Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AT5010

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AT5010. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AT5010 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AT5010 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AT5010 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1161 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AT5010

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] l t op dat k inde re n nie t oor e igh e m e t h e t apparaat spe ln. [. . . ] H e t ge bruik v de stofzuige r in de bov nge noe m de an e situatie s k an sch ade aan de m otor v roorzak e n. H aal e de de ste k k e r uit h e t stopcontact v oordat u h e t apparaat gaat re inige n of onde rh oude n. Sch ak e l stofzuige r uit door nogm aal de s op de k nop te druk k e n. Z org e rv dat e an te oor u h e t tapij nie t be sch adigt door h e t m ondstuk op t één pl te ze tte n te rw ij de borste l aats l ronddraait. AEG- Elctrol w ij al v rantw oorde lk h e id af v e ux st l e e ij oor e v ntue l sch ade die v e e oortk om t uit h e t onde sk undig of one ige nlk ge bruik v h e t apparaat. EM C- rich tln 2004/ ij 108/ EG H e t sym bool op h e t product of op de v rpak k ing e w ij e rop dat dit product nie t al h uish oudafv m ag st s al w orde n be h ande l H e t m oe t e ch te r naar e e n pl d. aats w orde n ge brach t w aar e lk trisch e e n e lk tronisch e e e apparatuur w ordt ge re cycld. Al u e rv zorgt dat e s oor dit product op de corre cte m anie r w ordt v rw ij rd, e de v oork om t u m oge lk v m e ns e n m il u ne gatie v ij oor ie e ge v ge n die zich zoude n k unne n v ol oordoe n in ge v al v v rk e e rde afv be h ande l V m e e r de tail in an e al ing. [. . . ] Al u e rv zorgt dat e s oor dit product op de corre cte m anie r w ordt v rw ij rd, e de v oork om t u m oge lk v m e ns e n m il u ne gatie v ij oor ie e ge v ge n die zich zoude n k unne n v ol oordoe n in ge v al v v rk e e rde afv be h ande l V m e e r de tail in an e al ing. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AT5010

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AT5010 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag