Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AT4040

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AT4040. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AT4040 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AT4040 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AT4040 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (851 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX AT4040 (583 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AT4040

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] To warm up toasted bread also press the warm up button to keep the toast warm and crisp. De veiligheid van dit apparaat voldoet aan de officiële regels der techniek en de wet in het kader van veilige apparaten. [. . . ] Dit apparaat is niet geschikt voor personen (ook kinderen) met een lichamelijke, sensorische of geestelijke handicap of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij het gebruik van het apparaat eerst hebben geleerd onder toezicht of met instructie van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Om het warme apparaat te dragen alleen de ommanteling met warmteisolatie aanraken. Na het gebruik: netstekker uit het stopcontact trekken en apparaat volledig laten afkoelen. Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. Oud apparaat verwijderen op het product of Het symbool op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Houd kinderen uit de buurt van elektrische apparaten · verpakkingsmateriaal , zoals bijv. Denk bij het gebruik van de toaster aan de volgende punten: Niet op een hete ondergrond opstellen. Brood kan branden, gebruik de toaster daarom niet in de buurt van brandbare voorwerpen (zoals gordijnen). Snoer niet knikken en niet in contact laten komen met hete delen van het apparaat. 0 Om de vorming van onaangename geur te voorkomen moet het apparaat zonder brood enkele malen op de hoogste stand van de roostergraad bij een open raam in werking worden gezet. [. . . ] Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: · Om gelijkmatig gebruinde toast te krijgen moet u een aangebroken broodverpakking weer sluiten en met de aangebroken kant omlaag bewaren. Prima della prima messa in funzione En especial, observe las normas de seguridad incluidas en las primeras páginas de estas instrucciones de uso. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AT4040

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AT4040 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag