Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AVQ2122

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AVQ2122. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AVQ2122 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AVQ2122 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AVQ2122 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3168 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX AVQ2122 (3168 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AVQ2122

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. [. . . ] Temperatuurdisplay Het temperatuurdisplay kan verschillende informatie aangeven: Onder normale bedrijfsomstandigheden wordt de werkelijke temperatuur (HUIDIGE temperatuur) in het vriesvak aangegeven. Op het moment van instelling van de temperatuur, gaat de nieuw ingestelde temperatuur (GEWENSTE temperatuur) knipperen. SNELVRIES aan/uit-knop De snelvriesfunctie (FROSTMATIC) wordt gebruikt om verse levensmiddelen snel in te vriezen en om te voorkomen dat reeds ingevroren levensmiddelen ongewenst warmer worden. U kunt de snelvriesfunctie te allen tijde handmatig uitschakelen door weer op de snelvries aan/uit-knop te drukken. Als de snelvriesfunctie niet handmatig wordt uitgeschakeld, zal dit 48 uur later automatisch gebeuren. Temperatuuralarm Zodra de temperatuur van het vriesvak boven de -12C komt, gaat het rode alarmlampje branden en klinkt er een alarmsignaal. Mogelijke oorzaken voor een dergelijke temperatuurstijging: de deur is te vaak open gedaan of heeft te lang open gestaan er is een grote hoeveelheid warm voedsel in het vriesvak geplaatst apparaat defect. u kunt het alarmsignaal uitschakelen door op de Alarmsignaal uit-knop te drukken. Zodra de temperatuur van het vriesvak gezakt is tot een waarde die kan worden aangegeven, gaat het rode alarmlampje uit en het alarmsignaal stopt automatisch. : Het alarmsignaal zal stoppen: wanneer de snelvriesfunctie ingeschakeld wordt (door op de snelvries aan/uit-knop te drukken). Het groene aan/uit-lampje brandt continu en de huidige temperatuur gaat knipperen. Indien u een groetere hoeveelheid levensmiddelen moet opslaan, dan kunt de korven (behalve het onderste korf) verwijderen, zodat het voedsel direct naar de rekken kan worden gelegd. Dit apparaat bevat, zowel in het koelcircuit als in het isolatiemateriaal, geen gassen die de ozonlaag kunnen aantasten. Het apparaat mag niet samen met huisvuil of gesloopte apparaten weggegooid worden. Uit het oogpunt van milieubescherming moeten afgedankte koel- en vriestoestellen volgens de plaatselijke regelingen op deskundige wijze verwerkt worden. Zorg ervoor dat het koelcircuit, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar, niet beschadigd wordt. Na openen en sluiten van de deur van de vriezer ontstaat in het apparaat een vacuüm. Na sluiten van de deur duurt het 2-3 minuten voordat u de deur weer kunt openen. Stel de vriezer zodanig in dat de binnentemperatuur nooit warmer dan -18 °C wordt. Na afloop van een stroomonderbreking gaat het apparaat vanzelf weer aan en wordt automatisch de invriesmodus ingeschakeld. Als u de invriesfunctie niet handmatig uitschakelt, zorgt de elektronica van het apparaat daar, na verloop van 5 uur, automatisch voor. Bij het uitschakelen van de invriesmodus gaat het gele lampje (C) uit. [. . . ] Als u het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt, zorg er dan voor dat u het volgende doet: Schakel het apparaat uit door op de aan/uit-toets te drukken tot het aan/uit-lampje uitgaat. Laat het apparaat ontdooien en maak het schoon zoals hierboven beschreven is. Laat de deuren een klein eindje openstaan, dan kunnen er geen nare luchtjes ontstaan. Het ontdooiproces kan worden versneld door een pot of bord met warm water op de koelplaat te plaatsen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AVQ2122

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AVQ2122 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag