Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX B3741-5-W EU R08

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX B3741-5-W EU R08. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX B3741-5-W EU R08 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX B3741-5-W EU R08 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX B3741-5-W EU R08 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1230 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX B3741-5-W EU R08 (1209 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX B3741-5-W EU R08

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] B3741-5 Gebruiksaanwijzing Elektrische inbouwoven 2 Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. [. . . ] Doorkoken bij 100C in min. 1) In de uitgeschakelde oven laten staan 36 Reiniging en onderhoud Reiniging en onderhoud 1 Waarschuwing: Voor het reinigen moet het apparaat zijn uitgeschakeld en zijn afgekoeld. Waarschuwing: Om veiligheidsredenen het apparaat niet reingen met een stoom- of hogedrukreiniger. Let op: geen schuurmiddelen, scherp reinigingsgereedschap of schuursponsjes gebruiken. Geen bijtende schuurmiddelen of scherpe metalen schrapers gebruiken om het glas van de ovendeur te reinigen. Hierdoor kan het oppervlak bekrast raken en kan het glas uiteindelijk breken. Buitenkant apparaat De voorkant van het apparaat met een zachte doek en een warm sopje afnemen. Bij een metalen front een in de handel verkrijgbaar onderhoudsmiddel gebruiken. Geen schuurmiddelen en schuursponsjes gebruiken. Ovenruimte 1 3 Waarschuwing: Voor het reinigen moet de oven uitgeschakeld en afgekoeld zijn. Verontreinigingen zijn dan makkelijk te verwijderen en kunnen niet inbranden. Door de Pyroluxe kan niet verwijderde aanslag verkleuring van de oppervlakte van het materiaal veroorzaken. Als u ovenspray gebruikt, beslist de aanwijzingen van de fabrikant opvolgen. 3 1 Reiniging en onderhoud 37 Accessoires Alle inschuifdelen (rooster, bakplaat, inschuifroosters enz. ) elke keer na het gebruik afwassen en goed afdrogen. Kort laten inweken zorgt voor makkelijker schoonmaken. Vetfilter 1. Als het vuil sterk is ingebrand in wat water en 2-3 eetlepels afwasmiddel voor afwasautomaten uitkoken. Pyrolytische reiniging 1 1 3 Waarschuwing: De bakoven wordt tijdens dit proces zeer heet. Alvorens de pyrolytische reiniging uit te voeren, moeten alle uitneembare delen inclusief de inschuifroosters uit de bakoven worden verwijderd. Als u gebruik maakt van de als speciale accessoires leverbare braadsleden, moeten deze voorafgaand aan de pyrolytische reiniging worden verwijderd. Als niet alle inschuifroosters of braadsleden zijn verwijderd, verschijnt in de tijdindicatie 'C1'. Het pyrolytische reinigingsproces kan in dit geval door een veiligheidsuitschakeling ter bescherming van de inschuifroosters/braadsleden niet worden gestart. Op het display verschijnt "3:15", Het symbool Duur knippert ca. Bij het bereiken van de gespecificeerde temperatuur wordt de deur vergrendeld. De balkjes van de verwarmingsindicatie lichten op totdat de deur weer is ontgrendeld. Zolang Duur knippert, met of de gewenste duur selecteren: "2:15" of "3:15". Daarna gaat de pyrolytische reiniging van start. 3 38 Reiniging en onderhoud 3 Indien Duur niet meer knippert, wederom de toets Selectie indrukken en vervolgens de instelling uitvoeren. Uitschakeltijd van de pyrolytische reiniging veranderen De uitschakeltijd kan met de klokfunctie Einde worden veranderd (binnen 2 min. [. . . ] 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX B3741-5-W EU R08

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX B3741-5-W EU R08 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag