Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AT1100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AT1100. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AT1100 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AT1100 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AT1100 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (505 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX AT1100 (291 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AT1100

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Niettemin voelen wij ons als fabrikant verplicht u met de volgende veiligheidsaanwijzingen vertrouwd te maken. Geef de gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. [. . . ] Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. Oud apparaat verwijderen op het product of Het symbool op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Houd kinderen uit de buurt van elektrische apparaten · verpakkingsmateriaal , zoals bijv. Denk bij het gebruik van de toaster aan de volgende punten: Niet op een hete ondergrond opstellen. Brood kan branden, gebruik de toaster daarom niet in de buurt van brandbare voorwerpen (zoals gordijnen). Snoer niet knikken en niet in contact laten komen met hete delen van het apparaat. 0 Om de vorming van onaangename geur te voorkomen moet het apparaat zonder brood enkele malen op de hoogste stand van de roostergraad bij een open raam in werking worden gezet. Wij raden u aan de bruiningsgraad zo in te stellen dat het toastbrood een goudgele of lichtbruine kleur krijgt. Door de elektronische toasttijdregeling wordt een eenmaal ingestelde bruiningsgraad bij dezelfde broodsoort en conditie van het brood gehandhaafd. Als u het roosterproces wilt onderbreken, licht u de inschakelknop iets op. [. . . ] Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: · Om gelijkmatig gebruinde toast te krijgen moet u een aangebroken broodverpakking weer sluiten en met de aangebroken kant omlaag bewaren. Prima della prima messa in funzione En especial, observe las normas de seguridad incluidas en las primeras páginas de estas instrucciones de uso. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AT1100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AT1100 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag