Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ATI7656

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ATI7656. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ATI7656 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ATI7656 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ATI7656 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1933 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ATI7656

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] D it apparaat m ag nie t w orde n ge bruik t door pe rsone n (m e t inbe grip v k inde re n) m e t be pe rk te an l am e lk e , zintuige lk e of ge e ste lk e v rm oge ns, of ich ij ij ij e pe rsone n zonde r e rv aring of k e nnis, te nzij zij w orde n be ge lid of ge ï e nstrue e rd ov r h e t ge bruik v h e t e an apparaat door ie m and die de v rantw oorde lk h e id e ij draagt v h un v il e id. [. . . ] 38 Ge bruik de borste l is be v stigd aan de die e ach te rk ant v h e t re se rv om stof(de e l e s) te an oir tj v rw ij re n die v e de astzitte n aan de H e pa- fil r. 40 V rw ij r de stofde e l e s die in h e t stofre se rv e de tj oir zij blv n v n ij e astzitte n e n spoe l e t re se rv h oir sch oon m e t w ate r. Buize n e n sl n ange 43 Gebruik een sch oonm aak st of een soort ij rip gelk m at eriaal oor h etreinigen v de buizen en de sl v an ang. 44 H e t is ook m oge lk om de v rstopping uit de ij e sl te v rw ij re n door in de sl te k nij n. Ang e de ang pe W e e s e ch te r v oorzich tig v h e t ge v de oor al bl k e ring v roorzaak t w ordt door gl of ok e as sch e rpe v oorw e rpe n w e le in de sl v zij k ang ast n ge raak t. O pm e rk ing: de garantie ge l nie t v dt oor be sch adiginge n aan de sl die zij ontstaan tij ns ang n de h e t re inige n. [. . . ] Oor s v rband m e t h e t re cycln v dit product, ne e m t u e e an h e t be st contact op m e t de ge m e e nte lk e instantie s, ij h e t be drij of de die nst be l m e t de v rw ij ring f ast e de v h uish oudafv of de w ink e l aar u h e t product an al w h e bt ge k och t. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ATI7656

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ATI7656 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag