Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX B89090-4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX B89090-4. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX B89090-4 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX B89090-4 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX B89090-4 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1106 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX B89090-4 (1733 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX B89090-4

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS Waarschuwingen en adviezen Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Installatie Installatie en aansluiting dienen door een erkend installateur uitgevoerd te worden, volgens de geldende voorschriften. Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen ervan te veranderen. Na het uitpakken controleren of het apparaat en het aansluitsnoer niet beschadigd zijn. [. . . ] De elektronische besturing geeft een enkel akoestisch signaal en de melding `SAFE' verdwijnt. 20 57 De functie "Snel verwarmen" (Booster) Zodra er een ovenfunctie is gekozen en de temperatuur is ingesteld, wordt de ovenruimte geleidelijk verwarmd totdat de ingestelde temperatuur is bereikt. Dit duurt zo'n tien tot vijftien minuten, afhankelijk van de gekozen functie en temperatuur. Als de gewenste temperatuur sneller moet worden bereikt, kan gebruik worden gemaakt van de functie snel verwarmen. 2 Stel de gewenste ovenfunctie en temperatuur in zoals beschreven op de vorige pagina's. 5 Als u op de toets "Ovenfunctie" drukt, keert het temperatuurdisplay terug naar de gekozen temperatuur en symbool " " knippert gedurende vijf seconden (afb. In deze tijd kunt u de ingestelde temperatuur aanpassen door te drukken op toets of . 6 Zodra de gewenste temperatuur is bereikt, geeft de elektronische besturing een kort akoestisch signaal en het temperatuurdisplay keert terug naar de gekozen temperatuur. Deze functie kan worden gebruikt bij elke ovenfunctie en bij elke temperatuur. 21 Restwarmtefunctie Als een bereidingstijd is ingesteld, gaan de verwarmingselementen van de oven enkele minuten voor het eind van de geprogrammeerde tijd automatisch uit; de oven maakt nu gebruik van de restwarmte - dus zonder nog energie te verbruiken - om uw gerechten te voltooien. Alle instellingen van dat moment worden aangegeven totdat de bereidingstijd is verstreken. Deze functie werkt niet als de bereidingstijd korter is dan 15 minuten. 58 "Demo"-stand Deze stand is bedoeld voor gebruik in winkels om de functionaliteit van de oven te demonstreren zonder dat er energie wordt verbruikt, behalve voor de ovenlamp. Om deze functie te activeren dient het apparaat te zijn uitgeschakeld. 2 Als u op toets drukt om de oven in te schakelen, verschijnt de melding "DEMO" boven in het display (afb. U kunt dan elke ovenfunctie kiezen, maar de oven zal niet gaan verwarmen. De demostand uitschakelen: Druk op toets om de oven uit te schakelen, druk vervolgens tegelijkertijd gedurende twee seconden op toets en . De elektronische besturing geeft een akoestisch signaal en de oven is klaar voor gebruik. Het akoestische signaal U kunt ervoor kiezen dat de elektronische besturing een akoestisch signaal geeft telkens als een toets wordt ingedrukt. Druk als de oven is ingeschakeld op toets om de oven uit te schakelen. 24 Foutcode De elektronische besturing van de oven voert een ononderbroken diagnostische controle van het systeem uit. Als bepaalde parameters niet juist zijn, stopt de besturingseenheid de ingeschakelde functies en de corresponderende foutcode wordt aangegeven. Afb. 25 59 De functie "Receptenkeuze" In het geheugen van de elektronische besturing van de oven is een aantal recepten opgeslagen waarmee u tien verschillende gerechten kunt bereiden met behulp van vooringestelde ovenfuncties, temperaturen en bereidingstijden. Onder aan deze pagina staat een overzicht van de beschikbare recepten. [. . . ] (0172) 468 300 (voor bezoek servicetechnicus en onderdelen) Consumentenbelangen tel. (0172) 468 172 (voor algemene, product- of gebruiksinformatie) www. aegnl Belangrijk!Houd bij het opgeven van een storing altijd het Prod. en Ser. -nummer van uw apparaat bij de hand. 39) en kunt u het beste hieronder en voorop deze gebruiksaanwijzing noteren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX B89090-4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX B89090-4 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag