Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AT6000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AT6000. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AT6000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AT6000 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AT6000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (386 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX AT6000 (392 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AT6000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] de rendabele en milieuvriendelijke toepassing van het toestel zijn met een klaverblad gekenmerkt. Beschrijving van het apparaat (Afb. 1) A B C D E F G H J K L Opzetstuk voor het bakken van broodjes Roosterschacht Warmtegeïsoleerde behuizingsmantel Kruimellade Bruineringsgraadkiezer met inschakelbeveiliging Inschakeltoets en broodlift* Ontdooitoets met controlelampje* Stoptoets* Opwarmtoets met controlelampje* Typebordje (onderkant apparaat) Deksel roosterschacht ter bescherming tegen vuil* * naargelang uitvoering 16 l · Dit snoer is een speciaal snoer en mag alleen door de AEG klantenservicepunten vervangen worden, omdat voor de vervanging speciaal gereedschap nodig is. · Reparaties aan elektronische apparaten mogen alleen door elektriciens worden uitgevoerd. Door onvakkundige reparaties kunnen er ernstige gevaren voor de gebruiker ontstaan. [. . . ] Neem de volgende aanwijzingen in acht: Verpakkingsmateriaal van karton kan bij het oud papier. Geef de kunststof zak van polyethyleen (PE) af bij een afgiftepunt voor PE. Verpakkingsdelen van polystyrol-schuim (PS) zijn CFK-vrij en kunnen worden afgegeven bij een afgiftepunt voor recycling. Informeer bij uw gemeente naar het afgiftepunt voor recycling van uw afval. Wanneer u uw apparaat op een dag definitief buiten werking stelt dient u dit naar het dichtstbijzijnde recyclingcentrum of naar uw speciaalzaak te brengen, die het toestel tegen een geringe bijdrage in de onkosten terugneemt. Veiligheid van kinderen · Gebruik het broodrooster niet zondert toezicht. · Houd kinderen weg van elektrische apparaten. Hierop dient u te letten bij het gebruik van het broodrooster. · Niet op hete oppervlaktes zetten. kan bij meerdere keren roosteren in brand vliegen; daarom na het roosteren alleen de warmhoudtrede gebruiken. · Knik het snoer niet, houd het niet tegen hete apparaatonderdelen aan. · Pak het warme apparaat om te dragen alleen aan de warmtegeïsoleerde behuizingsmantel vastpakken. Bedieningsaanwijzingen 3 Vóór het in gebruik nemen Ter voorkoming van onaangename geurvorming moet het apparaat zonder brood enige malen op de hoogste roosterinstelling bij een geopend venster gebruikt worden. Laat het broodrooster tussen de opwarmfases tot kamertemperatuur afkoelen. Inschakelen 0 Steek de stekker in het stopcontact. 3) naar beneden. 3 Nadat de gewenste bruineringsgraad is bereikt, schakelt het broodrooster zich automatisch uit en worden de sneetjes brood naar boven getild, zodat ze vastgepakt kunnen worden. (02) 622 3300 Sverige, 10545 Stockholm, 08-738 60 00 *(Deutsche Telekom 24 Pf/Min. ) op de dag van aankoop. Wanneer garantie wordt verlangd, dient de faktuur can aankoop te worden overlegd. Buiten elke garantieverplichting vallen losse onderdelen van glas en/of kunststof. Alle overige kosten, zoals voorrijdkosten, kosten van opzending en administratie, zijn voor rekening van de eigenaar. Garantiebedingungen Für dieses Gerät leisten wir - zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistung des Händlers aus Kaufvertrag - dem Endabnehmer gegenüber zu den nachstehenden Bedingungen Garantie: 1. Die Garantiezeit beträgt 12 Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe des Geräts, der durch Rechnung oder andere Unterlagen zu belegen ist. Die Garantiezeit ist auf 6 Monate beschränkt, wenn das Gerät gewerblich genutzt wird. Die Garantie umfaßt die Behebung aller innerhalb der Garantiezeit auftretenden Schäden oder Mängel des Geräts, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehlern beruhen. Nicht unter die Garantie fallen Schäden oder Mängel aus nicht vorschriftsmäßiger Handhabung sowie Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen. Im Garantiefall senden Sie das Gerät an die für Ihren Wohnort zuständige AEG Kleingeräte-Zentralwerkstatt oder übergeben es Ihrem Fachhändler. Bei Einsendung achten Sie bitte auf gute Verpackung, Ihre vollständige AbsenderAnschrift und eine kurze Fehlerbeschreibung. Fügen Sie zum Nachweis Ihres Garantieanspruchs den Kaufbeleg bei. [. . . ] Die Garantieleistungen werden ohne jede Berechnung durchgeführt; sie bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über. Guarantee This appliance is covered by the following guarantee and is in addition to your statutory and other legal rights. All components which fail due to defective manufacture will be repaired or replaced free of charge for a period of 12 months from the date of purchase. We will not accept claims if unauthorised modification is made or if nonstandard components are used. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AT6000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AT6000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag