Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX B89090-5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX B89090-5. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX B89090-5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX B89090-5 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX B89090-5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1739 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX B89090-5 (1082 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX B89090-5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] B 89090-5 NL Gebruiksaanwijzing Elektrische inbouwoven 2 Handleiding voor de gebruiksaanwijzing Veiligheidsvoorschrift ! Stap-voor-stap instructie Adviezen 3 Inhoudsopgave Waarschuwingen en Adviezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Beschrijving van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 De werkwijze van de elektronische Touch Control-regeltoetsen op de oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 De elektronische ovenbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Druk zo lang tegelijkertijd op de toetsen SELECTIE en tot in de indicatie KINDERSLOT verschijnt. KINDERSLOT uitschakelen Druk zo lang tegelijkertijd op de knoppen en totdat in de display SELECTIE KINDERSLOT verschijnt. Het KINDERSLOTis nu uitgeschakeld en de oven weer klaar voor gebruik. KINDERSLOT TOETSVERGRENDELING Met deze functie voorkomt u dat ingestelde ovenfuncties per abuis worden gewijzigd. Druk zo lang gelijktijdig op de toetsen SELECTIE en tot in het display TOETSVERGRENDELING verschijnt. TOETSVERGRENDELING uitschakelen Druk 2 seconden lang gelijktijdig op de toetsen SELECTIE en . TOETSVERGRENDELING De TOETSVERGRENDELING beveiligt niet tegen per ongeluk uitschakelen van de oven. Als u het apparaat uitschakelt, wordt automatisch de TOETSVERGRENDELING opgeheven. 36 Automatisch uitschakeling van de oven Als de oven na een bepaalde tijd niet wordt uitgeschakeld of wanneer de temperatuur niet wordt veranderd, dan wordt de oven automatisch uitgeschakeld. De oven wordt uitgeschakeld bij een oventemperatuur van: 30 - 115C na 12. 5 uur 120 - 195C 200 - 245C 250 C na na na 8. 5 uur 5. 5 uur 3. 0 uur Ingebruikname na automatisch uitschakeling Druk op een willekeurige toets. De automatisch uitschakeling wordt opgeheven als u de klokfuncties DUUR of EINDE instelt. 37 Rooster, baakplaat en vetopvangbak plaatsen De oven heeft vier niveaus en wordt met een plateau geleverd. De plaatsen voor het plateau worden van de bodem van de oven geteld, zoals aangegeven in de afbeelding. 4 3 2 Telescopische, uittrekbare geleiders Let op: De telescopische, uittrekbare geleiders en andere accessoires worden heet!De oven heeft ophangroosters met telescopische, uittrekbare geleiders op 3 niveaus. Voor het plaatsen van een rooster, bakblik of braadslee eerst de telescopische, uittrekbare geleiders van een niveau naar buiten trekken. Rooster, bakblik of braadslee op de naar buiten getrokken geleiders plaatsen en met de hand helemaal tot de aanslag in de oven schuiven. De deur van de oven altijd pas sluiten, als de telescopische, uittrekbare geleiders helemaal naar binnen geschoven zijn. 1 38 Aanwijzingen en Tips Tijdens de bereiding de ovendeur altijd gesloten houden. Deze oven is uitgerust met een exclusief bereidingssysteem, dat zorgt voor een natuurlijke luchtstroom en de dampen continu laat circuleren. Daardoor worden de gerechten in een constant vochtige omgeving bereid, waardoor de gerechten van binnen zacht en van buiten knapperig worden. De bereidingstijden en het energieverbruik worden tot een minimum beperkt. Tijdens de bereiding ontstaat er stoom, die bij het openen dan de deur naar buiten kan komen. Pas, bij het openen van de deur, tijdens of aan het einde van de bereiding, altijd op de hete luchtstroom, die uit de oven naar buiten komt. Wanneer gerechten verhit worden, ontstaat er stoom, net als in een kookketel. Als de stoom in aanraking komt met de glazen deur van de oven, condenseert hij en ontstaan er waterdruppels. Om de condensvorming te beperken, de lege oven altijd 10 minuten voorverwarmen!Leg geen aluminiumfolie of kookgerei in de oven en zet de braadslee of het bakblik niet op de bodem van de oven, anders kan het email van de oven door de oplopende hitte beschadigd worden. 39 Reinigen en onderhoud Voordat u de oven schoonmaakt, de oven uitschakelen en laten afkoelen. [. . . ] c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX B89090-5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX B89090-5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag