Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AVQ210

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AVQ210. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AVQ210 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AVQ210 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AVQ210 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2585 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AVQ210

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze gebruiksaanwijzing is bestemd voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in verschillende uitvoeringen. ) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat. Dit symbool en de cijfers voeren u stap voor stap door de bediening van het apparaat. Mocht er een storing optreden, dan vindt u in dit boekje aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen, zie hoofdstuk "Wat te doen als". [. . . ] Gebruik geen elektrische apparaten binnenin het apparaat, tenzij ze door de fabrikant worden geadviseerd. Als u zich niet aan deze aanwijzingen houdt, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. Het is geschikt voor het bewaren van diepvriesproducten, het invriezen van levensmiddelen en het maken van ijsblokjes. Het apparaat is geschikt voor gebruik in een bepaalde klimaatklasse (bepaalde omgevingstemperaturen). Draai de thermostaatknop (B) op een koudere stand dan << -16 °C >> om het apparaat in te schakelen. Het groene controlelampje gaat branden en het rode controlelampje gaat knipperen. Het controlelampje voor in- en uitschakelen (A) gaat branden om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld. Als het rode controlelampje knippert, geeft dit aan dat de temperatuur in het vriesvak niet correct is. Bovendien hoort men een onderbroken toonsignaal, dat uitgeschakeld kan worden door op de (D) knop te drukken. De binnentemperatuur van de vrieskast wordt elektronisch geregeld, er zijn vijf verschillende temperatuurstanden en een uitschakelstand << >> . De stand << -16°C >> geeft de hoogste (minst koude) en de stand << -24°C >> geeft de laagste (koudste) temperatuur aan. Na afloop van een stroomonderbreking gaat het apparaat vanzelf weer aan en wordt automatisch de invriesmodus ingeschakeld. In dit hoofdstuk vindt u praktische tips om het apparaat zo energiezuinig mogelijk te gebruiken. Zet het apparaat liever niet in de zon of naast een warmte afgevend apparaat. Zorg ervoor dat de condensor en de compressor voldoende ventilatie hebben. Doe levensmiddelen in een afgesloten schaaltje of in vershoudfolie om onnodige rijpvorming te voorkomen. Zorg ervoor dat nog in te vriezen levensmiddelen niet in aanraking komen met reeds ingevroren levensmiddelen. Open de deur niet onnodig en laat hem niet langer open staan dan nodig is. Laat warme levensmiddelen altijd eerst tot kamertemperatuur afkoelen voordat u ze in het apparaat zet. Houd de condensor schoon Dit apparaat bevat, zowel in het koelcircuit als in het isolatiemateriaal, geen gassen die de ozonlaag kunnen aantasten. Het apparaat mag niet samen met huisvuil of gesloopte apparaten weggegooid worden. Uit het oogpunt van milieubescherming moeten afgedankte koel- en vriestoestellen volgens de plaatselijke regelingen op deskundige wijze verwerkt worden. [. . . ] Het ontdooiproces kan worden versneld door een pot of bord met warm water op de koelplaat te plaatsen. Plaats nadat het rode lampje uit is de levensmiddelen weer in het apparaat. Stof en vuil die zich op de condensor en de achterkant van de koelkast hebben afgezet, dient u één of twee maal per jaar te verwijderen. Als u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt, gaat u als volgt te werk: Zet de thermostaatknop op de stand << >>. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AVQ210

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AVQ210 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag