Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AT 7100B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AT 7100B. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AT 7100B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AT 7100B te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AT 7100B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2335 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AT 7100B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ALGEMENE BESCHRIJVING 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) Achterste handgreep Handbescherming achter Voorste handgreep Handbescherming voor / kettingremhandel Kettingspanschroef / knop Kettingspanpen Olietankdop Kijkvenster olieniveau Ventilatieopeningen Kabel Gebruiksaanwijzing Schakelaar Schakelaarvergrendeling Ketting Aandrijfschakel Snijschakel 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) Dieptesteller Snijtand Zwaard Kettingkap Rondsel Kettingvanger Zwaardbevestigingsschroef Zwaardbevestigingsknop / moeren Neuswiel Beschermhoes Veltand Zitting kettingspanpen Smeergat Kettinggeleider Regelknop oliepomp Voorbeeld-etiket LEGENDA ETIKET: Gewaarborgd geluidsvermogensniveau volgens de richtlijn 2000/14/EC 2) Dubbele isolatie 3) CE-markering 4) Beschermingsgraad 5) Nominale frequentie 6) Nominaal vermogen 7) Wisselstroom 8) Nominale spanning 9) Type 10) Prefix 11) Productcode 12) Bouwjaar (laatste twee cijfers; bijv. zwaardlengte 14) Naam en adres fabrikant 15) Serienummer 16) Mode 1) NEDERLANDS ­ 1 B. Altijd met twee handen gebruiken Gevaar voor terugslag Niet blootstellen aan regen of vocht Waarschuwing Gebruiksaanwijzing aandachtig lezen Veiligheidslaarzen Lange veiligheidsbroek tegen snijwonden Helm, gehoorbescherming en veiligheidsbril of vizier Veiligheidshandschoenen Rem uitgeschakeld, ingeschakeld Stekker afkoppelen indien kabel beschadigd is Richting van de snijtand Kettingolie Niet doen . . . Eenieder die deze machine gebruikt dient eerst deze gebruiksaanwijzing volledig en grondig te hebben gelezen (en indien mogelijk hebben deelgenomen aan een praktische demonstratie van het gebruik van de machine), om bekend te zijn met de hierin beschreven handelingen voor een volstrekt veilig gebruik van de machine, evenals de toe te passen zaagtechnieken. [. . . ] De kettingrem kan op twee manieren worden ingeschakeld: door middel van de linker pols, Die hem naar voren duwt of ermee in contact komt als gevolg van een terugslag; of door inertie, in geval van een buitengewoon sterke terugslag. Wanneer men de machine met het zwaard in horizontale positie gebruikt, bijvoorbeeld tijdens het vellen van bomen, biedt de kettingrem minder bescherming omdat hij alleen door inertie geactiveerd kan worden, aangezien de hand van de gebruiker zich buiten het actiebereik van de handbescherming voor bevindt (fig. 3). OPMERKING: Wanneer de kettingrem is geactiveerd, koppelt een veiligheidsschakelaar de stroom naar de motor af. KETTINGVANGER Deze machine is uitgerust met een kettingvanger (fig. 4) die zich onder het rondsel bevindt. Het mechanisme werd ontworpen om de achterwaartse beweging van de ketting te stoppen in het geval hij breekt of van het zwaard afloopt. Deze situaties kunnen worden voorkomen door de juiste spanning van de ketting (zie hoofdstuk "D. HANDBESCHERMING ACHTER Deze dient ter bescherming (fig. 5) van de rechter hand in geval breuk of aflopen van de ketting. D. MONTAGE / DEMONTAGE 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12 MONTAGE ZWAARD EN KETTING De montageprocedure verschilt afhankelijk van het machinemodel, raadpleeg dus de afbeeldingen en het machinetype dat op het productetiket is aangegeven ( A - Legenda ­ 9 [ES15 / ES16 / ES18] ), let goed op dat u de montage correct uitvoert. Controleer of de kettingrem niet ingeschakeld is, is dit het geval schakel hem dan uit 2a. Draai de zwaardbevestigingsknop los en verwijder de kettingkap verwijder de kettingkap 3a. Monteer het zwaard op de zwaardbevestigingsschroeven en duw het zover zwaardbevestigingsschroef en duw het zover mogelijk naar achteren naar het rondsel toe. Smeer de ketting, breng hem op het rondsel aan, laat hem in de kettinggeleider van het zwaard lopen, vanaf de bovenkant. twintig centimeter; nadat de machine een minuut heeft gewerkt moet het oppervlak duidelijke oliesporen vertonen (fig. 1). Controleer of het in- en uitschakelen van de kettingrem niet te moeizaam of te gemakkelijk gaat en of hij niet geblokkeerd is. Controleer vervolgens de werking ervan als volgt: schakel de kettingrem uit, pak de machine op de juiste wijze vast en start hem, schakel de kettingrem NEDERLANDS ­ 7 in door de handbescherming voor met uw linker pols/arm naar voren te duwen, maar zonder de handgrepen los te laten (fig. 2). Als de kettingrem correct werkt, moet de ketting onmiddellijk geblokkeerd worden. Controleer of de ketting scherp is (zie hieronder), in goede staat verkeert en correct is gespannen, indien hij onregelmatig gesleten is of een snijtand heeft van slechts 3mm, moet hij worden vervangen (fig. 3). Reinig de ventilatieopeningen regelmatig om oververhitting van de motor te voorkomen. Controleer de werking van de schakelaar en de schakelaarvergrendeling (uit te voeren bij uitgeschakelde kettingrem): bedien de schakelaar en de schakelaarvergrendeling en controleer of ze in de ruststand terugkomen zodra ze worden losgelaten; controleer of het onmogelijk is de schakelaar te bedienen zonder dat de schakelaarvergrendeling is ingedrukt. Controleer of de kettingvanger en de handbescherming achter in perfecte staat verkeren en geen defecten vertonen, zoals beschadigingen van het materiaal. Elke 2-3 werkuren Controleer het zwaard, en reinig indien nodig zorgvuldig de smeergaten (fig. 4) en de kettinggeleider (fig. 5); indien deze versleten is of diepe putten vertoont moet hij worden vervangen. Keer het zwaard zodat een gelijkmatige slijtage wordt verkregen (fig. 6). Maak het rondsel regelmatig schoon en controleer of het niet te sterk versleten is (fig. 7). Smeer het neuswiel van het zwaard met lagervet via de aangegeven opening (fig. 8). [. . . ] Tijdens het vellen van een boom in kritieke omstandigheden, na het zagen altijd direct de gehoorbescherming afnemen om ongewone geluiden en eventuele waarschuwingssignalen te kunnen horen. Voorbereidende werkzaamheden en bepalen van de vluchtroute Verwijder eventuele takken die het werk hinderen (fig. 8), van boven naar onder werkend, en houd de stam tussen u en de machine terwijl u vervolgens de moeilijkere takken één voor één verwijdert. Verwijder de begroeiing rond de boom en let op eventuele aanwezige obstakels (stenen, wortels, greppels etc. ) bij het plannen van uw vluchtroute (te benutten tijdens het vallen van de boom); zie de afbeelding (fig. 9) voor de te kiezen richting (A voorziene valrichting van de boom. Risicozone) NEDERLANDS ­ 9 VELTECHNIEK (fig. 10) Om de controle over de vallende boom te verzekeren moeten de volgende sneden worden uitgevoerd: De valkerf, die het eerst moet worden gemaakt en dient om de valrichting van de boom te bepalen: maak eerst de BOVENSNEDE van de valkerf aan de kant waarnaar de boom moet vallen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AT 7100B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AT 7100B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag