Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AVQ2220

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AVQ2220. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AVQ2220 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AVQ2220 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AVQ2220 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4431 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AVQ2220

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor Uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Hier absoluut op letten. Dit symbool leidt Uw stap voor stap door de bediening van het apparaat. Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. [. . . ] Wanneer de Frostmatic-functie niet handmatig uitgeschakeld wordt, dan schakelt het apparaat zelf deze functie na 24 uur uit. Het gele lampje gaat uit. F COOLMATIC-toets Met het drukken op de toets " F " wordt de Coolmaticfunctie ingeschakeld. De Coolmatic-functie is geschikt voor het snel afkoelen van grote hoeveelheden producten in de koelruimte. Door opnieuw op de toets " F " te drukken, kunt u de Coolmatic-functie altijd handmatig beëindigen. Wanneer de Coolmatic-functie niet handmatig beëindigd wordt, dan wordt deze functie automatisch na 6 uur uitgeschakeld. Het gele lampje gaat uit. F 63 Voor ingebruikname interieur van alle accessoires schoonmaken Het eerste gebruikhet apparaat en "Reiniging en Onderhoud"). voor het (zie Hoofdstuk Ingebruikname Steker in het stopcontact doen. De gewenste temperatuur instellen (zie paragraaf 'Temperatuur instellen') Opmerking: bij het inschakelen van het apparaat wordt de koelruimtetemperatuur automatisch op +5°C ingesteld wanneer u geen temperatuur kiest. Daar de bewaartemperatuur in de koelruimte snel bereikt wordt, kunt u direct na het inschakelen van het apparaat al levensmiddelen opslaan. Met het opslaan van diepvriesprodukten wachten totdat de ingestelde temperatuur van het vriesvak bereikt is. Temperatuur instellen Op de toets "+" of de toets "-" drukken. De temperatuurindicatie schakelt om en duidt knipperend de, op dat moment ingestelde SOLL-temperatuur aan. Voor het kiezen van hogere temperaturen op de toets "+" drukken. De kwaliteit is beter, als de levensmiddelen snel tot in de kern bevriezen. 67 · Warme levensmiddelen voor het invriezen laten afkoelen. De warmte leidt tot verhoogde ijsvorming en verhoogt het energieverbruik. · Bij het bewaren van kant-en-klare diepvriesprodukten dient u zich beslist aan de door de fabrikant opgegeven bewaartijd te houden. · Eenmaal ontdooide levensmiddelen zonder verdere verwerking (berei den tot panklare gerechten) in geen geval een tweede keer invriezen. Alle levensmiddelen voor het invriezen luchtdicht verpakken, zodat ze niet uitdrogen, de smaak niet verloren gaat en de smaak niet op andere diepvriesproducten overgebracht wordt. Nietbevroren artikelen mogen niet in aanraking komen met reeds bevroren waren omdat anders de bevroren artikelen ontdooien kunnen. Voor het inschakelen van de FROSTMATIC-functie drukt u op de toets " F ". Het gele lampje naast de toets brandt terwijl de functie ingesckeld is. Het apparaat schakelt de Frostmatic-functie automatisch na 24 uur uit. U kunt de snelvriesfunctie altijd zelf beëindigen door opnieuw op de toets " F " te drukken. [. . . ] Nadat u op de toets " F " gedrukt heeft of nadat de temperatuur instelling gewijzigd is, start de compressor niet gelijk. Storing Mogelijke oorzaken Verhelpen Dit is normaal, er zijn geen De compressor start na een storingen. Voor het verwisselen van de lamp het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering uitschakelen c. q. 15 W De AAN/UIT-toets ongeveer 1 seconde ingedrukt houden om het apparaat uit te schakelen. Voor het verwisselen van de lamp de schroef die de afdekking van het lampje bevestigt, eruit draaien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AVQ2220

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AVQ2220 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag