMTOON AAN ­ ALARMTOON UIT TAAL - LANGUAGE MENU ­ NEDERLANDS ­ . . . FABRIEKSINSTELLING ­ RESET Voor het instellen van de taal op het display Voor het terugzetten van alle instellingen naar de fabrieksinstellingen. 30 Bedienen van de oven 1. [. . . ] Klemhendel(A) bij beide deurscharnieren in de oorspronkelijke positie terugklappen. 6. Ovendeur sluiten. Wat is er aan de hand als . . . Probleem De oven wordt niet warm Mogelijke oorzaak De oven is niet ingeschakeld De tijd is niet ingesteld De noodzakelijke instellingen zijn niet uitgevoerd De automatische uitschakeling heeft de oven uitgeschakeld Oplossing Schakel de oven in Stel de tijd in Controleer de instellingen Zie Automatische uitschakeling De zekering in de stoppenkast is Controleer de zekeringen Als de doorgebrand zekeringen keer op keer worden uitgeschakeld, neem dan contact op met een erkend elektroinstallateur. De ovenverlichting valt uit In de tijdsaanduiding verschijnt F11 De ovenlamp is kapot Er is kortsluiting in de vleesthermometer of de stekker van de vleesthermometer zit niet goed in het contact. Fout in de elektronica Vervang het ovenlampje Steek de stekker van de vleesthermometer helemaal in het contact in de zijwand van de oven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX B9820-5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX B9820-5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag