Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AVS7484

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AVS7484. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AVS7484 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AVS7484 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AVS7484 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1436 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX AVS7484 (1439 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AVS7484

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. 0 Dit symbool leidt u stap voor stap door de bediening van het apparaat. Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat gegeven. [. . . ] Als de temperatuur in de vriesruimte hoger is dan het indicatiebereik van de temperatuurindicatie, knippert het rode waarschuwingslampje en alle lampjes van de temperatuurindicatie zijn uit. Tijdens de temperatuurinstelling wordt de op de moment ingestelde temperatuur knipperend aangegeven (GEWENSTE temperatuur). Als er een storing in het apparaat zit waardoor de temperatuur niet meer vastgelegd kan worden, knipperen alle lampjes van de temperatuurindicatie. Laat het apparaat, voordat u het op het elektriciteitsnet aansluit en voor de eerste ingebruikname, 30 minuten staan, als het rechtop vervoerd is. Als het liggend vervoerd is, moet het apparaat voor ingebruikname eerst 4 uur staan, zodat de olie naar de compressor kan terugstromen. Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor het eerste gebruik (zie hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). Leg de koude-accu pas na het bereiken van de optimale bewaartemperatuur van -18°C in een lade en laat hem dan bevriezen. Koelruimte en diepvriesruimte kunnen apart van elkaar bediend en geregeld worden. Koelruimte in bedrijf nemen 0 AAN/UIT toets voor de koelruimte indrukken. Aangezien de bewaartemperatuur in de koelruimte snel bereikt wordt, kunnen direct na inschakeling producten opgeborgen worden. Diepvriesruimte in gebruik nemen 0 AAN/UIT toets voor de diepvriesruimte indrukken. Tip: levensmiddelen altijd afgedekt of verpakt in de koelruimte zetten om te voorkomen dat ze uitdrogen en de geur of smaak op andere producten overgebracht wordt. Voor het verpakken zijn geschikt: ­ vershoudzakken en -folies van polyethyleen; ­ plastic dozen met deksel; ­ speciale plastic kappen met rubberband; ­ aluminiumfolie. Behalve de onderste lade, die alleen voor bewaaren bestemd is, kunnen alle andere vakken en laden voor invriezen gebruikt worden. Voor het invriezen van levensmiddelen moet de WERKELIJKE temperatuur in de diepvriesruimte -18 °C of kouder zijn. Het invriesvermogen is de maximale hoeveelheid verse producten die binnen 24 uur ingevroren kan worden. Neem slechts 2/3 tot 3/4 van de hoeveelheid die aangegeven staat op het typeplaatje als er gedurende meerdere dagen achter elkaar ingevroren wordt. Eenmaal ontdooide levensmiddelen zonder verdere verwerking (bereiden tot panklare gerechten) in geen geval een tweede keer invriezen. 0 Voor gebruik van de maximale invriesmogelijkheid de FROSTMATIC toets 24 uur - bij kleinere hoeveelheden zijn 4 tot 6 uur voldoende voor het invriezen indrukken. De FROSTMATIC toets behoeft niet ingedrukt te worden bij kleine in te vriezen hoeveelheden tot 3 kg. 0 Alle levensmiddelen voor het invriezen luchtdicht verpakken, zodat ze niet uitdrogen, de smaak niet verloren gaat en de smaak niet op andere diepvriesproducten overgebracht wordt. Niet bevroren producten mogen niet in aanraking komen met reeds bevroren producten omdat deze laatste dan kunnen ontdooien. [. . . ] De volgende geluiden zijn karakteristiek voor koelapparaten: · Klikken Altijd als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, is een klikgeluid te horen. Borrelen/kabbelen Als koelvloeistof door dunne buisjes stroomt, is een borrelend of kabbelend geluid te horen. Ook na het uitschakelen van de compressor is dit geluid nog korte tijd te horen. Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd en is met inachtneming van de voor deze apparaten geldende normen gemaakt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AVS7484

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AVS7484 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag