Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AU86055-6I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AU86055-6I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AU86055-6I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AU86055-6I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AU86055-6I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2406 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX AU86055-6I (2655 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AU86055-6I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in diverse uitvoeringen bestemd. Alleen op de aanwijzingen letten die op uw apparaat betrekking hebben. [. . . ] Geen schuurmiddel gebruiken aangezien die de afwerking kan beschadigen. Verwijder het plakband en afstandhouders die gebruikt zijn voor het vervoer. Functioneringslampje groen Thermostaat Controlelampje geel voor snel invriezen Schakelaar voor snel invriezen Waarschuwingslampje rood Steek de stekker in het stopcontact en draai de thermostaatknop (2) naar rechts voorbij de positie «-16°C». Na de in werking stelling schakelt de elektriciteit van het apparaat zich na 5 uur snel invriezen (gele lampje) automatisch uit. De temperatuur van de vriezer wordt automatisch geregeld voor het goed houden van het voedsel. Voor het bewaren van bevroren voedsel dient de temperatuur van de vriezer gelijk of lager te zijn dan -18°C. Het is dus raadzaam de knop (2) op positie «-18°C» te zetten. Bij het kiezen van de juiste positie dient rekening gehouden te worden met het feit dat de interne temperatuur af hangt van de volgende factoren: · omgevingstemperatuur; · Hoe vaak deur geopend wordt; · Houd de schakelaar (4) ongeveer 1 sec. De SUPERfunctie of snel invriezen kan op elk gewenst moment uitgeschakeld worden door opnieuw knop (4) in te drukken. Als de SUPERfunctie niet handmatig wordt uitgezet, wordt hij automatisch door het apparaat uitgezet na 48 uur . Het waarschuwingslamoje (5) heeft als doel aan te geven als de temperatuur binnen in de vriezer boven het niveau is gekomen waardoor het goedhouden van het voedsel niet gegarandeerd kan worden (warmer dan -12°C). Als het apparaat aan wordt gezet of als er voedsel wordt ingelegd, blijft dit lampje branden totdat de temperatuur een waarde heeft bereikt dat het voedsel veilig bewaard kan worden. De symbolen op de laden/deurtjes geven de soorten producten aan die ingevroren kunnen worden. De cijfers geven aan hoeveel maanden een bepaald product ingevroren kan worden. Als er op de verpakking een langere of kortere periode wordt aangegeven, hangt dit af van de kwaliteit van de voedingsmiddelen en van de voorbehandeling voor het invriezen. Het apparaat is uitgerust met een of meerdere bakjes voor het maken van ijsblokjes. Deze bakjes dienen met water gevuld te worden en in de vriezer gezet te worden. De laden kunnen niet kantelen en blokkeren als ze helemaal uitgetrokken zijn. Hierdoor kunnen de ingevroren producten goed bewaard en gemakkelijk eruit gehaald worden. Om de laden te verwijderen, ga als volgt te werk: Trek de lade helemaal uit totdat hij niet meer kan en kantel hem dan naar boven (zie afbeelding). Zet het apparaat niet in de buurt van een keuken, verwarming of andere warmtebronnen. Als de omgevingstemperatuur hoog is, werkt de compressor vaker en langer. [. . . ] Deze warmte wordt onttrokken aan de binnenruimte van het koelapparaat, de ruimte koelt daardoor af. Daarom is de verdamper in de binnenruimte geplaatst of gelijk direct de binnenwand ingeschuimd en daardoor niet zichtbaar. Hij wordt aangedreven door een ingebouwde elektromotor en is achter, aan de onderkant van het apparaat geplaatst. De compressor zorgt ervoor dat het dampvormige koelmiddel aan de verdamper onttrokken wordt en vervolgens verdicht en naar de condensor geleid wordt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AU86055-6I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AU86055-6I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag