Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AVC1131

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AVC1131. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AVC1131 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AVC1131 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AVC1131 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2750 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AVC1131

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit symbool en nummeren voeren u stap voor stap door de bediening van het apparaat. . . . . 3 2 Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. Verklaringen van vaktermen die in de gebruiksaanwijzing gebruikt worden, vindt U aan het eind in het Hoofdstuk "Vaktermen". [. . . ] Bij ontdooiwaarschuwing geeft de temperatuurindicatie, als u toets WAARSCHUWING UIT indrukt, de warmste temperatuur aan, die de diepvriesproducten bij het terugkeren van de stroomverzorging hebben bereikt. Voor ingebruikname 0 1. Voordat het apparaat voor de eerste keer in gebruik genomen wordt eerst van binnen en alle accessoires schoonmaken (zie hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). Voordat het voor de eerste keer in gebruik wordt genomen dient het apparaat aan de hand van hoofdstuk "Opstellen en Aansluiten" juist opgesteld te worden. Let er in het bijzonder op dat de netspanning en netfrequentie met de gegevens van het apparaat overeenstemmen. De temperatuuraanwijzing geeft de temperatuur aan die op dat moment in de diepvriesruimte heerst (WERKELIJKE temperatuur). Het rode waarschuwingslampje gaat knipperen om aan te geven dat de noodzakelijke opslagtemperatuur nog niet bereikt is. Het waarschuwingssignaal wordt na het inschakelen van het apparaat zo lang onderbroken, tot de ingestelde GEWENSTE temperatuur voor het eerst wordt bereikt. Als het apparaat niet met de AAN/UIT-toets maar door uittrekken van de stekker is uitgeschakeld, wordt het waarschuwingssignaal bij weer in gebruik nemen geactiveerd. 3 Bij aflevering staat het apparaat op de stand "Vriezen". Als het apparaat opnieuw wordt aangezet, start het in de stand waarin het stond toen het uitgeschakeld werd. "Vriezen" of "Koelen" kiezen Desgewenst met de volgende stappen tussen "Vriezen" en "Koelen" schakelen: 0 1. Toets AAN/UIT en toets WAARSCHUWING UIT tegelijk 5 seconden ingedrukt houden. · Bij het omschakelen van "vriezen" op "koelen" verschijnt in de temperatuurindicatie "FC" (Freezing -> Cooling), een akoestisch signaal bevestigt dat er omgeschakeld is en de temperatuurindicatie gaat over op knipperende cijfers (GEWENSTE temperatuur voor koelen 5 °C) Met de toetsen voor temperatuurinstelling kan nu de gewenste temperatuur voor het koelen worden ingevoerd. Het snel invriezen kan te allen tijde handmatig beëindigd worden door de FROSTMATIC toets opnieuw in te drukken. 62 Attentie!Terwijl de COOLMATIC-functie is ingeschakeld, kan de oorspronkelijk ingestelde GEWENSTE temperatuur niet worden gewijzigd. Bij ingeschakelde FROSTMATIC-functie verschijnt in de temperatuurindicatie de actuele vriesruimtetemperatuur. Bij indrukken van een toets voor temperatuurinstelling verschijnt in de indicatie 5 seconden lang , , SF" (Super-Frost). Daarna schakelt de indicatie weer op de actuele vriesruimtetemperatuur om. Aanwijzing: In de FROSTMATIC-functie werkt het apparaat met maximaal koudevermogen. De geluiden van het koelaggregaat kunnen tijdelijk luider zijn. Apparaat uitschakelen Ter bescherming van de diepvriesproducten is het apparaat beschermd tegen abusievelijk uitschakelen (kinderbeveiliging). In de temperatuuraanwijzing volgt een zogenaamde "count down", waarbij terug geteld wordt van "3" naar "1". Aanwijzing: De instelling van het apparaat kan niet veranderd worden, als de stekker uit het stopcontact getrokken is of als er anderszins geen elektriciteit aanwezig is. Na aansluiting op het elektriciteitsnet start het apparaat weer op de stand waar het voor de stroomonderbreking op stond. Als het apparaat gedurende langere tijd buiten bedrijf wordt gesteld: 0 1. [. . . ] Daartoe hoofdstuk "Vriezen of Koelen Kiezen" nalezen. 75 Wat te doen als . . . Lamp verwisselen Waarschuwing!Voor het wisselen van de lamp het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen of de zekering uitschakelen er resp. De lamp bevindt zich onder het bedieningspaneel en kan bij geopende deur bereikt worden. 1 76 Geluiden als apparaat in bedrijf is De volgende geluiden zijn karakteristiek voor koelapparaten: · Klikken Altijd als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, is een klikgeluid te horen. · Zoemen Zodra de compressor werkt, is een zoemgeluid te horen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AVC1131

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AVC1131 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag