Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AVQ2221

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AVQ2221. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AVQ2221 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AVQ2221 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AVQ2221 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4431 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AVQ2221

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Hier absoluut op letten. Dit symbool leidt uw stap voor stap door de bediening van het apparaat. Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. [. . . ] Temperatuurwaarschuwing Het rode waarschuwingslampje brandt en het waarschuwingssignaal klinkt als de temperatuur in de vriesruimte hoger wordt dan ­12°C. Het stijgen van de temperatuur in de vriesruimte kan eventueel veroorzaakt worden door ­ vaak en lang de deur te openen; ­ het opslaan van grotere hoeveelheden warme levensmiddelen; ­ hoge omgevingstemperatuur; ­ een functiestoring aan het koelsysteem. Schakel het waarschuwingssignaal uit door op de FROSTMATIC-schakelaar te drukken. Het rode waarschuwingslampje blijft branden tot de juiste bewaartemperatuur weer bereikt is. Druk nadat de bewaartemperatuur weer bereikt is weer op de FROSTMATIC-schakelaar om de FROSTMATIC-functie uit te schakelen. Aanwijzing: Nadat het apparaat in bedrijf is genomen slaan waarschuwingslampje en waarschuwingssignaal alarm omdat de noodzakelijke bewaartemperatuur in de vriesruimte nog niet bereikt is. In gebruik nemen en temperatuurregeling Met de temperatuurregelaar kan de gewenste bewaartemperatuur (-18°C of kouder) worden ingesteld. De volgende zaken zijn van invloed op de binnentemperatuur: ­ Omgevingstemperatuur; ­ Hoeveelheid en temperatuur van de opgeslagen levensmiddelen; ­ Vaak of lang openen van de deur. Daarom kunnen de volgende instellingen van de temperatuurregelaar slechts als aanbevelingen gezien worden die eventueel aan de diverse invloeden aangepast moeten worden. Stand , , "betekent: uit. · 12 Stand , , -16°C" betekent: hoogste, warmste binnentemperatuur. Temperatuurregelaar naar stand , , -16°C" draaien, het groene lampje en het rode lampje gaan branden, het akoestische temperatuursignaal voorzover aanwezig, klinkt, het koelaggregaat werkt automatisch. Bovendien schakelt u de FROSTMATIC-toets (4) in, het gele lampje gaat branden, het akoestische signaal wordt uitgeschakeld en het koelaggregaat werkt continu. Tips: · Geschikt voor het verpakken van diepvriesproducten zijn: ­ diepvrieszakken en -folie van polyethyleen; ­ speciale diepvriesdozen; ­ aluminiumfolie, extra sterk. · Voor het sluiten van zakken en folies zijn geschikt: plastic klemmen, elastiekjes of plakband. · Voor het sluiten de lucht uit de zakjes en folies strijken omdat lucht het uitdrogen van bevroren artikelen bevordert. · Diepvriesdozen niet tot aan de bovenrand vullen met (half)vloeibare diepvriesproducten omdat vloeistof tijdens het invriezen uitzet. Aanwijzing voor keuringsinstanties: Stapelschema's ter vaststelling van de diepvriesprestatie resp. opwarmtijd kunnen direct bij de fabrikant aangevraagd worden. Maken van ijsblokjes IJsbakje voor 3/4 met koud water vullen, in de diepvrieskast plaatsen en laten bevriezen. Een eventueel vastgevroren ijsbakje in geen geval met spitse of scherpe voorwerpen losmaken. Gebruik de bijgevoegde ijsschraper. Symbolen bewaarde producten/Diepvrieskalender · De symbolen op de laden geven de diverse soorten diepvriesproducten aan. · De getallen geven voor iedere soort diepvriesproduct de bewaartijd in maanden aan. Of de hoogste of de laagste waarde van de aangegeven bewaartijd geldt, hangt af van de kwaliteit van de levensmiddelen en de behandeling voorafgaand aan het invriezen. Voor levensmiddelen met een hoog vetgehalte geldt altijd de laagste waarde. Ontdooien Als het apparaat aanstaat en als de deur geopend wordt, slaat vocht in het interieur, in het bijzonder op de verdamper, als rijp neer. Deze rijp van tijd tot tijd met de bijgevoegde plastic schraper verwijderen. [. . . ] In de laatste 24 uur zijn grotere hoeveelheden warme levensmiddelen opgeslagen. Het apparaat staat naast een warmtebron. Contact opnemen met onze service-afdeling. Apparaat koelt te sterk. Temperatuurregelaar tijdelijk op een hogere stand zetten. FROSTMATIC-toets aanzetten, vrieskast gesloten houden, contact opnemen met onze service-afdeling. Zie hoofdstuk "Opstelplaats". Sterke rijpvorming in het apparaat, eventueel ook aan de deurafdichting. FROSTMATIC-toets aanzetten, vrieskast gesloten Storing aan het apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AVQ2221

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AVQ2221 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag